33дп18ВступВНЗпільги

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей лист містить запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів про реалізацію моїх прав людини.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керуюся приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, текстових даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді тексту мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата» та, відповідно: «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Відповідно до ст.10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Загальну кількість (числом) усіх пільг (спеціальних умов, особливих порядків, квот, державної підтримки, переваг, інших умов, відмінних від загальних, які пом’якшують ситуацію їх отримувачів тощо, разом надалі – Пільги), та загальну кількість (числом) категорій осіб – отримувачів Пільг (далі – Пільговики), для вступу до ВНЗ для здобуття вищої освіти у формі зарахування та/чи переведення на навчання за БЮДЖЕТНІ кошти, включених МОН України до наказу №1378 від 13.10.2017 року, в редакції від 13.10.2017 року, до інших рішень МОЗ станом на 13.10.2017 року.
1.1. Назвати поіменно усі Пільги та усіх Пільговиків, включених МОН України до наказу №1378 від 13.10.2017 року, в редакції від 13.10.2017 року, до інших рішень МОЗ станом на 13.10.2017 року. При цьому прошу навести назви законів, інших джерел права, яким кожна Пільга кожному Пільговику встановлена, та номер його статті, пункту тощо про встановлення кожної Пільги, а також джерело оприлюднення в інтернеті (прямий лінк) кожного такого закону, іншого джерела права. Цю інформацію прошу надати у формі поіменного переліку усіх релевантних Пільг та усіх Пільговиків, з усіма запитаними реквізитами кожної пільги.
2. Загальну кількість (числом) усіх пільг (спеціальних умов, особливих порядків, квот, державної підтримки, переваг, інших умов, відмінних від загальних, які пом’якшують ситуацію їх отримувачів тощо, разом надалі – Пільги), та загальну кількість (числом) категорій осіб – отримувачів Пільг (далі – Пільговики), для вступу до ВНЗ для здобуття вищої освіти у формі зарахування та/чи переведення на навчання за БЮДЖЕТНІ кошти, включених МОН України до наказу №1378 від 13.10.2017 року, із змінами, внесеними згідно з наказом МОН №409 від 23.04.2018, в редакції станом на 23.04.2018 року, до інших рішень МОЗ станом на 23.04.2018 року.
2.1. Назвати поіменно усі Пільги та усіх Пільговиків, включених МОН України до наказу №1378 від 13.10.2017 року, із змінами, внесеними згідно з наказом МОН №409 від 23.04.2018, в редакції станом на 23.04.2018 року, до інших рішень МОЗ станом на 23.04.2018 року. При цьому прошу навести назви законів, інших джерел права, яким кожна Пільга кожному Пільговику встановлена, та номер його статті, пункту тощо про встановлення кожної Пільги, а також джерело оприлюднення в інтернеті (прямий лінк) кожного такого закону, іншого джерела права. Цю інформацію прошу надати у формі поіменного переліку усіх релевантних Пільг та усіх Пільговиків, з усіма запитаними реквізитами кожної пільги.
3. Усю запитану вище інформацію прошу також надати у формі зведеної порівняльної таблиці усіх включених до рішень МОН України Пільг та Пільговиків, станом на 13.10.2017року у порівнянні зі станом 23.04.2018 року.
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МОН цього мого листа.
4.1. Належно засвідчену цифрову факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації МОН.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати Щербата Наталя Михайлівна
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Наша адреса:

[email address]

 

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Наша адреса:

[email address]