326-1Кошториси

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!
1. Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (ДОЗВМР)
2. Керівнику ДОЗВМР п. Шиш О.В.
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-50-14, 35-00-74, e-mail: [email address], [email address],

Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата».
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає 17 запитів на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає 16 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає 17 заяв на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає 14 звернень з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає 2 звернення в порядку квазі-судової процедури з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини за приписами закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
12.06.21 через сайт Доступ до правди я звернулась до ЦПМСД №2 та його керівника з листом 326Кошториси, в якому подала 4 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації, 4 запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист, 4 заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини. Лист вручений отримувачу 2021-06-12 о 13:04:44 на офіційну електронну адресу [email address] та оприлюднений, разом з усією наступною перепискою, за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/326.... Оскільки, відповідно до ст.23.1 закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю розробляється відповідно до Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю для повнолітніх осіб з інвалідністю - медико-соціальною експертною комісією… …кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю в межах своїх повноважень здійснюють… РЕАБІЛІТАЦІЙНІ УСТАНОВИ», в листі 326Кошториси я просила ЦПМСД №2 та його керівника, на виконання приписів права, надати мені, серед іншого, кошториси витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування усіх моїх наявних ІПР, складені ЦПМСД №2 як реабілітаційною установою, та задокументовані результати контролю ЦПМСД №2 за виконанням усіх моїх наявних ІПР.
Станом на сьогодні підтвердження отримання листа, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5, ЦПМСД №2 не надав, хоча нормативно встановлений для цього строк минув.
Встановлений законом строк надання відповідей та запитаної інформації на 4 запити на доступ до публічної інформації=офіційних документів сплив 17.06.21, однак, жодні відповіді та інформація мені не надані. Це означає, що ЦПМСД №2:
а) не надав відповідей на 4 моїх запити на доступ до публічної інформації;
б) не надав вчасно відповідей на 4 моїх запити на доступ до публічної інформації;
в) не надав інформації на 4 моїх запити на доступ до публічної інформації;
г) не надав вчасно інформації на 4 моїх запити на доступ до публічної інформації.
Цим листом я інформую ДОЗВМР та персонально його керівника про факти порушень моїх прав людини ЦПМСД №2 та очікую застосування ДОЗВМР, З ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ, наданих йому повноважень для усунення вказаних порушень та причин, що їх породили, виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності винних відповідальних посадових осіб, поновлення моїх порушених прав, інших необхідних релевантних заходів.
1. Прошу ДОЗВМР та персонально його керівника:
1.1. негайно поновити усі мої вказані тут порушені права людини;
1.2. за вказані тут порушення моїх прав людини – забезпечити притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб ЦПМСД №2, а саме:
а) за непідтвердження отримання листа 326Кошториси, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5;
б) за ненадання вчасно відповідей та запитаної інформації на лист 326Кошториси.
1.3. з огляду на наявну практику ЄСПЛ та розміри стягуваних ним відшкодувань, стягнути на мою користь за вказані тут порушення моїх прав людини солідарно з ЦПМСД №2 та усіх його винних посадових осіб за ненадання вчасно запитаної інформації, зокрема, усіх кошторисів усіх моїх наявних ІПР, складених ЦПМСД №2 як реабілітаційною установою, та задокументованих результатів контролю ЦПМСД №2 за виконанням усіх моїх наявних ІПР – 500 євро;
1.4. всі платежі прошу провести в 3-денний строк на мою домашню адресу, надану ДОЗВМР раніше, в гривні по курсу НБУ, та сплатити вартість доставки мені цих коштів, а також додатково сплатити усі податки, які можуть бути нараховані мені на ці суми.
1.5. Надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
1.6. Оприлюднити на офіційному сайті ДОЗВМР, за приписами права, усі управлінські рішення про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
1.7. Надати мені джерела оприлюднення на офіційному сайті ДОЗВМР (прямі лінки) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
2. Прошу надати мені в розумний строк первинну правову допомогу та скласти проекти скарг від мого імені в квазі-судовому порядку, передбаченому, зокрема, законом України «Про звернення громадян», на ім'я:
2.1. Уповноваженого з прав людини – про усі допущені щодо мене в цій справі порушення приписів права про доступ до публічної інформації, включно ненадання та ненадання вчасно відповідей та запитаної публічної інформації, для складення ним щонайменше 16 адміністративних протоколів та надсилання їх до уповноваженого суду з метою притягнення до адміністративної відповідальності усіх посадових осіб ЦПМСД №2, винних у вказаних та виявлених порушеннях щодо мене як потерпілої та жертви цих порушень;
2.2. усіх вищестоячих (щодо винних) посадових осіб ВМР та її виконавчого комітету, відповідальних за діяльність ЦПМСД №2 – про усунення порушень моїх прав та їх поновлення, а також притягнення винних відповідальних осіб ЦПМСД №2 до встановленої законом відповідальності;
2.3. ДОЗВМР – про усі допущені ЦПМСД №2 щодо мене в цій справі порушення приписів права про доступ до публічної інформації, про усунення порушень моїх прав та їх поновлення, а також притягнення винних відповідальних осіб ЦПМСД №2 до встановленої законом відповідальності, а також про здійснення належного відомчого контролю за дотриманням прав людини в ЦПМСД №2.
В проектах усіх скарг прошу вказати мене жертвою та свідком вказаних порушень.
2.4. Прошу також в проектах усіх скарг вказати свідком мою доньку Щербату Наталю Михайлівну, яка мешкає разом зі мною.
2.5. За нормативами праці публічних адвокатів, складення однієї скарги однією людиною зазвичай забирає 3-8 годин. З огляду на наведене, складення моїх щонайменше трьох скарг має бути виконане протягом 2-3 днів.
2.6. Проекти усіх скарг прошу надіслати мені в розумний строк, що в цій ситуації не перевищує 3х робочих днів, на електронну адресу, з якою отриманий цей лист.
2.7. Усі ухвалені за цим листом рішення та відповіді мені прошу надіслати на мою домашню адресу, надану раніше, та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Основи законодавства України про охорону здоров'я» ВТРЕТЄ прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, заявлення в інтересах прав людини правових вимог в порядку, визначеному законом; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
3. Кошториси витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування усіх моїх наявних ІПР, складені ЦПМСД №2 як реабілітаційною установою.
4. Задокументовані результати контролю ЦПМСД №2 за виконанням усіх моїх наявних ІПР.
5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ЦПМСД №2 мого листа 326Кошториси.
6. Належно засвідчену паперову факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа 326Кошториси з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД №2.
7. Кошториси витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування усіх моїх наявних ІПР, складені ДОЗВМР.
8. Задокументовані результати контролю ДОЗВМР за виконанням усіх моїх наявних ІПР.
9. Усі заходи, вжиті ДОЗВМР з власної ініціативи для припинення вказаних порушень, поновлення моїх порушених прав, притягнення винних до встановленої законом відповідальності, унеможливлення повторення подібних порушень.
10. Вжиті ДОЗВМР з власної ініціативи заходи з притягнення до встановленої законом відповідальності посадових осіб ЦПМСД №2, відповідальних
а) за непідтвердження отримання листа 326Кошториси, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5,
б) за ненадання вчасно відповідей та запитаної інформації на лист 326Кошториси.
11. Прізвища, імена та по-батькові, посади усіх посадових осіб ДОЗВМР, відповідальних за надання громадянам первинної публічної правової допомоги у вигляді складення від їх імені скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
12. Прізвища, імена та по-батькові, посади, службові телефони та персональні службові ел. адреси усіх посадових осіб ДОЗВМР, яким доручено надання мені первинної публічної правової допомоги за цим листом у вигляді складення від мого імені скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
13. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб ЦПМСД №2 та про стягнення справедливої сатисфакції.
14. Надати мені джерела оприлюднення на офіційному сайті ДОЗВМР (прямі лінки) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
15. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ЦПМСД №2 цього листа.
16. Належно засвідчені паперову та цифрову факсимільні копії (фотокопії з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД №2.
17. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДОЗВМР цього листа.
18. Належно засвідчені паперову та цифрову факсимільні копії (фотокопії з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДОЗВМР.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на мою домашню адресу, наявну в лікарні та ДОЗВМР. Всі надіслані на домашню адресу документи прошу надати також на мою публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
20.06.21 Підпис: Г.С. Щербата
З повагою,
Галина Сергіївна Щербата

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

Ваш лист зареєстровано 22.06.2021р. за реєстраційним індексом Щ-01-96904.