324СтавкаЦентробанку20

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!
1. Кабінет Міністрів України (КМУ)
2. Секретаріат Кабінету Міністрів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; [email address];
ел. адреса для звернень громадян не оприлюднена та невідома
3. Державна Казначейська служба України (ДКС)
4. Керівнику ДКС
01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел.: +380 (44) 281-49-34, факс: +380 (44) 281-49-18
e-mail: [email address]
звертається: Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом обрані мною вільно, на власний розсуд, як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
При підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці.
І. ФАКТИ
1. Починаючи з 03.08.1997 року, Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та її практика є частиною національного законодавства (законом) та джерелом права України, а починаючи з 11.09.1997 року – частиною міжнародного законодавства України.
1.1. Відповідно до ст.1 ЄКПЛ уряд України гарантує кожному в Україні права і свободи, визначені ЄКПЛ. Це означає, серед іншого, обов’язок уряду ЗАБЕЗПЕЧИТИ кожному щонайменше чотири доступи до усіх прав і свобод людини: юридичний, фінансовий, інформаційний та фізичний.
2. В чисельних рішеннях Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) про стягнення коштів на користь заявників, включно проти України, ЄСПЛ вказує таке чи подібне: «із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».
2.1. Це означає, що з 11.09.1997 року, тобто, протягом останніх 23 років, в Україні діє право, за яким уряд:
2.1.1. враховує та застосовує граничну позичкову (кредитну) ставку Європейського центрального банку при виконанні судових рішень;
2.1.2. гарантує кожному усі види доступу до цієї частини прав людини;
2.1.3. змінює (ініціює зміну) національне законодавство, якщо воно по-іншому регулює релевантне питання (надає менший захист);
2.1.4. надає кожному доступну інформацію, релевантну питанню;
2.1.5. вчиняє будь-які інші дії, необхідні для практичного забезпечення кожному державних конвенційних гарантій прав на суд та на власність в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
2.2. Зокрема, кожен має право на інформаційний доступ до прав людини на виконання судового рішення, включно і на інформацію державною мовою щодо розмірів та дії в часі граничної позичкової (кредитної) ставки Європейського центрального банку за період щонайменше з 03.08.1997 року по даний час.
3. Водночас, на офіційному сайті КМУ, Держказначейства та на будь-якому іншому офіційному державному сайті України відсутня будь-яка інформація стосовно цього питання.
3.1. Так само, в жодному засобі масової інформації я ніколи не зустрічала жодної тематичної згадки, не кажучи вже про докладну змістовну інформацію щодо застосування в Україні граничної позичкової (кредитної) ставки Європейського центрального банку.
3.2. Наскільки мені відомо, весь цей час в українське національне право та практику не ініціювались та не вносились зміни, необхідні для приведення їх у відповідність до практики застосування ЄСПЛ приписів ЄКПЛ.
ІІ. ВИМОГИ ЗВЕРНЕННЯ
4. Прошу надати мені у формі інформаційної довідки як окремого документу офіційно встановлені розміри граничної позичкової (кредитної) ставки Європейського центрального банку, в розрізі періодів, діючі в період 2017-2020 років до дня надання відповіді на цей лист.
5. Прошу повідомити мені офіційне джерело (прямий лінк) отримання (можливості отримання) владою України інформації про розміри граничної позичкової (кредитної) ставки Європейського центрального банку.
6. Прошу повідомити мені офіційне джерело (прямий лінк) отримання (можливості отримання) кожним в Україні інформації про розміри граничної позичкової (кредитної) ставки Європейського центрального банку.
6.1. Якщо така інформація не оприлюднена, прошу оприлюднити її відповідно до приписів права в 3-денний строк з моменту надходження цього листа, про що мене офіційно повідомити.
7. Прошу повідомити мені усі зміни в національне законодавство, які ініціювались владою України з метою приведення законодавства у відповідність до ЄКПЛ та практики її застосування в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
7.1. Прошу надати мені документальне підтвердження (копії усіх документів) ініціювання владою України змін в національне законодавство з метою приведення його у відповідність до ЄКПЛ та практики її застосування в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
8. Прошу повідомити мені усі зміни, запроваджені в національне законодавство з метою приведення його у відповідність до ЄКПЛ та практики її застосування, в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
8.1. Прошу повідомити мені усі джерела офіційного оприлюднення усіх приписів національного права, якими в нього запроваджені зміни з метою приведення його у відповідність до ЄКПЛ та практики її застосування, в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
8.2. Якщо такі зміни не ініціювались та/чи не вносились, прошу негайно, але не пізніше 3-денного строку з моменту надходження цього листа, в установленому порядку офіційно ініціювати внесення відповідних змін з метою приведення законодавства у відповідність до ЄКПЛ та практики її застосування в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
ІІ. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
9. Прошу надати мені у формі інформаційної довідки як окремого документу офіційно встановлені розміри граничної позичкової (кредитної) ставки Європейського центрального банку, в розрізі періодів, діючі в період 2017-2020 років до дня надання відповіді на цей лист.
10. Прошу повідомити мені офіційне джерело (прямий лінк) отримання (можливості отримання) владою України інформації про розміри граничної позичкової (кредитної) ставки Європейського центрального банку.
11. Прошу повідомити мені офіційне джерело (прямий лінк) отримання (можливості отримання) кожним в Україні інформації про розміри граничної позичкової (кредитної) ставки Європейського центрального банку.
12. Прошу повідомити мені усі зміни в національне законодавство, які ініціювались владою України з метою приведення законодавства у відповідність до ЄКПЛ та практики її застосування в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
12.1. Прошу надати мені документальне підтвердження (копії усіх документів) ініціювання владою України змін в національне законодавство з метою приведення його у відповідність до ЄКПЛ та практики її застосування в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
13. Прошу повідомити мені усі зміни, запроваджені в національне законодавство з метою приведення його у відповідність до ЄКПЛ та практики її застосування, в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
13.1. Прошу повідомити мені усі джерела офіційного оприлюднення усіх приписів національного права, якими в нього запроваджені зміни з метою приведення його у відповідність до ЄКПЛ та практики її застосування, в частині нарахування та стягнення відсотків при прострочці виконання судового рішення.
14. Якщо цей мій лист пересилатиметься іншим адресатам, прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) листів до органів пересилання з доказами факту та часу надсилання (вручення) їх адресатам.
15. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації усіма адресатами цього мого листа.
16. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) копіях, належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та інших моїх контактних персональних даних для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
26.05.20
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Пошта НБУ,

1 Attachment

 

 

                , 02.06.2020 /502/673.

 

 

ϳ

³

.: +380 44 521 89 39

[1]Web [2]Facebook [3]Twitter [4]Flickr [5]Youtube [6]Instagram

[7]Email-ua

 

 

References

Visible links
1. https://bank.gov.ua/control/uk/index
2. https://www.facebook.com/NationalBankOfU...
3. https://twitter.com/NBUkraine
4. https://www.flickr.com/photos/134562672@...
5. https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3...
6. https://www.instagram.com/national_bank_...

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

3 Attachments

Відповідь та додатки у вкладених файлах.

показати цитоване

Пошта НБУ,

3 Attachments

, .

 

³

 

[1]Web [2]Facebook [3]Twitter [4]Flickr [5]Youtube [6]Instagram

[7]cid:image001.jpg@01D621FB.E4735580

 

.

- [8]http://canbu.bank.gov.ua/verify.

 

:

1)  , :

***.pdf ;

***.sig ***.p7s , ;

2)  [9]http://canbu.bank.gov.ua/verify, ***.sig ***.p7s, ***.pdf;

3)  , .

 

 

References

Visible links
1. https://bank.gov.ua/control/uk/index
2. https://www.facebook.com/NationalBankOfU...
3. https://twitter.com/NBUkraine
4. https://www.flickr.com/photos/134562672@...
5. https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3...
6. https://www.instagram.com/national_bank_...
8. http://canbu.bank.gov.ua/verify
9. http://canbu.bank.gov.ua/verify

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]