33с17Запит+Зверн8-16повтор+скаргаКСУ

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; д) ЗАЯВУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
1. 04.11.16 о 16-42 я звернулась до Уповноваженого з електронним письмовим листом «Звернення №8-16» і просила, серед іншого, звернутись до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.43 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру соціальної надбавки на догляд за дитиною-інвалідом як оплати праці; відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням просила надати мені на домашню адресу.
1.1. Далі наводиться повний текст «Зверненням №8-16» (цитата):
«Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини
м. Київ, 01008, вул. Інститутська, 21/8, [email address], 0800-50-17-20

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, хххххххххххххх
З В Е Р Н Е Н Н Я №8-16
1. Моя донька Щербата Анастасія Віталіївна є дитиною з інвалідністю.
2. Відповідно до ст.3 закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 №2109-III, «Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом». Вказана соціальна бюджетна виплата не є складовою будь-якої іншої виплати. Законом не передбачено включення її до будь-якої іншої соціальної виплати. Надбавка на догляд призначається виключно персонально дорослій особі, яка фактично виконує працю з догляду за дитиною-інвалідом, і ця особа є її бенефіціарієм цієї соціальної виплати. Це означає, що соціальна надбавка на догляд є оплатою праці за виконаний догляд за дитиною-інвалідом.
3. Рішенням Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради б/н від 26.06.14 мені як матері дитини-інваліда призначена самостійна бюджетна соціальна виплата під назвою «надбавка на догляд», передбачена ст.3 закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», в розмірі 643.00 грн./міс. Станом на сьогодні цей розмір складає 765.50 грн./міс. Це означає, що моя цілодобова праця з фактичного догляду за дитиною-інвалідом, без вихідних, відпусток та лікарняних, без соціального та пенсійного страхування, без індексації оцінена владою в сумі 765.50 грн./міс.
4. Відповідно до Конституції України, ст.43.4, «Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом».
5. Відповідно до закону України «Про оплату праці», ст.3, «Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).»
6. Встановлені законами України місячні розміри мінімальної заробітної плати при 8-годинному робочому дні та 40-годинному робочому тижні, з індексацією, з двома вихідними, щорічною відпусткою, соціальним та пенсійним страхуванням, є такими (в грн.):
6.1. в 2014 році, ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік": січень-квітень – 1218; травень – 1254,54; червень – 1295,95; липень – 1345,89; серпень – 1359,29; вересень – 1364,16; жовтень – 1375,1; листопад – 1415,32; грудень – 1449,42.
6.2. в 2015 році, ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік": січень-серпень – 1218; вересень-грудень – 1378;
6.3. в 2016 році, ст.7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік": січень-квітень – 1378; травень-листопад – 1450; грудень – 1600.
7. В усіх публічних соціальних закладах України праця з догляду за дітьми-інвалідами, які утримуються в цих закладах, оплачується в розмірі не нижче від встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.
8. Виходячи з припису ст.43.4 Конституції України, держава зобов’язана оплачувати і мою працю з догляду за дитиною-інвалідом в розмірі не нижче від встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.
9. Однак, і встановлений законом, і офіційно призначений мені як матері дитини-інваліда, і фактично виплачуваний мені розмір надбавки на догляд не досягає встановленого законом рівня мінімальної заробітної плати, і складає лише 52,7% від неї.
10. Така ситуація є системною та систематичною в Україні, оскільки встановлена на рівні закону, і усім непрацюючим батькам дітей-інвалідів, які фактично здійснюють догляд за ними, призначають та виплачують саме такий розмір надбавки.
11. Така ситуація є прямою дискримінацією в моєму праві на працю за ознакою матері дитини-інваліда, оскільки моя праця з догляду за дитиною-інвалідом оплачується в настільки низькому розмірі лише батькам дітей-інвалідів; чужим людям, які доглядають дітей-інвалідів в соціальних закладах, ця праця оплачується не нижче розміру мінімальної зарплати.
12. Водночас, олігархат та топ-менеджмент держави системно та систематично грабує український народ через чисельні корупційні схеми та офіційні захмарні бюджетні зарплати, що є злочином проти українського народу та непропорційним офіційним розподілом суспільних благ. Доказом тому є дані електронного декларування доходів чиновників та чисельні нормативні акти і фактичні документи стосовно оплати їх праці.
13. Виходячи з викладеного, звертаюсь до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з цим зверненням про звернення до Конституційного Суду України, відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», з поданням про невідповідність ст.43 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру соціальної надбавки на догляд за дитиною-інвалідом як оплати праці.
13.1. Відповідно до ст.20 закону України «Про звернення громадян», прошу розглянути моє звернення як людини з інвалідністю – особи, яка має пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
14. Відповідь та ухвалене рішення за цим зверненням прошу надати мені на домашню адресу.
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Додатки (в копіях): свідоцтво про народження дитини, рішення про призначення надбавки на догляд, довідка про виплату надбавки. Інші потрібні наявні документи будуть надані на першу ж вимогу.
04.11.16

Н.М. Щербата »
(Кінець цитати).
2. Наскільки мені відомо, питання, з якими я звернулася до Уповноваженого, знаходяться в його виключній компетенції, і, за законом, не можуть делегуватися чи в будь-який інший спосіб передаватися для вирішення будь-яким іншим органам чи посадовим особам.
2.1. Станом на сьогодні жодної відповіді Уповноваженого на «Звернення №8-16» я не отримала – ні слуху, ні духу.
2.2. На відповідних інтернет-порталах та в іншому публічному доступі відсутня інформація про звернення Уповноваженого до Конституційного Суду України з поданням про невідповідність ст.43 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру соціальної надбавки на догляд за дитиною-інвалідом як оплати праці. Цей факт дає обґрунтовані підстави вважати, що Уповноважений не виконала свої ПОВНОВАЖЕННЯ=ОБОВ’ЯЗКИ стосовно мого звернення, не зверталась до Конституційного Суду України з відповідним поданням, чим порушила конституційні та конвенційні права сотень тисяч батьків дітей-інвалідів в Україні. Схоже на те, що саме з метою приховання такої очевидної протиправної бездіяльності протягом майже року від Уповноваженого ні слуху, ні духу на звернення. Це означає, що саме звернення нею не розглядалось і не вирішувалось по суті, а просто покладене під сукно.
3. Водночас, протягом минулого періоду часу – майже року, міжнародний злочин з винищення батьків українських дітей-інвалідів продовжується, влада так і не надає їм навмисно закритого доступу до їжі, ліків, житла, одягу. Уповноважений дивиться на все це крізь пальці, і пропускає все це повз вуха –нічого не робить не лише з власної ініціативи, а й навіть як реагування на звернення. Імітація діяльності (так, по мелочи), пустопорожній струс повітря, проїдання народних грошей – ось реальний стан речей в головній правозахисній інституції України. Складається враження, що український Уповноважений – декоративний, ляльковий, непридатний для використання за цільовим призначенням, а тому підлягає утилізації. Так, вона може помахати пальчиком, особливо для піару – «ну-ну-ну!», а щодо реального захисту реальних жертв злочинної влади – нєєєєєєє, папа зробить «бо-бо!» Так і місця хлібного недовго позбутися.
Крук круку око не виклює.
4. Відповідно до закону України «Про звернення громадян»,
4.1. ст.3: «Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів…
4.2. ст.7: Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
4.3. ст.15: Органи державної влади.. та їх посадові особи.., до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.
Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
4.4. ст.19: Органи державної влади.., їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:
об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення.
4.5. ст.20: Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.
5. З огляду на наведене, Уповноважений п. В.В. Лутковська припустилась незаконної де-факто відмови у РОЗГЛЯДІ звернення, та ІНШИХ порушень закону України «Про звернення громадян», а саме
5.1. не розглянула вчасно моє «Звернення №8-16»;
5.2. не перевірила об'єктивно, всебічно і вчасно моє «Звернення №8-16»;
5.3. не забезпечила мого права особисто викласти аргументи особі, що перевіряла «Звернення №8-16», не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб секретаріату Уповноваженого, де, коли та в який спосіб перевіряв скаргу;
5.4. не забезпечила мого права брати участь у перевірці «Звернення №8-16», не повідомивши, хто конкретно з посадових осіб секретаріату Уповноваженого, де, коли та в який спосіб перевіряв скаргу;
5.5. не повідомила мене письмово про результати перевірки «Звернення №8-16»;
5.6. не забезпечила мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки «Звернення №8-16»;
5.7. не забезпечила мого права бути присутнім при розгляді заяви чи скарги, не повідомивши мені час та місце розгляду «Звернення №8-16»;
5.8. не вжила жодних невідкладних заходів до припинення щодо мене неправомірних дій, викладених в «Зверненні №8-16»;
5.9. не вжила, не виявила та не усунула причини та умови, які сприяли оскаржуваним мною порушенням;
5.10. не забезпечила поновлення моїх порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі «Зверненням №8-16» рішень;
5.11. не вжила заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, яких було завдано мені в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів;
5.12. не вирішувала питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущені оскаржені порушення,
5.13. допустила безпідставну передачу розгляду «Звернення №8-16» іншим неуповноваженим особам;
5.14. не прийняла рішення відповідно до чинного законодавства про задоволення мого «Звернення №8-16», і не забезпечила його виконання шляхом звернення до КСУ з поданням про невідповідність ст.43 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру соціальної надбавки на догляд за дитиною-інвалідом як оплати праці.
5.15. не повідомила мені суть прийнятого щодо «Звернення №8-16» рішення;
5.16. не ознайомила мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог «Звернення №8-16» (якщо таке було);
5.17. не довела до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в «Зверненні №8-16» (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови.
5.18. не надала відповідь за результатами розгляду «Звернення №8-16» за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.
5.19. не роз'яснила порядок оскарження прийнятого за «Зверненням №8-16» рішення у разі визнання «Звернення №8-16» необґрунтованим.
6. Відповідно до закону України «ПРО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ», ст.14: «Уповноважений зобов'язаний додержуватися Конституції України і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина, забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права».
6.1. Тобто, закон визначив, що ОБОВ’ЯЗКОМ Уповноваженого є ПОВНА реалізація УСІХ наданих їй ПРАВ.
7. Відповідно до ст.1.1 закону України «Про запобігання корупції», У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
- корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
- корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
7.1. Тобто, корупцією, серед іншого, закон визначив – це використання, зокрема, будь-яким державним службовцем наданих йому службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи ІНШИХ осіб.
8. Виходить, якщо Уповноважений п. В.В. Лутковська протиправно не виконала свого ОБОВ’ЯЗКУ зі звернення до КСУ з поданням про визнання неконституційним ОЧЕВИДНО неконституційного закону, то такою протиправною бездіяльністю протягом майже року вона унеможливила визнання неконституційним, за її ініціативою, оскаржуваного мною закону, та де-факто надала неправомірну вигоду винним відповідальним посадовим особам уряду, Верховної Ради України та Президенту України, які своїми протиправними діями та бездіяльністю уможливили ухвалення да тривалу дію неконституційного закону і, як наслідок, завдали мільярдних збитків сотням тисяч українських батьків дітей-інвалідів та відмовили їм в доступі до їжі, ліків, одягу та житла.
8.1. Надана Уповноваженим п. В.В. Лутковською цій армії корумпованих посадовців неправомірна вигода полягала в уможливленні кожним з них 1) уникнення або, щонайменше, відстрочення щонайменше на рік усіх видів відповідальності щодо кожного з них, включаючи і кримінальної, за їх дії, що уможливили ухвалення та виконання неконституційного закону та винищення людей, а відтак, і 2) уникнення відшкодування завданої ними шкоди. Вартість отриманої з вини Уповноваженої п. В.В. Лутковської неправомірної вигоди у формі завданої вказаними вище чиновниками шкоди достеменно можуть порахувати лише уповноважені органи, які мають доступ до загальнодержавних даних з соціальних виплат надбавки на догляд за дитиною-інвалідом батькам дітей-інвалідів за їх працю з догляду за дитиною-інвалідом. Однак, враховуючи, що потерпілими від такого масштабного злочину є сотні тисяч батьків українських дітей-інвалідів, вона (вигода) обраховується щонайменше в мільйонах, якщо не мільярдах, гривень, і такі наслідки визнані законом тяжкими.
8.2. Це означає, що лише за одним епізодом незвернення з поданням до КСУ за моїм «Зверненням №8-16» (а таких епізодів є набагато більше) Уповноважений п. В.В. Лутковська вчинила корупційне правопорушення, в якому наявні ознаки кримінального злочину з тяжкими наслідками, передбаченого ст.364.2 КК України, який віднесений до корупційних злочинів і який тягне кримінальну відповідальність за його вчинення.
8.3. Цим листом я інформую Уповноваженого п. В.В. Лутковську та усіх наявних Представників Уповноваженого про вчинення Уповноваженим п. В.В. Лутковською корупційного правопорушення у формі бездіяльності – протиправного незвернення до КСУ, на моє «Звернення №8-16», з поданням про невідповідність ст.43 Конституції України та про визнання неконституційним ОЧЕВИДНО неконституційного закону –закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру соціальної надбавки на догляд за дитиною-інвалідом як оплати праці, чим унеможливила визнання, з ініціативи Уповноваженого, неконституційним вказаного оскаржуваного мною закону, і, отже, надала неправомірну вигоду чисельним посадовцям уряду та парламенту України, Президенту України у вигляді уникнення чи відстрочення їх відповідальності (і цивільної, і кримінальної, в т.ч. міжнародної) за злочинне уможливлення ухвалення (та злочинну бездіяльність щодо приведення у відповідність до Конституції України) закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та винищення сотень тисяч людей – батьків українських дітей-інвалідів. шляхом відмови їм в доступі до їжі, ліків, одягу та житла. Це корупційне правопорушення Уповноваженого п. В.В. Лутковської заборонене законом України «Про запобігання корупції» та містить ознаки кримінального злочину з тяжкими наслідками, передбаченого ст.364.2 КК України, який віднесений до корупційних злочинів, і який тягне кримінальну відповідальність за його вчинення.
9. Відповідно до ст.60.1 закону України «Про запобігання корупції», «Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
9.1. Виходить, якщо Уповноважений п. В.В. Лутковська протиправно не виконала свого ОБОВ’ЯЗКУ з розгляду та вирішення мого «Звернення №8-16», і вчинила при цьому щонайменше 19 порушень закону України «Про звернення громадян», в тому числі щонайменше 7 порушень закону України «Про звернення громадян» у формі відмови де-факто в наданні мені інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян», а також у формі надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону «Про звернення громадян» (а саме: 1) не повідомила мене письмово про результати перевірки «Звернення №8-16»; 2) не забезпечила мого права знайомитися з матеріалами перевірки, не надіславши мені для ознайомлення жодного з матеріалів перевірки «Звернення №8-16»; 3) не повідомила мені суть прийнятого щодо «Звернення №8-16» рішення; 4) не ознайомила мене з жодним рішенням про відмову в задоволенні вимог «Звернення №8-16» (якщо таке було); 5) не довела до мого відома в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в «Зверненні №8-16» (якщо таке було), з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови; 6) не надала відповідь за результатами розгляду «Звернення №8-16» за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки; 7) не роз'яснила порядок оскарження прийнятого за «Зверненням №8-16» рішення у разі визнання «Звернення №8-16» необґрунтованим), то вчинила заборонені законом України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов’язані з корупцією – 1) відмову мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян»; 2) надання мені несвоєчасно та не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про звернення громадян», тобто порушень, які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
9.2. Цим листом я інформую Уповноваженого п. В.В. Лутковську та усіх наявних Представників Уповноваженого про вчинення Уповноваженим п. В.В. Лутковською іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого, правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про звернення громадян»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про звернення громадян», тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
ІІ. Вимоги звернення в порядку ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
10. Я ПОВТОРНО звертаюся до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини п. Лутковської В.В. з поданим мною ще 04.11.16, але ДО СЬОГОДНІ навмисно не розглянутим та не вирішеним по суті Уповноваженим «Зверненням №8-16» і ПОВТОРНО прошу Уповноваженого:
10.1. Відповідно до ст.13.3) закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», звернутись до Конституційного Суду України з конституційним поданням про невідповідність ст.ст.43 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру соціальної надбавки одному з батьків на догляд за дитиною-інвалідом як оплати праці за період з моменту ухвалення закону по 2017 включно.
10.1.1. На доказ підставності цього мого звернення прошу застосувати факти, аргументи та докази, подані мною 04.11.16 в «Зверненні №8-16» та викладенні вище по тексту в складі цитати з наведеного звернення.
10.1.2. Додатково прошу витребувати з Міністерства соціальної політики України (далі – МСП) та використати при створенні конституційного подання дані про: 1) кількість дітей-інвалідів в Україні; 2) кількість батьків дітей-інвалідів в Україні, яким виплачується в 2017 році соціальна надбавка на догляд за дитиною-інвалідом; 3) розміри виплачуваної в 2017 році одному з батьків соціальної надбавки на догляд за дитиною-інвалідом як оплати праці; 4) розміри мінімальної, середньої та максимальної заробітної плати, виплачуваної в 2017 році в Україні та 5) загальну суму виплаченої в 2017 році соціальної надбавки на догляд за дитиною-інвалідом. Усі ці дані прошу витребувати в розрізі категорій дітей-інвалідів та в розрізі місяців 2017 року.
10.2. Додатково повідомляю, що за офіційними даними МСП, ВАРТІСТЬ фактичного (статистичного) нормативного прожиткового мінімуму для працездатних (і яка щонайменше втроє менша від вартості конституційного прожиткового мінімуму), обрахована МСП за серпень 2017 року (http://www.msp.gov.ua/news/12286.html), склала 3 798 грн.; натомість, законом України «Про Державний бюджет на 2017 рік» свавільно встановлений РОЗМІР прожиткового мінімуму для працездатних: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні; більш ніж вдвоє менше. Відтак, РОЗМІР виплачуваної соціальної допомоги усім батькам таких дітей-інвалідів, як у мене (і мені також), складає 888,50 грн., тобто, менш ніж четверту частину фактичного прожиткового мінімуму, або 1,09 США$ на добу при абсолютній світовій межі виживання 1,9 США$ на добу. (Використані відкриті дані НБУ https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/...).
10.3. Подати матеріали з перевірки цього звернення, в сукупності з матеріалами з перевірки мого «Зверненням №8-16» від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, в тому числі міжнародних, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб.
10.4. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати його належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації Уповноваженим.
10.5. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цього звернення шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
10.6. Відповідно до ст.17.1 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Це означає, що, серед іншого, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ вирішувати усі без винятку звернення громадян в строк, передбачений ст.20 закону України "Про звернення громадян" – один місяць. Відповідно до 20.2,3 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Оскільки наведені тут порушення є систематичними і продовжують тривати в даний час і надалі, вчинені проти людей вразливої категорії – батьків дітей-інвалідів; питання стосується не однієї людини, а сотень тисяч українських дітей-інвалідів, а тому містить важливий суспільний інтерес, і щоденне зволікання з поновлення порушених прав, викладених в цьому зверненні, є загрозливим для мого життя і життя сотень тисяч батьків українських дітей-інвалідів; первинне звернення «розглядається» (=лежить під сукном) Уповноваженим ще з 04.11.16, тобто, протягом майже року, прошу розглянути та вирішити цю скаргу у скорочений строк – протягом п’яти робочих днів. Оскільки я є інвалідом 2 групи і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути цю скаргу у першочерговому порядку.
10.7. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань цього звернення.
10.8. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
10.9. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
ІІІ. Вимоги звернення в порядку закону України «Про звернення громадян» в сукупності зі ст.255 КУпАП.
Відповідно до приписів ст.ст.16, 17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про запобігання корупції», ст.255.1.8.1) КУпАП, прошу Уповноваженого та Представника Уповноваженого, відповідального за ці мої вимоги відповідно до розподілу обов’язків:
11. Відкрити, за цим зверненням про 19 наведених вище порушень, вчинених Уповноваженим при вирішенні мого «Звернення №8-16» вимог закону України «Про звернення громадян», провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
12. Провести перевірку наведених тут фактів.
13. Виявити усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого, відповідальних за наведені тут порушення, та повідомити мені найменування їх посад, прізвища, імена та по батькові.
14. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини п. Лутковською В.В., іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого, якщо такі будуть виявлені, адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 КУпАП, – (7) «незаконна відмова у прийнятті та РОЗГЛЯДІ звернення, ІНШЕ порушення Закону України "Про звернення громадян".
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, з числа будь-яких з порушень, передбачених частинами першою - сьомою ст.212-3 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.212-3.8 КУпАП.
15. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до складених протоколів про вчинення цих адміністративних правопорушень.
16. Внести до протоколів про вчинення цих адміністративних правопорушень дані про докази у вигляді 1) мого «Звернення №8-16» від 04.11.16, 2) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
17. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення Уповноваженим п. В.В. Лутковською, іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених ст.212-3.7 (8) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення винних до адміністративної відповідальності, передбаченої законом.
18. Направити Уповноваженому п. В.В. Лутковській подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
18.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної діяльності Уповноваженого п. В.В. Лутковської з порушень прав людини на звернення;
18.2. негайного розгляду та задоволення мого «Звернення №8-16»;
18.3. негайного звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням про невідповідність ст.ст.43 Конституції України закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» в частині розміру соціальної надбавки одному з батьків на догляд за дитиною-інвалідом як оплати праці за період з моменту ухвалення закону по 2017 включно.
19. Негайно подати матеріали з перевірки цього звернення, в сукупності з матеріалами з перевірки мого «Зверненням №8-16» від 04.11.16, Генеральному прокурору України для перевірки наведених фактів на предмет наявності в них ознак кримінальних злочинів, в тому числі міжнародних, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб.
20. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом до Уповноваженого п. В.В. Лутковської про поновлення моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –обоє батьки – лежачі інваліди 1А групи, я – інвалід 2 групи, донька – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
21. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних Уповноваженим п. В.В. Лутковською прав людини, викладених в цій скарзі.
22. Повідомити мені на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист, вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації Уповноваженим.
23. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та вирішення цього звернення шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
24. Відповідно до ст.17.1 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Це означає, що, серед іншого, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зобов’язаний вирішувати усі без винятку звернення громадян в строк, передбачений ст.20 закону України "Про звернення громадян" – один місяць. Відповідно до 20.2,3 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Оскільки порушення з боку п. В.В. Лутковської є систематичними і продовжують тривати в даний час і надалі, вчинені проти людини вразливої категорії – інваліда, не вимагають затрат часу Уповноваженого на переписку, у зв’язку з завеликою тривалістю розгляду мого звернення, прошу розглянути та вирішити цю скаргу у скорочений строк – протягом п’яти робочих днів. Оскільки я є інвалідом 2 групи і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути цю скаргу у першочерговому порядку.
25. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх складених протоколів про адміністративні правопорушення, звернень та подань, тощо секретаріату Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей.
26. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань цього звернення.
27. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
28. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
ІV. Вимоги про надання публічної інформації, персональних даних та інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
29. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
29.1. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
29.2. Належно засвідчену факсимільну електронну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа З РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
29.3. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки цього листа шляхом надсилання їх належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
29.4. Належно засвідчені факсимільні електронні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
29.5. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань цього звернення.
29.6. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати його перевірки і суть прийнятого рішення.
29.7. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог цього звернення надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
29.8. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду цього листа.
29.9. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду цього листа документів щодо протидії та запобігання корупції.
29.10. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії порушенням, пов’язаним з корупцією, та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду цього листа.
29.11. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду цього листа документів щодо протидії та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією.
29.12. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого «Звернення №8-16» від 04.11.16.
29.13. Належно засвідчену електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого «Звернення №8-16» від 04.11.16 з реквізитами його вхідної реєстрації Уповноваженим, на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
29.14. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки «Звернення №8-16» від 04.11.16 шляхом надсилання їх належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
29.15. Належно засвідчені факсимільні електронні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за моїм «Зверненням №8-16» від 04.11.16, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей; усіх складених за цим зверненням протоколів про адміністративні порушення на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
29.16. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань мого «Звернення №8-16» від 04.11.16.
29.17. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки мого «Звернення №8-16» від 04.11.16 і суть прийнятого рішення.
29.18. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог мого «Звернення №8-16» від 04.11.16 надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
29.19. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії корупції та запобігання корупції вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Звернення №8-16» від 04.11.16.
29.20. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Звернення №8-16» від 04.11.16 документів щодо протидії та запобігання корупції.
29.21. Повідомити, які конкретні заходи щодо протидії порушенням, пов’язаним з корупцією, та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією, вжиті Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Звернення №8-16» від 04.11.16.
29.22. Надати належно засвідчені електронні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених Уповноваженим та його секретаріатом за наслідками розгляду мого «Звернення №8-16» від 04.11.16 документів щодо протидії та запобігання порушенням, пов’язаним з корупцією.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою актуальну адресу надісланий лист секретаріату Уповноваженого, зареєстрований за вихідним №2/7-Щ279228.16-1/02-148 від 08 лютого 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх електронних адрес для мети переписки за цим листом.
Усі інші докази надані раніше і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами інтернету додатково на першу ж вимогу.
28.09.17
З повагою,

Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Парубок Оксана Михайлівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3 Attachments

Парубок Оксана Михайлівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

3 Attachments

Hotline, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment