2дп18Госпіталізація

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників департаменту, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист подається департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради та особисто його керівнику Шиш О.В. (далі – ДОЗВМР) без права передачі будь-яким третім особам без мого дозволу та згоди.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗВЕРНЕННЯ, в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Ще 11.12.17 в телефонній розмові з моєю донькою Щербатою Н.М. заступник головного лікаря ЦПМСД №2 м. Вінниці з лікувальних питань Олевінська В.М. з власної ініціативи запропонувала мені як дитині війни, у зв’язку зі значним погіршенням мого здоров’я протягом попередніх двох місяців, госпіталізацію на стаціонарне лікування за путівкою ЦПМСД №2 до обласного госпіталю ветеранів війни. Донька повідомила мою згоду, і при цьому повідомила, що моя стара інвалідна коляска зламана, а нової я не отримала; попросила вирішити питання мого транспортування з квартири до госпіталю.
Минув місяць, але жодної нової інформації з цього приводу мені не надходило, хоча стан мого здоров’я за цей час ще погіршився набагато більше.
12.01.18 донька від мого імені звернулася до відповідальної ЦПМСД №2 за розподіл путівок до госпіталю Добрянської О.Г. щоб дізнатися, як вирішується питання моєї госпіталізації. Оскільки в січні ц.р. підходить черга мого чоловіка Щербатого М.Ф. на госпіталізацію до обласного госпіталю ветеранів війни, донька, за моїм проханням, попросила вирішити питання про якнайшвидше виділення нам обом двох путівок з однієї дати, замість виділення мені як лежачому інваліду додаткової другої путівки для супроводжуючої особи. Адже госпіталь не забезпечений санітарками – є одна санітарка на все відділення, і доглядати в лікарні за лежачими інвалідами фізично нІкому. В цій ситуації чоловік зміг би мені допомогти: і винести після мене горщик, і дати вмитися та причесатися, і провітрити палату, і все інше, необхідне для лежачої людини, а лікарня зекономила б одну путівку.
Як з’ясувалося, Добрянська О.Г. поняття не має про пропозицію Олевінської В.М. – та їх нічого не говорила; всі путівки на січень вже розподілені, і лікарня виділяє лише одну заплановану путівку чоловіку.
З приводу ситуації донька звернулася безпосередньо до Олевінської В.М. У відповідь почула: «Ви ж відмовились від путівки, оскільки у вас коляска поламана».
Цим листом я повідомляю про черговий цинічний обман ЦПМСД №2 та перекручування на свою користь. Ні я, ні донька не відмовлялись від госпіталізації. Навпаки, у зв’язку з поламаним візком донька просила транспортувати мене з квартири до лікарні для госпіталізації. Протягом багатьох останніх років ми постійно просимо реального забезпечення призначеного стаціонарного лікування з транспортуванням мене з квартири до лікарні, і в усіх випадках мені в цьому відмовлено.
Роз’яснюю також, що, починаючи з дати опублікування 24.07.1997 року, набув чинності закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі по тексту – Конвенція), Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 № 475/97-ВР. Це означає, що з 24.07.1997 року Конвенція набула статусу національного українського закону, і з того часу її приписи, принципи та практика Європейського Суду з прав людини, як джерела права, є обов’язковими до виконання в Україні усіма, в першу чергу – органами публічної влади та їх посадовими особами.
За Конвенцією, держава (влада) має ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному усі конвенційні права та свободи (позитивні та негативні обов’язки держави) та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) в натурі усі позитивні обов’язки влади щодо усіх прав та свобод стосовно кожного.
За Конвенцією, право на здоров’я гарантується щонайменше двома статтями: ст.8 в частині права на охорону здоров’я та ст.3 – право не бути підданим катуванню. При цьому кожному має бути надано щонайменше чотири види доступу до будь-якого конвенційного права – юридичний, фінансовий, інформаційний та фізичний, і лише наявність усієї сукупності доступів означає реальне гарантування права.
В Україні забезпечення права кожного на здоров’я покладене в першу чергу на Міністерство охорони здоров’я та його підвідомчі органи (в частині медичної складової здоров’я). Відповідно, з 24.07.1997 року міністерство та його підвідомчі (підконтрольні) органи мають ЗАБЕЗПЕЧИТИ, кожен на своєму рівні, наявність сукупності УСІХ доступів кожного до відповідного конвенційного права – чи прямими (підзаконними та управлінськими) рішеннями та діями в межах власних повноважень, чи організаційними та координаційними діями, нормотворчими ініціативами, залученням інших органів тощо, якщо частина потрібних повноважень покладена на такі інші органи. Це означає, що департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради як профільний орган місцевого самоврядування, відповідальний перед кожним в м. Вінниці за реальне виконання конституційних гарантій з охорони здоров’я, делегованих державною владою, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ забезпечити на практиці кожному, включаючи і мене, усі чотири види доступу до права на охорону здоров’я, причому з урахуванням об’єктивних особливих потреб кожного, включаючи і людей з інвалідністю. В перекладі на просту мову це означає, що саме цей департамент відповідає за реальне існування у мене як інваліда, зокрема, фізичного доступу до мого стаціонарного лікування, а саме: за наявність вільного місця, протягом розумного часу, в обладнаному, відповідно до потреб інваліда, лікувальному закладі; за наявність можливості фізичного транспортування мене з квартири до лікарні засобами, організованими та забезпеченими департаментом (або ж за надання фінансової можливості доступу шляхом організації оплати вартості такого спеціалізованого транспортування); за наявність фізичного доступу до призначеного лікування, зокрема, ліків шляхом забезпечення своєчасної фізичної наявності в закладі необхідних кожному ліків (або ж за надання фінансової можливості доступу шляхом своєчасної організації оплати вартості необхідних ліків для самостійного придбання їх кожним) тощо. Саме фактичні результати в питанні чи їх відсутність є підставою для оцінки, чого ж заслуговує чиновник: чи оплати по заслугах з народної (бюджетної) кишені, чи на смітник, якщо не за грати. З мого власного досвіду звертань до департаменту з цих питань протягом останніх п’яти років, жодна з наведених проблем за ці роки не зрушилась з місця. Схоже на те, що в департаменті ніхто і в сраці не почухався, щоб виконати приписи закону 20-річної давнини щодо реального забезпечення кожному його прав людини на охорону здоров’я – тут лише імітують діяльність, щоб оправдати зарплату.
І. ВИМОГИ ЗАЯВИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
1. Я повторно повідомляю про свою згоду на госпіталізацію на стаціонарне лікування за путівкою ЦПМСД №2 до обласного госпіталю ветеранів війни.
2. Я прошу сприяти реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством моїх прав на охорону здоров’я, організувати та негайно забезпечити мені стаціонарне лікування шляхом виділення ЦПМСД №2 двох путівок мені та супроводжуючій особі до обласного госпіталю ветеранів війни, а також організувати та забезпечити безпечне транспортування мене з квартири до місця лікування.
2.1. Також повідомляю, що вже понад 3 роки я чекаю інвалідного візка, але не забезпечена ним владою до сьогодні, як і соціальним супроводом, тому не маю жодної можливості самостійно вирішити питання мого транспортування з кватири до лікарні. Крім того, голова нашого ОСББ покрила пандус біля під’їзду слизькою внутрішньою плиткою, і в даний час він непридатний для експлуатації навіть для здорових людей, не кажучи про інвалідів. Протягом останніх трьох місяців «швидка допомога» неодноразово намагалась мене госпіталізувати, але, як з’ясувалося, усі бригади забезпечені лише ручними брезентовими ношами, розрахованими на людей вагою до 150 кг. Я ж не ходжу вже 18 років, постійно на гормонах, і моя вага ще 1,5 роки назад досягла 165 кг, а зараз – ще більша. З причини відсутності релевантних засобів транспортування «швидка» так і не змогла мене госпіталізувати.
ІІ. ВИМОГИ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА НА ДОСТУП ТА ЗАХИСТ МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
3. Чи забезпечується в м. Вінниці кожній людині з інвалідністю (включно лежачим інвалідам) вагою понад 150 кг конвенційне право на охорону здоров’я з урахуванням особливих потреб таких осіб? Так чи ні? Якщо ТАК (забезпечується),
3.1. чи існує в м. Вінниці ЮРИДИЧНИЙ доступ кожної особи з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг до права на охорону здоров’я з урахуванням особливих потреб таких осіб, а саме на підставі яких приписів права та відомчих нормативних та управлінських рішень це право забезпечується?
3.1.1. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких нормативів та навести їх повний ПЕРЕЛІК, а також ДЖЕРЕЛА ОФІЦІЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті (прямі лінки).
3.1.2. чи існує в м. Вінниці ЮРИДИЧНИЙ доступ кожної особи з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг до права на охорону здоров’я з урахуванням особливих потреб таких осіб в частині унормування організації та забезпечення спеціалізованого транспортування таких осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання?
3.1.2.1. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких нормативів та навести їх повний ПЕРЕЛІК, а також ДЖЕРЕЛА ОФІЦІЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті (прямі лінки).
3.1.3. чи існує в м. Вінниці ЮРИДИЧНИЙ доступ кожної особи з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг до права на охорону здоров’я з урахуванням особливих потреб таких осіб в частині унормування організації та забезпечення релевантних лікувальних закладів спеціалізованими (включно функціональними) ліжками для осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо)?
3.1.3.1. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких нормативів та навести їх повний ПЕРЕЛІК, а також ДЖЕРЕЛА ОФІЦІЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті (прямі лінки).
3.2. чи існує в м. Вінниці ФІНАНСОВИЙ доступ кожної особи з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг до права на охорону здоров’я з урахуванням особливих потреб таких осіб, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання?
3.2.1. Прошу повідомити, за рахунок яких конкретних джерел фінансуються в м. Вінниці особливі потреби осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг на охорону здоров’я, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання.
3.2.2. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ усіх встановлених нормативно джерел фінансування особливих потреб осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг на охорону здоров’я, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання, та навести їх повний ПЕРЕЛІК.
3.2.3. Прошу повідомити, яке БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (в гривні) особливих потреб осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг на охорону здоров’я, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання, ПЕРЕДБАЧЕНЕ нормативно на 2017 рік в м. Вінниці (в тому числі в розрізі КВАРТАЛІВ) та якими саме нормативними ДОКУМЕНТАМИ.
3.2.3.1. Прошу навести ПЕРЕЛІК таких НОРМАТИВІВ та джерела їх офіційного ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті.
3.2.4. Прошу повідомити, яке БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ (в гривні) особливих потреб осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг на охорону здоров’я, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання, ДОЗВМР ПРОПОНУВАВ визначити нормативно на 2017-2018 роки в м. Вінниці (в тому числі в розрізі КВАРТАЛІВ) та якими саме ДОКУМЕНТАМИ.
3.2.4.1. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких документів ДОЗВМР, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
3.2.5. Прошу повідомити, чи визначав ДОЗВМР на 2017-2018 роки ПОТРЕБУ в фінансуванні та забезпеченні містом особливих потреб осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг на охорону здоров’я, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання, (в тому числі в розрізі КВАРТАЛІВ) та якими саме ДОКУМЕНТАМИ.
3.2.5.1. Прошу навести ПЕРЕЛІК таких ДОКУМЕНТІВ та джерела їх офіційного ОПРИЛЮДНЕННЯ в інтернеті на сайті ДОЗВМР.
3.2.5.2. Прошу надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
3.3. чи існує в м. Вінниці ІНФОРМАЦІЙНИЙ доступ кожної особи з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг до права на охорону здоров’я з урахуванням їх особливих потреб, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання?
3.3.1. Прошу повідомити, хто конкретно (які ОРГАНИ та посадові особи) у м. Вінниці, та в який СПОСІБ (за якою процедурою) повідомляють кожній особі з інвалідністю (включно лежачим інвалідам) вагою понад 150 кг про право на охорону здоров’я з урахуванням їх особливих потреб, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання, а також про способи реалізації цих прав та осіб, відповідальних за таку реалізацію.
3.4. чи існує в м. Вінниці ФІЗИЧНИЙ доступ кожної особи з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг до права на охорону здоров’я з урахуванням їх особливих потреб, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання?
3.4.1. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ спеціальних (включно функціональних) ліжок, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), функціонуючих в публічних стаціонарних лікувальних закладах міста для осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг, в тому числі в розрізі кожного такого лікувального закладу.
3.4.2. Прошу повідомити, хто конкретно (ЗАКЛАДИ тощо, фізичні особи) є відповідальними за транспортування осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання?
3.4.3. Прошу повідомити, хто конкретно (ЗАКЛАДИ тощо, фізичні особи) фактично виконував в 2017 році, і скільки разів, та виконує в даний час транспортування осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання?
4. Прошу повідомити, які конкретні акти реагування (рішення чи дії) – листи, звернення до уповноважених органів влади та їх посадових осіб тощо, вчиняв ДОЗВМР протягом 2013-2018 років для забезпечення, включаючи нормативного, усіх чотирьох видів доступу осіб з інвалідністю (включно лежачих інвалідів) вагою понад 150 кг – жителів м. Вінниці до права на охорону здоров’я з урахуванням їх особливих потреб, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання.
4.1. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких документів ДОЗВМР, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
5. Прошу повідомити, які конкретні акти реагування (рішення чи дії) – листи, звернення до уповноважених органів влади та їх посадових осіб тощо, вчиняв ДОЗВМР протягом 2013-2018 років, на мої та моєї родини неодноразові усні та письмові звернення, для забезпечення, включаючи нормативного, мені особисто як лежачому протягом 18 років інваліду 1А групи з вагою понад 165 кг, усіх чотирьох видів доступу до права на охорону здоров’я з урахуванням моїх особливих потреб, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком, за виключенням вузькоспеціалізованих ліжок (післяопераційних тощо), та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання.
5.1. Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ таких документів ДОЗВМР, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
5.2. Прошу навести джерела офіційного ОПРИЛЮДНЕННЯ таких ДОКУМЕНТІВ, як актів індивідуальної дії, на сайті ДОЗВМР.
6. Які дії в межах власних повноважень (ухвалення підзаконних локальних нормативних та/чи управлінських рішень, нормотворчі ініціативи, організаційні та координаційні дії, залучення інших органів, якщо частина потрібних повноважень покладена на такі інші органи, тощо), виконані ДОЗВМР для мети забезпечення у м. Вінниці кожній особі з інвалідністю (включно лежачим інвалідам) вагою понад 150 кг доступу до права на охорону здоров’я з урахуванням їх особливих потреб, включаючи окремо на забезпечення на час стаціонарного лікування спеціальним (включно функціональним) ліжком та окремо на транспортування з місця проживання до місця лікування та, по завершенню лікування, з місця лікування до місця проживання, включаючи:
6.1. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ЮРИДИЧНИЙ доступ до такого права;
6.2. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ФІНАНСОВИЙ доступ до такого права;
6.3. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ІНФОРМАЦІЙНИЙ доступ до такого права;
6.4. для мети ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) ФІЗИЧНИЙ доступ до такого права.
Прошу повідомити загальну КІЛЬКІСТЬ документів, підтверджуючих вчинення ДОЗВМР вказаних дій, навести їх ПЕРЕЛІК та надати НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНІ ФАКСИМІЛЬНІ КОПІЇ (ФОТОКОПІЇ ОРИГІНАЛІВ) усіх таких документів.
7. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом.
8. Дані про усіх посадових осіб ДОЗВМР, відповідальних за розгляд та вирішення цього мого листа, а саме:
8.1. найменування їх посад,
8.2. прізвища, імена та по-батькові,
8.3. усі рішення про прийняття на роботу в ДОЗВМР та усі переведення (переміщення) в ДОЗВМР;
9. усі наявні в ДОЗВМР документи про освіту цих посадових осіб ДОЗВМР;
10. усі наявні в ДОЗВМР документи про факт та тривалість попереднього трудового досвіду (місця роботи та займані посади) цих посадових осіб ДОЗВМР;
11. задокументовані їх посадові обов’язки (посадова інструкція тощо);
12. належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) їх посадових інструкцій,
13. призначену заробітну плату в ДОЗВМР в гривні (посадовий оклад з усіма надбавками) кожній з цих посадових осіб ДОЗВМР;
14. усі фактичні виплати кожній з цих посадових осіб ДОЗВМР з фонду заробітної плати ДОЗВМР в гривні, нараховані та сплачені за період 2017-2018 років, в розрізі місяців.
15. належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) їх останніх декларацій про доходи.
16. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДОЗВМР цього листа.
17. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДОЗВМР– вхідним реєстраційним номером та датою вхідної реєстрації ДОЗВМР..
18. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) листа до органу пересилання з доказами надсилання (вручення) його адресату.
19. Належний факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з книги (реєстру, обліку, тощо) обліку звернень громадян, яка ведеться ДОЗВМР, про реєстрацію ДОЗВМР цього звернення.
20. Належний факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з книги (реєстру, обліку, тощо) обліку запитів на доступ до публічної інформації, яка ведеться ДОЗВМР, про реєстрацію ДОЗВМР цього запиту на доступ до публічної інформації.
21. Належний факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з книги (реєстру, обліку, тощо) обліку запитів на доступ до персональних даних, який ведеться ДОЗВМР у формі окремого документу чи в складі іншого облікового документу, про реєстрацію ДОЗВМР цього запиту на доступ до персональних даних.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Я не даю згоди на передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, включаючи Вінницьку міську раду та її виконком, їх посадовим особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних, крім електронної адреси, з якої отриманий цей лист, для переписки зі мною за цим листом.
Роз’яснюю, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
15.01.18
З повагою,
Підпис: Г.С. Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти