335ОбстеженняВМПліки

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (ДОЗВМР)
2. Керівнику ДОЗВМР п. Шиш О.В.
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-50-14, 35-00-74, e-mail: [email address], [email address],

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає 30 запит на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає 5 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає 33 заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає 10 звернень з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає звернення в порядку квазі-судової процедури з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини за приписами закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Я оглядалась вузькими фахівцями, які видали офіційні висновки та рекомендували мені обстеження, ліки і допоміжні матеріали та вироби медичного призначення (ВМП).
Моя сімейна лікарня ЦПМСД №2 відмовила мені в усіх рекомендованих обстеженнях з посиланням на те, що направлення мені як лежачому інваліду 1А групи на безоплатні обстеження мають видавати ті вузькі фахівці, які їх рекомендували. ЦПМСД №2 та сімейний лікар Шевчук А.Р. відмовились назвати джерело такого унормування.
Мені так само відмовили в безоплатних ліках і допоміжних матеріалах без будь-якого пояснення причин та правових підстав. Мені відмовили і в ВМП з поясненням, що ІПР у мене прострочена, і мене забезпечать після поновлення ІПР. Але ж я кілька років мало не щодня зверталась до ЦПМСД №2 з проханням подати документи на поновлення моєї ІПР, але мені навіть не відповідали і документів на поновлення ІПР протягом понад трьох років не оформляли.
На ЧАСТИНУ рекомендованих ліків сімейний лікар видала мені рецепти з бюджетною оплатою всього 50% їх вартості на підставі постанови КМУ 1303, не вказавши джерела доплати іншої 50% вартості. В видачі рецептів на іншу частину ліків мені відмовлено без пояснення причин.
Цим листом я інформую ДОЗВМР та персонально його керівника Шиша О.В. про існуючий стан речей для застосування, ЗА ВЛАСНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ, наданих повноважень та усунення наявних системних порушень прав людини в галузі міста та в ЦПМСД №2 зокрема.
Водночас, за актуальними приписами права,
1. Відповідно до закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 року №875-XII,
1.1. «ст.10: Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів»;
1.2. «ст.37. Види необхідної матеріальної, соціально-побутової і медичної допомоги особам з інвалідністю визначаються органами медико-соціальної експертизи в індивідуальній програмі реабілітації. Допомога подається за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю»;
1.3. «ст.38: (1) Особам з інвалідністю і дітям з інвалідністю надаються БЕЗОПЛАТНО або на пільгових умовах НА ПІДСТАВІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ послуги із соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації (засоби для пересування, протезні вироби, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони для письмового спілкування тощо), вироби медичного призначення (індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові та голосоутворювальні апарати, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо), а також автомобілі, крісла колісні з електроприводом - за наявності відповідного медичного висновку.
1.4. ст.38: (4) Особи з інвалідністю, які отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії.., мають право на безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.»;
1.5. «ст.382: У випадках, коли іншими нормативно-правовими актами передбачені норми, що підвищують встановлений цим Законом рівень соціального захисту осіб з інвалідністю, застосовуються положення тих нормативно-правових актів, які визначають найбільший рівень соціального захисту осіб з інвалідністю».
2. Відповідно до закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.05 №2961-IV,
2.1. «ст.18: Особам з інвалідністю.., які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності, надається безоплатне медичне обслуговування»;
2.2. «ст.23: (1) … Визначення конкретних обсягів, методів і термінів проведення реабілітаційних заходів, які повинні бути здійснені щодо особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, кошторис витрат ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ чи загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю в межах своїх повноважень здійснюють медико-соціальні експертні комісії (лікарсько-консультаційні комісії лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей з інвалідністю), місцева державна адміністрація, служби зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники відповідних коштів»;
2.3. «ст.23: (3) Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю є обов'язковою для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності».
3. Відповідно до ст.4.1 закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року №2168-VIII,
3.1. «1. У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, ПОВНУ ОПЛАТУ за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:
1) екстреної медичної допомоги;
2) первинної медичної допомоги;
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
6) МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ.»
4. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
В сукупності це означає, що
1) законами України передбачена повна оплата за рахунок бюджету усіх реабілітаційних заходів людини з інвалідністю;
2) постанова КМУ не є джерелом права, і влада не має права застосовувати її в правозастосовній практиці стосовно прав людини, тим більше, незастосовними є запроваджені нею обмеження прав людини. А якщо хтось (наприклад, начальство) вимагає такого застосування, кожен чиновник зобов'язаний, в інтересах народу, оскаржити і таку протиправну постанову КМУ, і такі протиправні вимоги.
ПРОШУ ДОЗВМР та особисто п. Шиша О.В.:
1. Підтвердити чи спростувати правомірність відмови ЦПМСД №2 в видачі безоплатних направлень людині з інвалідністю на медичні обстеження, рекомендовані вузькими фахівцями, і не охоплені програмою ПМД, з причини обов'язку видачі таких направлень у вузьких фахівців, що рекомендували ці обстеження.
2. Негайно забезпечити мене як людину з інвалідністю 1А групи усіма призначеними ліками безоплатно, зі 100% бюджетною оплатою.
3. Негайно забезпечити мене як людину з інвалідністю 1А групи усіма призначеними медичними обстеженнями безоплатно, зі 100% бюджетною оплатою.
4. Негайно забезпечити мене як людину з інвалідністю 1А групи усіма призначеними виробами медичного призначення, з комплектуючими та витратними матеріалами, безоплатно, зі 100% бюджетною оплатою.
5. Запровадити застосування та забезпечення виконання в місті Вінниця законодавства України про повністю безоплатне забезпечення усіх інвалідів, включно мене, ліками, медичними обстеженнями, ВМП.
6. Унеможливити повторення таких випадків щодо мене та в місті загалом в майбутньому.
7. Притягнути до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб ЦПМСД №2, в першу чергу керівника Кривов'яз Т.М., за наведені тут порушення моїх прав людини.
8. Письмово повідомити мене про наслідки розгляду цього листа в 3-денний термін, оскільки питання в ньому стосуються ризиків для здоров’я мого і всіх інвалідів міста Вінниця.
9. Рішення, ухвалені за наслідками розгляду цього листа, та відповідь на нього надіслати мені та оприлюднити на сайті ДОЗВМР, як акти індивідуальної дії щодо мене.
10. Повідомити мені прямі лінки на оприлюднення усіх актів індивідуальної дії щодо мене, вчинених за цим листом, на офіційному сайті ДОЗВМР.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (є суспільно-необхідною інформацією), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
11. Хто, які органи, заклади та посадові особи м. Вінниці, і в який строк зобов'язані видавати людям з інвалідністю, включно мені, направлення на медичні обстеження, не передбачені програмою первинної медичної допомоги?
11.1. Якими приписами права врегульоване це питання? Прошу навести усі релевантні приписи права, їх повні назви, авторів, дати ухвалення та реєстраційні номери, прямі лінки на оприлюднення в інтернеті.
11.2. Прошу надати належно засвідчені копії усіх релевантних приписів права.
12. Який механізм забезпечення людей з інвалідністю безоплатними медичними обстеженнями фактично застосовується в м. Вінниці?
12.1. Якими приписами права унормований цей фактичний механізм?
12.2. Прошу навести усі релевантні приписи права, їх повні назви, авторів, дати ухвалення та реєстраційні номери, прямі лінки на оприлюднення в інтернеті.
12.3. Прошу надати належно засвідчені копії усіх релевантних приписів права.
13. Який механізм забезпечення людей з інвалідністю безоплатними ліками фактично застосовується в м. Вінниці?
13.1. Якими приписами права унормований цей фактичний механізм?
13.2. Прошу навести усі релевантні приписи права, їх повні назви, авторів, дати ухвалення та реєстраційні номери, прямі лінки на оприлюднення в інтернеті.
13.3. Прошу надати належно засвідчені копії усіх релевантних приписів права.
14. Який механізм забезпечення людей з інвалідністю безоплатними а) ВМП, б) комплектуючими до них та в) витратними матеріалами фактично застосовується в м. Вінниці?
14.1. Якими приписами права унормований цей фактичний механізм?
14.2. Прошу навести усі релевантні приписи права, їх повні назви, авторів, дати ухвалення та реєстраційні номери, прямі лінки на оприлюднення в інтернеті.
14.3. Прошу надати належно засвідчені копії усіх релевантних приписів права.
15. Чи має право сімейна лікарня, сімейний лікар відмовити людині з інвалідністю в видачі безоплатного направлення на медичні обстеження, призначені вузьким фахівцем? Якщо має,
15.1. прошу навести усі випадки, в яких таке право застосовується;
15.2. прошу навести усі релевантні приписи права, їх повні назви, авторів, дати ухвалення та реєстраційні номери, прямі лінки на оприлюднення в інтернеті;
15.3. прошу надати належно засвідчені копії усіх релевантних приписів права.
16. Чи має право сімейна лікарня, сімейний лікар відмовити людині з інвалідністю в видачі безоплатного рецепта на ліки, призначені вузьким фахівцем? Якщо має,
16.1. прошу навести усі випадки, в яких таке право застосовується;
16.2. прошу навести усі релевантні приписи права, їх повні назви, авторів, дати ухвалення та реєстраційні номери, прямі лінки на оприлюднення в інтернеті;
16.3. прошу надати належно засвідчені копії усіх релевантних приписів права.
17. Чи має право сімейна лікарня, сімейний лікар відмовити людині з інвалідністю в видачі безоплатного рецепта на а) ВМП та б) комплектуючі з в) витратними матеріалами, призначені вузьким фахівцем? Якщо має,
17.1. прошу навести усі випадки, в яких таке право застосовується;
17.2. прошу навести усі релевантні приписи права, їх повні назви, авторів, дати ухвалення та реєстраційні номери, прямі лінки на оприлюднення в інтернеті;
17.3. прошу надати належно засвідчені копії усіх релевантних приписів права.
18. Повідомити мені прямі лінки на оприлюднення усіх актів індивідуальної дії щодо мене, вчинених за цим листом, на офіційному сайті ДОЗВМР.
19. Повідомити вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
20. Прошу надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на мою публічну електронну адресу на сайті Доступ до правди, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
23.06.21 Підпис: Г.С. Щербата
З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

23.06.2021. -01-97577.

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments