332дп-17Слух.апарат

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Ще 15.12.16 я звернулася до ЦПМСД №2 із заявою та запитом №199ізп-16 щодо забезпечення мене безоплатно слуховим апаратом.
Я просила, серед іншого, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, підтвердити отримання мого електронного листа за призначенням. Однак, станом на сьогодні підтвердження отримання мого електронного листа мені не надіслано.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про прожитковий мінімум» прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи запроваджене в ЦПМСД №2 на системному рівні виконання приписів «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5? Так чи ні?
1.1. Якщо запроваджене, яким управлінським рішенням та з якої дати? Прошу надати мені належну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) вказаного управлінського рішення ЦПМСД №2.
1.2. Якщо не запроваджене, то з якої причини і з чиєї вини? Прошу повідомити мені перелік усіх посадових осіб ЦПМСД №2 (найменування посад, прізвища, імена та по-батькові), відповідальних за організацію діловодства, включаючи запровадження в ЦПМСД №2 виконання приписів «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5. Прошу також надати належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованих посадових обов’язків (посадові інструкції тощо) таких посадових осіб.
2. Чи надсилалось мені електронне повідомлення ЦПМСД №2 на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 15.12.16 №199ізп-16 як вхідного електронного документу? Так чи ні?
2.1. Якщо електронне повідомлення ЦПМСД №2 на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 15.12.16 №199ізп-16 як вхідного електронного документу мені надсилалось, прошу повідомити його реєстраційний номер та дату, а також надати факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) електронного повідомлення ЦПМСД №2 на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 15.12.16 №199ізп-16 як вхідного електронного документу та докази факту та дати його надсилання.
2.2. Якщо електронне повідомлення ЦПМСД №2 на моє ім’я про отримання/відхилення мого листа від 15.12.16 №199ізп-16 як вхідного електронного документу мені не надсилалось, прошу повідомити причини такого неповідомлення, а також навести перелік усіх посадових осіб ЦПМСД №2 (включаючи найменування усіх релевантних посад, прізвища, імена та по-батькові усіх посадових осіб) та надати факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) їх задокументованих посадових обов’язків (посадових інструкцій тощо).
3. Витяг з книги ЦПМСД №2 реєстрації електронних повідомлень про отримання/відхилення вхідного електронного документа від 15.12.16 №199ізп-16 .
4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа від 15.12.16 №199ізп-16 .
5. Витяг з книги ЦПМСД №2 реєстрації звернень громадян за 15.12.16.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа від 15.12.16 №199ізп-16 з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД №2.
7. Чи надсилалась мені ЦПМСД №2 відповідь на мій лист від 15.12.16 №199ізп-16? Так чи ні?
7.1. Якщо ТАК (надсилалась), прошу повідомити мені автора листа-відповіді, його вихідний реєстраційний номер та дату вихідної реєстрації, та надати належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) листа-відповіді з доказами його надсилання на мою адресу.
7.2. Якщо НІ (не надсилалась), прошу повідомити причини такого ненадсилання та найменування посад, прізвища, імена та по-батькові відповідальних за таку бездіяльність посадових осіб ЦПМСД №2.
8. Чи виписувався мені ЦПМСД №2 рецепт ф.-1для безоплатного забезпечення слуховим апаратом? Так чи ні?
8.1. Якщо ТАК (виписувався), прошу повідомити реєстраційний номер та дату виписки рецепта, прізвище, ім’я та по-батькові лікаря, який виписав рецепт, в який медичний (аптечний) заклад виписаний цей рецепт, а також надати належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) виписаного рецепту.
8.2. Якщо НІ (не виписувався), прошу повідомити причини невиписки рецепта та найменування посад, прізвища, імена та по-батькові відповідальних за таку невиписку посадових осіб ЦПМСД №2.
8.3. Якщо НІ (не виписувався) з причини відсутності (недостатності) фінансування, прошу повідомити, чи звертався ЦПМСД №2, відповідно до нормативних вимог, до головного розпорядника бюджетних коштів за збільшенням (призначенням) фінансування на цілі безоплатного забезпечення інвалідів слуховими апаратами як виробами медичного призначення та надати мені належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх релевантних звернень ЦПМСД №2.
9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ЦПМСД №2 цього мого листа.
10. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа З РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЦПМСД №2.
Відповідь та запитану інформацію прошу надати на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Принагідно роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є публічною інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що відповідно до ст.6.5 закону України "Про доступ до публічної інформації", «Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину».
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім жителям України мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення.

З повагою,

Галина Щербата

КЗ ЦПМСД ІІ, Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 в м. Вінниці

6 Attachments