32Пенсійна справа

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]
Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до офіційних документів (публічної інформації).
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, включно про себе, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Електронну (цифрову) копію моєї оцифрованої пенсійної справи.
2. Джерело (прямий лінк) розміщення моєї оцифрованої пенсійної справи в інтернет-ресурсі ПФУ.
3. Назву інтернет-ресурсу ПФУ, в якому розміщена моя оцифрована пенсійна справа.
4. Форму власності, володільця та розпорядників інтернет-ресурсу ПФУ, в якому розміщена моя оцифрована пенсійна справа.
5. Фактичну вартість створення та утримання (в розрізі років) інтернет-ресурсу ПФУ, в якому розміщена моя оцифрована пенсійна справа.
6. Загальну кількість посадових осіб ВОПФУ, які мають доступ до моєї оцифрованої пенсійної справи в інтернет-ресурсі ПФУ.
7. Перелік посадових осіб ВОПФУ, які мають доступ до моєї оцифрованої пенсійної справи в інтернет-ресурсі ПФУ.
8. Управлінське рішення, яким встановлений перелік посадових осіб ПФУ, які мають доступ до моєї оцифрованої пенсійної справи в інтернет-ресурсі ПФУ.
9. Дату оцифрування моєї пенсійної справи.
10. Дату розміщення моєї оцифрованої пенсійної справи в інтернет-ресурсі ПФУ.
11. В який спосіб я можу отримати доступ до оригіналу моєї оцифрованої пенсійної справи в інтернет-ресурсі ПФУ?
12. Прошу надати мені доступ до оригіналу (електронної версії) моєї оцифрованої пенсійної справи в інтернет-ресурсі ПФУ та повідомити, в який спосіб я можу ним скористатися.
13. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ цього листа.
14. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
Моє пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
14.01.21
З повагою,
Підпис: Г.С. Щербата – Галина Сергіївна Щербата

ГУПФУ у Вінницькій області, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

1 Attachment

ГУПФУ у Вінницькій області, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

2 Attachments