323-1Догляд21

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1. Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (ДОЗВМР)
2. Керівнику ДОЗВМР п. Шиш О.В.
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 59-50-14, 35-00-74, e-mail: [email address], [email address],

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідч. водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької обл.
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає 42 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає 17 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає 42 заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає 5 звернень з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає 6 звернень в порядку квазі-судової процедури з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини за приписами закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
12.06.21 через сайт Доступ до правди я звернулась до ЦПМСД №2 та його керівника з листом 323Догляд21, в якому подала 24 запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації, 5 запитів на доступ до моїх персональних даних та їх захист, 24 заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини. Лист вручений отримувачу 2021-06-12 о 13:10:24 на офіційну електронну адресу [email address] та оприлюднений, разом з усією наступною перепискою, за лінком https://dostup.pravda.com.ua/request/323.... Звернення викликане тим, що лікарня в особі лікарки Шевчук А.Р. звинуватила мене в порушенні мого обов’язку з належного догляду за матір'ю, лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг. На моє прохання ще від 17.05.21 пояснити, що таке належний догляд і як саме його треба здійснювати, що саме я здійснила неналежного в догляді за матір'ю, лікарка Шевчук А.Р. відмовилась надати відповідь та будь-які роз'яснення.
Станом на сьогодні підтвердження отримання листа, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5, ЦПМСД №2 не надав, хоча нормативно встановлений для цього строк минув.
Встановлений законом строк надання відповідей та запитаної інформації на 24 запити на доступ до публічної інформації=офіційних документів сплив 17.06.21, однак, жодні відповіді та інформація мені не надані. Це означає, що ЦПМСД №2:
а) не надав відповідей на 24 моїх запити на доступ до публічної інформації;
б) не надав вчасно відповідей на 24 моїх запити на доступ до публічної інформації;
в) не надав інформації на 24 моїх запити на доступ до публічної інформації;
г) не надав вчасно інформації на 24 моїх запити на доступ до публічної інформації.
Цим листом я інформую ДОЗВМР та персонально його керівника про факти порушень моїх прав людини ЦПМСД №2 та очікую застосування ДОЗВМР, З ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ, наданих йому повноважень для усунення вказаних порушень та причин, що їх породили, виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності винних відповідальних посадових осіб, поновлення моїх порушених прав, інших необхідних релевантних заходів.
1. Прошу ДОЗВМР та персонально його керівника:
1.1. негайно поновити усі мої вказані тут порушені права людини;
1.2. за вказані тут порушення моїх прав людини – забезпечити притягнення до встановленої законом відповідальності усіх винних посадових осіб ЦПМСД №2, а саме:
а) за протиправне звинувачення мене в неналежному догляді за матір’ю в той час, як закон не покладав на мене такого обов'язку, а поклав його на інших осіб;
б) за відмову пояснити, що таке належний догляд і як його здійснювати;
в) за відмову роз’яснити, що є неналежним в догляді за моєю мамою;
г) за відмову пояснити, хто, за законом, має здійснювати догляд за моєю мамою Щербатою Г.С., лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг;
д) за непідтвердження отримання листа 323Догляд21, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5;
е) за ненадання вчасно відповідей та запитаної інформації на лист 323Догляд21.
1.3. з огляду на наявну практику ЄСПЛ та розміри стягуваних ним відшкодувань, стягнути на мою користь за вказані тут порушення моїх прав людини солідарно з ЦПМСД №2 та усіх його винних посадових осіб: а) за протиправне звинувачення мене в неналежному догляді за матір’ю, в той час, як закон не покладав на мене такого обов'язку, а поклав його на інших осіб, що, за приписами права прав людини, є зневажливим поводженням – 1 000 євро; б) за ненадання інформаційного доступу до мого права на приватне та сімейне життя у формі ненадання інформації про те, що таке належний догляд і як його здійснювати; що є неналежним в догляді за моєю мамою; хто, за законом, має здійснювати догляд за моєю мамою Щербатою Г.С., лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг; за ненадання вчасно відповідей та запитаної інформації на лист 323Догляд21 – 500 євро;
1.4. всі платежі прошу провести в 3-денний строк на мою домашню адресу, надану ДОЗВМР раніше, в гривні по курсу НБУ, та сплатити вартість доставки мені цих коштів, а також додатково сплатити усі податки, які можуть бути нараховані мені на ці суми.
1.5. Надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
1.6. Оприлюднити на офіційному сайті ДОЗВМР, за приписами права, усі управлінські рішення про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
1.7. Надати мені джерела оприлюднення на офіційному сайті ДОЗВМР (прямі лінки) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
2. Прошу надати мені в розумний строк первинну правову допомогу та скласти проекти скарг від мого імені в квазі-судовому порядку, передбаченому, зокрема, законом України «Про звернення громадян», на ім'я:
2.1. Уповноваженого з прав людини – про усі допущені щодо мене в цій справі порушення приписів прав людини не бути підданою зневажливому поводженню та на доступ до публічної інформації, включно ненадання та ненадання вчасно відповідей та запитаної публічної інформації, для складення ним щонайменше 96 адміністративних протоколів та надсилання їх до уповноваженого суду з метою притягнення до адміністративної відповідальності усіх посадових осіб ЦПМСД №2, винних у вказаних та виявлених порушеннях щодо мене як потерпілої та жертви цих порушень;
2.2. усіх вищестоячих (щодо винних) посадових осіб ВМР та її виконавчого комітету, відповідальних за діяльність ЦПМСД №2 – про усунення порушень моїх прав та їх поновлення, а також притягнення винних відповідальних осіб ЦПМСД №2 до встановленої законом відповідальності;
2.3. ДОЗВМР – про усі допущені ЦПМСД №2 щодо мене в цій справі порушення приписів прав людини не бути підданою зневажливому поводженню та на доступ до публічної інформації, про усунення порушень моїх прав та їх поновлення, а також притягнення винних відповідальних осіб ЦПМСД №2 до встановленої законом відповідальності, а також про здійснення належного відомчого контролю за дотриманням прав людини в ЦПМСД №2.
В проектах усіх скарг прошу вказати мене жертвою та свідком вказаних порушень.
2.4. Прошу також в проектах усіх скарг вказати свідком мою маму Щербату Галину Сергіївну, яка мешкає разом зі мною.
2.5. За нормативами праці публічних адвокатів, складення однієї скарги однією людиною зазвичай забирає 3-8 годин. З огляду на наведене, складення моїх щонайменше трьох скарг має бути виконане протягом 2-3 днів.
2.6. Проекти усіх скарг прошу надіслати мені в розумний строк, що в цій ситуації не перевищує 3х робочих днів, на електронну адресу, з якою отриманий цей лист.
2.7. Усі ухвалені за цим листом рішення та відповіді мені прошу надіслати на мою домашню адресу, надану раніше, та на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Основи законодавства України про охорону здоров'я» ВТРЕТЄ прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, заявлення в інтересах прав людини правових вимог в порядку, визначеному законом; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
3. Що таке належний догляд за лежачим пацієнтом?
3.1. Які приписи права України визначають, що таке належний догляд за лежачим пацієнтом і складові такого догляду?
3.1.1. Прошу навести повні назви релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
3.2. Які приписи права України застосувала лікарня для визначення, чи є догляд за моєю матір'ю належним/неналежним?
3.2.1. Прошу навести повні назви застосованих лікарнею релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
3.2.2. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосованих лікарнею приписів права.
3.3. Які саме ознаки неналежності догляду за моєю матір'ю мали місце і коли саме?
3.3.1. Прошу навести повний перелік усіх наявних ознак неналежності догляду за матір'ю.
3.4. Які конкретні дії має вчинити доглядальник для належного догляду загалом і стосовно моєї матері зокрема?
3.4.1. Якими приписами права має керуватись доглядальник в цих випадках?
3.4.1.1. Прошу навести повні назви застосованих лікарнею релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
3.4.1.2. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосованих лікарнею приписів права.
4. Які роз'яснення лікар зобов'язаний надати доглядальнику щодо правил належного догляду?
4.1. Якими приписами права має керуватись лікар в цих випадках?
4.2. Прошу навести повні назви релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
4.3. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосовних приписів права.
5. На кого в Україні покладений обов'язок роз'яснення доглядальнику правил належного догляду та навчання його навичкам належного догляду?
5.1. Прошу навести повні назви застосованих лікарнею релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
5.2. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосованих лікарнею приписів права.
6. На кого в Україні покладений обов'язок догляду за лежачим інвалідом-пацієнтом, застосовний щодо моєї матері?
6.1. Прошу навести повні назви релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
7. Які приписи права України застосувала лікарня для визначення, що саме на мене як доньку покладений обов'язок догляду за моєю матір'ю як лежачим інвалідом-пацієнтом?
7.1. Прошу навести повні назви застосованих лікарнею релевантних приписів права, їх авторів, дати ухвалення, реєстраційні номери та джерела офіційного оприлюднення.
7.2. Прошу надати належно засвідчені копії таких застосованих лікарнею приписів права.
8. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ЦПМСД №2 мого листа 323Догляд21.
9. Належно засвідчену паперову факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа 323Догляд21 з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД №2.
10. Підтвердити чи спростувати правомірність звинувачень мене ЦПМСД №2 в неналежному догляді за моєю мамою, лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг.
11. Усі заходи, вжиті ДОЗВМР з власної ініціативи для припинення вказаних порушень, поновлення моїх порушених прав, притягнення винних до встановленої законом відповідальності, унеможливлення повторення подібних порушень.
12. Вжиті ДОЗВМР з власної ініціативи заходи з притягнення до встановленої законом відповідальності посадових осіб ЦПМСД №2, відповідальних
а) за протиправне звинувачення мене в неналежному догляді за матір’ю в той час, як закон не покладав на мене такого обов'язку, а поклав його на інших осіб;
б) за відмову пояснити, що таке належний догляд і як його здійснювати;
в) за відмову роз’яснити, що є неналежним в догляді за моєю мамою;
г) за відмову пояснити, хто, за законом, має здійснювати догляд за моєю мамою Щербатою Г.С., лежачим протягом 21 року інвалідом вагою 165 кг;
д) за непідтвердження отримання листа 323Догляд21, відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5;
е) за ненадання вчасно відповідей та запитаної інформації на лист 323Догляд21.
13. Прізвища, імена та по-батькові, посади усіх посадових осіб ДОЗВМР, відповідальних за надання громадянам первинної публічної правової допомоги у вигляді складення від їх імені скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
14. Прізвища, імена та по-батькові, посади, службові телефони та персональні службові ел. адреси усіх посадових осіб ДОЗВМР, яким доручено надання мені первинної публічної правової допомоги за цим листом у вигляді складення від мого імені скарг в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів.
15. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб ЦПМСД №2 та про стягнення справедливої сатисфакції.
16. Надати мені джерела оприлюднення на офіційному сайті ДОЗВМР (прямі лінки) усіх управлінських рішень про притягнення до відповідальності винних посадових осіб та про стягнення справедливої сатисфакції.
17. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ЦПМСД №2 цього листа.
18. Належно засвідчені паперову та цифрову факсимільні копії (фотокопії з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації ЦПМСД №2.
19. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДОЗВМР цього листа.
20. Належно засвідчені паперову та цифрову факсимільні копії (фотокопії з оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДОЗВМР.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“, який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55, прошу надати мені на мою домашню адресу, наявну в лікарні та ДОЗВМР. Всі надіслані на домашню адресу документи прошу надати також на мою публічну електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети комунікації за цим листом.
20.06.21 Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,
Щербата Наталя Михайлівна

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

22.06.2021. -01-96861.

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments

ВідділЗвернень, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

2 Attachments