29з17Бюджет2018

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!
Просимо підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляємо, що цей письмовий електронний лист підписаний нами простими електронними підписами відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації кожного з нас як підписувачів листа – а саме власноручних підписів у вигляді власного прізвища та ініціалів кожного підписувача друкованими літерами такого, наприклад, вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне кожному підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, просимо залучити до прочитання цього листа письменних працівників адміністрації, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюємо, що при підписуванні цього листа ми керувалися приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення наших електронних підписів під цим листом вільно обрані нами як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Оскільки окремі тупоголові шнурки з купленими дипломами і посадами, та ще й з курячими мізками, «в упор» не бачать наявних електронних підписів на зверненнях громадян чи вимагають від громадян виключно рукописних підписів навіть під електронними зверненнями, задля лікнепу роз’яснюємо наступне.
Зазвичай оті шнурки апелюють як до авторитетів до звичаєвого права – наприклад, до Юридичної енциклопедії видання 1998 року та до Великого тлумачного словника української мови, виданого 2001 року та перевиданого всьоме 2009 року, і який (словник) скопіював усі тексти з Академічного тлумачного словника української мови видання ще 1979-1980. Однак, для них (шнурків) мабуть, буде одкровенням, що понад 14 років назад в Україні поняття ЕЛЕКТРОННОГО підпису вже визначене законом: дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. А при наявності закону застосування звичаєвого права, як це роблять шнурки з двома «ізвілінами», не є релевантним. Якими саме мають бути ці дані (тобто, власне підпис), закон не визначає (що розумно): їх визначає фантазія автора підпису в межах заданої законом існуючої електронної форми. Але, видно, шнурки не вміють читати закони (з двома ж звивинами!), а якщо і вміють, то не здатні стулити докупи двох прочитаних слів. І це при тому, що ігнорування закону чиновником є або зловживання правом, або професійною невідповідністю («ну, тупые они!»), що в обох випадках є підставою для проведення службового розслідування та усунення від посади таких чиновників.
А якби вони (шнурки) не були ще такі ледащі, та й поцікавились сучасним звичаєвим правом, то – евріка! – вони б дізналися, що існує й інша поважна енциклопедія зразка 2017 року, яка, серед іншого, констатує, що на сьогодні використовують на практиці такі види простого електронного підпису: 1) простий текстовий підпис в електронному листі; 2) активація на веб-сайті відповідного напису або встановлення в запропонованому пункті меню сайту «прапорця», що означає намір взяти на себе певні зобов’язання; 3) цифрове зображення відсканованого рукописного підпису, який приєднується до електронного документа; 4) особистий ідентифікаційний номер PIN-код (скор. від англ. Personal Identification Number — особистий номер); 5) код, що його автор повідомлення використовує для ідентифікації самого себе; 6) особистий біометричний ідентифікатор (напр., відбиток пальця чи сітківки ока). Це – зібрана укладачами практика. Усі ці види простого електронного підпису придумали самі люди, а звичаєве право лише відслідковує їх появу та частотність застосування. І чиновнику зась стромляти свого зашмарканого носа в право людини на вибір способу та форми власноручного простого електронного підпису!: законом врегульовані сфери та спосіб застосування лише ЦИФРОВОГО електронного підпису, і то лише для осіб публічного права та банківської сфери. А щодо ПРОСТОГО електронного підпису працює ст.19.1 Конституції України та звичаєве право, тобто, виключно власний розсуд автора такого підпису.
Цей лист є зверненням громадян, що подається персонально до Президента України п. Петра Порошенка на підставі ст.40 Конституції України з метою реалізації наших прав людини, без права розгляду та вирішення цього листа будь-якими іншими органами чи посадовими особами.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної нам для реалізації наших прав людини.
Цей лист є запитом до на доступ до наших персональних даних та їх захист.
У цьому листі ми об’єднали вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян»; б) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; г) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі ми керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, ми користуємося своїм конституційним правом, і подаємо їх в одному листі.
І. Заява до Президента України п. Петра Порошенка.
Шановний п. Президенте України!
07 грудня 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», поданий прем’єр-міністром України В.Б. Гройсманом та зареєстрований за №7000 15.09.2017 (далі – Закон).
Наступним кроком є підписання закону Президентом України.
Цей лист має на меті застерегти та вберегти Вас особисто від страшного міжнародного злочину проти українського народу, який Ви ризикуєте скоїти, підписавши вказаний закон.
Наші аргументи на користь сказаного наступні.
1. Відповідно до ст.1 закону України «Про прожитковий мінімум», розмір прожиткового мінімуму визначається нормативним методом (за натуральними нормами), а саме обрахуванням суми вартості, за актуальними цінами, усіх його кількісних складових в натуральному вимірі. Це означає, що прожитковий мінімум, для закріплення його грошового еквіваленту законом, ВИМІРЮЄТЬСЯ.
2. Однак, в порушення ст.ст.46, 48, 49 Конституції України, ст.1 закону України «Про прожитковий мінімум», визначену законом формулу розрахунку прожиткового мінімуму при встановленні цього показника на 2015-2017 роки не було застосовано. Натомість, за інформацією Міністерства фінансів України Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, розмір прожиткового мінімуму визначався, виходячи із розміру бюджетного (встановленого законом про бюджет) прожиткового мінімуму за грудень попереднього року, помноженого на так званий прогнозний індекс споживчих цін для року розрахунку (зокрема на 2017 рік - на підставі затвердженого у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік" розміру прожиткового мінімуму у грудні 2016 року з урахуванням його підвищення темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2017 рік) – тобто, свавільно.
2.1. При цьому, прем’єр-міністр України Гройсман В.Б. проігнорував подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 31.10.17 про усунення порушень прав людини при визначенні розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік.
3. Стаття 7 Закону передбачає: «Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;
працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня —- 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень».
3.1. Фактично, при визначенні прожиткового мінімуму на 2018 рік теж був використаний так званий ресурсний метод, коли прожитковий мінімум розраховується, виходячи з (начебто недостатніх) можливостей бюджету. (При цьому, як не дивно, той самий начебто дірявий бюджет чомусь дозволив намалювати зарплату собі, коханому, в 100 000 грн./міс., та ще й з запасом за минулих півроку, Коболєву і К° – 3 млн. грн./міс., суддям, щоб прикривали коханий зад – 400 000 – 500 000 грн./міс.) В результаті прем’єр-міністр України В.Б. Гройсман подав до ВРУ, а нардепи ухвалили розміри прожиткового мінімуму, в рази менші навіть від фактичного прожиткового мінімуму, щомісяця статистично обраховуваного (виміряного) МСП України та розміщуваного на сайті МСП тут: http://www.msp.gov.ua/news/12286.html.
3.2. Так, за даними МСП, фактичний прожитковий мінімум в жовтні 2017 року (останні доступні дані) склав:
на одну особу в розрахунку на місяць – 3 459,71 грн.;
дітей віком до 6 років – 2 897,52 грн.;
дітей віком від 6 до 18 років – 3 534,20 грн.;
працездатних осіб – 3 869,65 грн.;
осіб, які втратили працездатність – 2 544,27 грн.
4. До того ж, постановою КМУ від 11.10.16 №780 “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” прем’єр-міністр України В.Б. Гройсман заклав до споживчого кошика продуктовий набір не достатнього, раціонального харчування, відповідного нормальним фізіологічним потребам людини, рекомендації якого МОЗУ виродив, нарешті, ще понад 12 років назад під назвою «Рекомендовані раціональні норми споживання (орієнтовний набір) основних продуктів харчування в середньому на одну особу на 2005 - 2015 роки» (і які ще на 20-25% менші від середньо-статистичного споживання харчів в розвинених європейських країнах), а далекий від оптимального збалансованого харчування набір мінімального продовольства, придатного лише – і то не факт – для фізичного виживання людини, розроблений Ленінградським інститутом гігієни праці в далекому 1990 році – щоб не здохнути. Навіть за приблизними розрахунками вартість харчів найдешевшого прожиткового мінімуму – для непрацездатних, обрахована за рекомендованими МОЗ раціональними нормами харчування, в жовтні 2017 року, за версією МСПУ, становила б щонайменше на 500 грн. більше. А якщо порівняти добовий продуктовий пайок радянського військовополоненого японця 1945 року, то на ті харчі можна було б прогодувати, за версією Гройсмана, 3-4 українців-богатирів.
4.1. Крім того, тією ж постановою КМУ від 11.10.16 №780 “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” прем’єр-міністр України В.Б. Гройсман зробив ритуальне обрізання українцям газу: якщо раніше в прожитковий мінімум закладалась вартість газопостачання від 31,36 до 431,2 куб. м. в місяць на сім’ю, то Гройсман вирішив, що їм (українцям) вистачить і 6 (!) куб. м на людину в місяць, або 15,48 куб. м в місяць на середньостатистичну сім’ю. В Законі на 2018 рік ця кількість газу ще зменшена Гройсманом, а за ним і народними депутатами аж до 3 куб. м на людину в місяць. І влітку, і взимку! Нагріємось!!!!!!!!! І це при тому, що 30.10.17 до Верховної Ради України поданий та 06.12.17 Комітетом ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендований до прийняття проект закону №7247, яким мінімальна соціальна норма споживання природного газу для нарахування субсидії громадянам, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, встановлюється на рівні не меншому, ніж 400 куб метрів на місяць. Ліва рука не відає, що творить права?
4.2. А оплата житла закладена лише за 21 кв. м загальної площі на людину, в той час як санітарна норма складає 21 кв. м загальної площі на наймача і кожного члена його сім'ї та додатково 10 кв. м на сім'ю. Відповідно, в Законі пропонуються оплачувати в 2018 році в складі прожиткового мінімуму всього 10 кв. м загальної площі житла на людину в місяць. І ви ще дивуєтесь, що борги за ЖКП сягли вже 23 млрд. грн.? А де людям брати гроші? Спитайте у Гройсмана. Ось вони всі – тупо і цинічно вкрадені в українського народу.
4.3. Гройсман в постанові також вирішив, що гарнітур для новонароджених (шапочка, сорочка, пелюшки) має використовуватись тим немовлям протягом ШЕСТИ (!) років, а відтак, лише в 6-річному віці накопичення з прожиткового мінімуму забезпечать його придбання. Виходить, немовляті 6-річного віку на зібрані за 6 років гроші купується, нарешті, набір пеленок, яким те немовля користується наступні 6 років до 12-річного віку? Ви десь бачили щось подібне? Оці («перди») «перли» викликають сумніви щодо психічного здоров’я і власне самого Гройсмана, який підписав ТАКУ постанову, і його багаточисельних васалів, які виродили такі тексти. Саме в такі способи владою Україні застосовуються до всього народу цінності фашизму.
4.4. Оплата медичної допомоги – діагностики, стоматології, стаціонарного, амбулаторного та санаторно-курортного лікування, оперативного втручання, транспортування; а також будівництва, придбання та оренди житла; освіти в прожитковий мінімум не закладені взагалі, а вартість ліків закладена, за даними МСПУ, за жовтень 2017 року в сумі 48 грн. на людину. Відтак, Гройсман та нардепи виділили людині в Законі на ліки АЖ 24 грн. на місяць.
5. Друга частина мерлезонського балету розпочинається, коли за свою частку праці щодо прожиткового мінімуму береться МСПУ. Це щось із чимось! Аншлаг! Ото вже відірвались на українцях! Наказом від 03.02.17 №178/147/31, спільним з Мінекономрозвитку та Держстатом, МСПУ затвердило Методику визначення прожиткового мінімуму (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z028...). Коли читаєш цей документ, складається враження, що писали його чи то з бодуна, чи то з гарячки. Шоколад чиновники взагалі не передбачили в Методиці: схоже, на їх думку, не потрібен він українцям. Пане Президенте, а для кого ж тоді Ваш власний процвітаючий бізнес продукує і продає в Україні шоколад? Виявляється, щороку з грудня по травень ми маємо їсти або лише солоні чи квашені овочі, або купувати СВІЖІ огірки та помідори за ціною солених чи квашених! а не за ціною, за якою вони продаються! Взимку та весною із свіжих фруктів ми можемо їсти лише яблука, а якщо захочемо, наприклад, свіжу грушу чи виноград – мусимо купувати їх за ціною яблук! Ієзуїтство! Кавуни та дині за цінами їх продажу ми повинні купувати лише в серпні та вересні, а в інші 10 місяців – зась! лиш за ціною кабачків та гарбузів! Де б знайти той базар, на якому йде така вигідна торгівля? І де ж тоді в Україні виконуються Рекомендації ВООЗ, за якими КОЖНА людина КОЖЕН день має з’їдати по 100 г свіжих фруктів та овочів п’яти різних кольорів – по 5 пригорщ щодня?
5.1. Вчені мужі від соцполітики вирішили також, що, якщо один холодильник має служити сім’ї протягом 15 років, то, щоб купити його, родина повинна спочатку збирати гроші протягом тих самих 15 років, і вони (гроші) рівними помісячними частками включаються до прожиткового мінімуму, а відтак, до зарплат, пенсій, соцдопомог. І всі ці роки жити без холодильника (!). ОТАКЕ називається ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ достатнього життєвого рівня?.. Інфляція Методикою ігнорується начисто. І якщо не полінуватися, та порахувати УСІ помісячні частки прожиткового мінімуму за минулі 15 років, призначені для придбання холодильника, наприклад, за намальованою МСПУ ціною 4 277,06 грн. в жовтні 2017 року (МСПУ! Ау! Скажи по блату, де за таку СЕРЕДНЮ ціну зараз можна купити холодильника?), то вам вийде не холодильник, а пшик. Це ж стосується УСІХ закладених в постанову товарів тривалого користування – і до лампочки благодетелям від соцполітики, що без додавання інфляційних втрат НІЧОГО з продекларованого владою не купиш!
Вся оця галіматья прописана в наказі МСПУ від 03.02.17 №178/147/31 і – о, диво! – ПРОМІН’ЮСТОВАНА! Кругом – одні дуби…
То на хіба нам ТАКІ Мінсоц Рева та Мін’юст Петренко?
6. Все викладене означає, що прем’єр-міністр України В.Б. Гройсман в черговий раз запропонував, а 07.12.17 народні депутати України знову, як і в минулі роки, протиправно встановили законом бюджетні розміри прожиткового мінімуму на 2018 рік, які складають 45-50% фактичного прожиткового мінімуму навіть за версією МСПУ. Це означає, що в Україні проводиться державна політика, якою влада забезпечує мінімальне харчування українського народу на 13-16 днів на місяць. Дійсно, а навіщо українцю їсти щодня? Він же не єврей. Це означає, що в Україні проводиться державна політика, якою влада навмисно, систематично та цілеспрямовано відмовляє усьому народу в доступі до їжі, до житла та тепла в оселях, до медичної допомоги, до освіти, до життя.
7. За ТАКИЙ закон і за ТАКУ державну політику 07.12.17 проголосували 273 дуже народних і дуже свідомих депутати, включаючи 114 з Вашої, Пане Президенте, фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА".
7.1. Поіменно це такі нардепи: Андрієвський Д.Й., Арешонков В.Ю., Артюшенко І.А., Барна О.С., Бєлькова О.В., Білоцерковець Д.О., Брензович В.І., Буглак Ю.О., Валентиров С.В., Вінник І.Ю., Голубов Д.І., Горват Р.І., Гринів І.О., Давиденко В.М., Денисенко В.І., Довбенко М.В., Дубневич Б.В., Євлахов А.С., Жолобецький О.О., Загорій Г.В., Іщенко В.О., Карпунцов В.В., Кіт А.Б., Кобцев М.В., Козир Б.Ю., Кривенко В.М., Кудлаєнко С.В., Куліченко І.І., Курило В.С., Кучер М.І., Лесюк Я.В., Лівік О.П., Лубінець Д.В., Македон Ю.М., Матвієнко А.С., Матузко О.О., Мельник С.І., Мельничук І.І., Недава О.А., Онуфрик Б.С., Паламарчук М.П., Пацкан В.В., Побер І.М., Продан О.П., Різаненко П.О., Рудик С.Я., Саврасов М.В., Соловей Ю.І., Співаковський О.В., Тіміш Г.І., Третьяков О.Ю., Урбанський О.І., Фріз І.В., Черненко О.М., Шверк Г.А., Южаніна Н.П., Юринець О.В., Яніцький В.П., Алєксєєв С.О., Ар’єв В.І., Бакуменко О.Б., Березенко С.І., Білозір О.В., Бригинець О.М., Вадатурський А.О., Велікін О.М., Герасимов А.В., Гончаренко О.О., Грановський О.М., Гудзенко В.І., Демчак Р.Є., Дехтярчук О.В., Дмитренко О.М., Домбровський О.Г., Дубневич Я.В., Єфімов М.В., Іщейкін К.Є., Князевич Р.П., Козаченко Л.П., Кононенко І.В., Король В.М., Кузьменко А.І., Куніцин С.В., Курячий М.П., Лаврик М.І., Лопушанський А.Я., Луценко І.С., Макар’ян Д.Б., Мамчур Ю.В., Матіос М.В., Мацола Р.М., Мельниченко В.В., Мушак О.П., Павелко А.В., Палатний А.Л., Порошенко О.П., Ревега О.В., Ричкова Т.Б., Романюк Р.С., Сабашук П.П., Севрюков В.В., Сольвар Р.М., Спориш І.Д., Суслова І.М., Ткачук Г.В., Тригубенко С.М., Фролов М.О., Чекіта Г.Л., Червакова О.В., Чубаров Р.А., Шинькович А.В., Юрик Т.З., Юрчишин П.В., Яриніч К.В., Алексєєв І.С., Бабій Ю.Ю., Береза Ю.М., Бондар М.Л., Бурбак М.Ю., Величкович М.Р., Вознюк Ю.В., Гаврилюк М.В., Горбунов О.В., Данілін В.Ю., Денісова Л.Л., Дзюблик П.В., Дроздик О.В., Єленський В.Є., Єфремова І.О., Іванчук А.В., Княжицький М.Л., Колганова О.В., Котвіцький І.О., Кривенко В.В., Кришин О.Ю., Лапін І.О., Ледовських О.В., Масоріна О.С., Медуниця О.В., Пашинський С.В., Підберезняк В.І., Помазанов А.В., Река А.О., Сидорчук В.В., Сочка О.О., Стеценко Д.О., Тетерук А.А., Тимчук Д.Б., Фаєрмарк С.О., Хміль М.М., Шкварилюк В.В., Бабенко В.Б., Бендюженко Ф.В., Бойко О.П., Бриченко І.В., Васюник І.В., Висоцький С.В., Войцеховська С.М., Геращенко А.Ю., Дейдей Є.С., Дирів А.Б., Драюк С.Є., Єдаков Я.Ю., Ємець Л.О., Заставний Р.Й., Кадикало М.О., Кірш О.В., Кодола О.М., Корчик В.А., Кремінь Т.Д., Кривошея Г.Г., Ксенжук О.С., Левус А.М., Лунченко В.В., Матейченко К.В., Мепарішвілі Х.Н., Пинзеник П.В., Поляков М.А., Присяжнюк О.А., Романовський О.В., Савчук Ю.П., Соляр В.М., Сташук В.Ф., Сюмар В.П., Тимошенко Ю.В., Унгурян П.Я., Федорук М.Т., Чорновол Т.М., Балога П.І., Безбах Я.Я., Герега О.В., Голуб В.В., Денисенко А.П., Дідич В.В., Дубінін О.І., Жеваго К.В., Міщенко С.Г., Парубій А.В., Шевченко В.Л., Балога І.І., Батенко Т.І., Бублик Ю.В., Геращенко І.В., Гопко Г.М., Денисенко А.С., Констанкевич І.М., Купрій В.М., Литвин В.М., Петренко О.М., Розенблат Б.С., Шевченко О.Л., Барвіненко В.Д., Біловол О.М., Бондар В.В., Гуляєв В.О., Ільюк А.О., Кіссе А.І., Кулініч О.І., Мисик В.Ю., Остапчук В.М., Пресман О.С., Шаповалов Ю.А., Шкіря І.М., Березкін С.С., Бобов Г.Б., Гєллєр Є.Б., Зубик В.В., Кацуба В.М., Клімов Л.М., Ланьо М.І., Ничипоренко В.М., Писаренко В.В., Развадовський В.Й., Хомутиннік В.Ю., Шипко А.Ф., Яценко А.В., Діденко І.А., Маркевич Я.В., Амельченко В.В., Вовк В.І., Заружко В.Л., Купрієнко О.В., Лінько Д.В., Ляшко О.В., Силантьєв Д.О., Юзькова Т.Л., Вітко А.Л., Галасюк В.В., Кириченко О.М., Кошелєва А.В., Ленський О.О., Лозовой А.С., Мосійчук І.В., Рибалка С.В., Скуратовський С.І., Шухевич Ю.Р., Бандуров В.В., Гіршфельд А.М., Івахів С.П., Мартиняк С.В., Молоток І.Ф., Петьовка В.В., Поплавський М.М., Супруненко О.І., Фурсін І.Г., Богуслаєв В.О., Довгий О.С., Лабазюк С.П., Москаленко Я.М., Пономарьов О.С., Рибчинський Є.Ю., Фельдман О.Б., Шахов С.В.
7.2. При цьому, народні депутати так само проігнорували звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 31.10.17 до Верховної Ради України про усунення наявних порушень прав людини при визначенні розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік.
7.3. Ухваленням вказаного закону кожен з цих народних депутатів вже вчинив щонайменше два міжнародних злочини проти людяності щодо українського народу, які називаються відповідно ВИНИЩЕННЯ людей та КАТУВАННЯ. Ці міжнародні злочини передбачені:
7.3.1. ст.7 b) Римського статуту , – преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме истребление (винищення) – винищення людей, всього українського народу шляхом протиправного широкомасштабного свідомого навмисного створення умов життя, розрахованих на те, щоб знищити частину населення України, зокрема, позбавлення юридичного та фінансового доступу до продуктів харчування, медичної допомоги та житла;
7.3.2. ст.7 е) Римського статуту – преступления против человечности (злочини проти людяності), а саме пытки (катування) – катування всього українського народу шляхом протиправного широкомасштабного свідомого навмисного завдання сильного фізичного та/чи психічного болю чи страждань людям, які знаходяться під контролем влади, зокрема, у формі позбавлення юридичного та фінансового доступу до продуктів харчування, медичної допомоги та теплого житла.
Пане Президенте!
8. Представлена ситуація триває в Україні ще з часів Януковича. Саме з цих причин український народ вимирає. Як повідомив координатор системи ООН в Україні, постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Вокер, за підрахунками ООН, 60% населення України перебуває нижче межі бідності (http://www.unn.com.ua/uk/news/1655369-v-...). І це при тому, що ООН робила обрахунки за нормами прожиткового мінімуму, затвердженим старою постановою КМУ. Простий порівняльний аналіз старої (від 14.04.2000 №656) та нової (від 11.10.16 №780) редакцій постанови КМУ «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» показує значне погіршення забезпечення населення життєво необхідними товарами в новій редакції постанови, тобто, з 2017 року влада не лише не покращила, а ще погіршила стан життєвого забезпечення людей. Якщо ж порахувати реальний фактичний прожитковий мінімум, з урахуванням усіх відсутніх передбачених Конституцією України та міжнародним українським правом життєво необхідних складових та з усуненням викривлень обрахунків з боку МСПУ, то виявиться, що за межею бідності насправді живуть біля 90% українців.
9. Ми закликаємо і просимо Вас, пане Президенте, не підписувати злочинний закон «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в редакції від 07.12.17. Ми закликаємо і просимо Вас, пане Президенте, усіма наявними повноваженнями забезпечити законне ухвалення та виконання в Україні таких розмірів прожиткового мінімуму, які відповідають приписам Конституції України та забезпечать гідне життя кожного українця. Ми закликаємо і просимо Вас, пане Президенте, передати матеріали з перевірки цього звернення Генеральному прокурору України для встановлення обставин вчинення в Україні викладених вище міжнародних злочинів та притягнення до встановленої карної відповідальності усіх винних осіб національним судом.
10. Ми закликаємо і просимо Вас, пане Президенте, усіма наявними повноваженнями забезпечити якнайшвидшу беззастережну Україною повного тексту Римського статуту міжнародного кримінального суду на умовах цього статуту. Ми закликаємо і просимо Вас, пане Президенте, подати інформацію про наведені в цій скарзі та встановлені в ході перевірки факти злочинів проти людяності, скоєні та скоювані щодо усього 42,5-мільйонного населення України, Раді Безпеки ООН для наступної її передачі Прокурору МКС та уможливлення проведення останньою розслідування. Ми закликаємо і просимо Вас, пане Президенте, подати інформацію про наведені в цій скарзі та встановлені в ході перевірки факти злочинів проти людяності, скоєні та скоювані щодо усього 42,5-мільйонного населення України, Прокурору МКС для уможливлення проведення нею розслідування, за приписами ст.15 Римського статуту міжнародного кримінального суду, proprio motu (за власною ініціативою).
11. Протягом останнього майже року ми усі, четверо інвалідів однієї родини, намагаємось достукатися до Вас, пане Президенте, і добитися від Вас виконання Вами Ваших посадових обов’язків, задля яких народ обрав Вас на цю посаду – гарантування українському народу реальної дії на практиці Конституції України і забезпечення прав людини. Але даремно. Як бачимо, Ви просто ігноруєте народ та свої обов’язки, надаючи перевагу піар-акціям, не передбаченим серед Ваших повноважень. Можливо також, що шнурки з Вашого оточення просто не хочуть допускати таких звернень до Вас. Може, тому, що раптом усі там у вас почманіли? Чи усім вам пороблено? Мабуть, Ви навіть не здогадуєтеся, пане Президенте, що тепер усі наші звернення та усі відповіді на них ми оприлюднюємо в інтернеті, і усій Україні вони доступні для вільного ознайомлення, копіювання та поширення. Наприклад, за такими посиланнями: тут https://dostup.pravda.com.ua/request/316..., тут https://dostup.pravda.com.ua/request/4s1..., тут https://dostup.pravda.com.ua/request/10s..., тут https://dostup.pravda.com.ua/request/5s1... https://dostup.pravda.com.ua/request/3s1..., тут http://dostup.pravda.com.ua/request/6s17..., тут https://dostup.pravda.com.ua/request/13s..., і тут https://dostup.pravda.com.ua/request/z_a.... Може, вже досить ганьбити ім’я Президента України, та почати робити хоча б ЩОСЬ дійсно для українського народу та ПРАВ ЛЮДИНИ? І знайте: Ваша плодовитість новими органами влади та арміями чиновників не має нічого спільного з правами людини: це їх імітація, а насправді чергове обкрадання народу на користь влади.
11.1. Якби Ви, пане Президенте, хоча б ПРОЧИТАЛИ наші звернення, Вам би, сподіваємось, стало соромно за себе як Президента держави, і Ви б, напевно, порозганяли усіх Ваших шнурків з вовчими білетами.
12. Ми просимо Вас, пане Президенте, повернутись лицем до людей та їх прав людини. Почуйте нас і побачте, нарешті, як плюндруються в Україні права людини – і нема на те ради.
13. Ми просимо Вас, пане Президенте, особисто розглянути та вирішити цього нашого листа, оскільки ні Конституція, ні жодний закон України не надають Президенту України повноважень на передавання розгляду та вирішення поданих йому звернень громадян з питань його компетенції будь-яким іншим органам чи посадовим особам.
14. Ми просимо Вас, пане Президенте, негайно розглянути та вирішити цього нашого листа, оскільки поставлені в ньому питання є державної ваги, стосуються усього українського народу, включаючи нас, чотирьох інвалідів, і від часу його вирішення залежить життя та смерть багатьох українців.
Просимо Вас, пане Президенте:
15. ТЕРМІНОВО провести перевірку викладених в цьому зверненні фактів та його розгляд в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацією наших прав:
15.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме скаргу, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
16. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
17. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає скаргу;
18. бути присутнім при розгляді скарги;
19. користуватися послугами адвоката або представника;
20. одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
21. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
22. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
23. Забезпечити участь кожного з нас в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити нам прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
24. Надати кожному з нас завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) нам на адресу, з якої отриманий цей лист.
25. Встановити поіменно та повідомити кожному з нас усіх винних та відповідальних посадових осіб, причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень наших прав.
26. Розглянути цю скаргу в нашій присутності за місцем нашого проживання, заздалегідь повідомивши час та місце розгляду.
27. Вказане клопотання заявляється на підставі ст.ст.21.1, 24.1, 24.2 Конституції України, ст.ст.4.1.е), 5.2, 5.3, 13.1 Конвенції ООН про права інвалідів, що є частиною українського законодавства з 30.12.2009 року, ст.ст.6.1, 8, 14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що є частиною українського законодавства з 24.07.1997 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН №48/96 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийнятої на 48 сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, ст.1.1.5), ст.ст.6.2, 12 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» для застосування позитивної дискримінації (розумного пристосування) з метою усунення непрямої дискримінації людей з інвалідністю та забезпечення їм, через розумне пристосування, однакового з неінвалідами доступу до квазі-судової процедури розгляду звернень в порядку закону України «Про звернення громадян».
28. Оскільки ми є родина малозабезпечених людей з інвалідністю і, за правом прав людини, маємо право на публічних адвокатів, просимо забезпечити доступ кожного з нас до квазі-судової процедури з розгляду цієї скарги, гарантований ст.6.1 Конвенції, в частині права на безоплатну правову допомогу як складової забезпечення принципу рівності сторін та змагальності процедури розгляду скарги. Наведену конвенційну гарантію просимо забезпечити шляхом покладення зобов’язання на Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (21021, м. Вінниця, вул. Порика, 29, [email address], тел.0-800-213-103) направити адвокатів для представництва наших інтересів під час розгляду цієї скарги призначеної дати в призначеному місці. На наші звернення ще від 17.07.15 вказаний Центр ухвалив рішення про надання Щербатій Г.С., Щербатому М.Ф., Щербатій Н.М. безоплатної правової допомоги, але так його і не виконав, адвоката для представництва інтересів в квазі-судових процедурах не виділив, і адвоката ніхто з нас не має. На звернення Щербатої А.В. Центр навіть не відповів, і адвоката не виділив.
29. Просимо забезпечити виконання усіх дій з перевірки та розгляду цієї скарги за нашої участі та участі публічних (призначених) адвокатів.
30. Відповідно до 20.2 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну». Відтак, просимо розглянути наше звернення у скорочений 3-денний строк, оскільки питання стосується доль усіх жителів України, а тому містить важливий суспільний інтерес, і щоденне зволікання з поновлення наших порушених прав, викладених в цьому зверненні, є загрозливим для нашого життя та життів мільйонів інших українців.
31. Відповідно до 20.3 закону України «Про звернення громадян», «Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Просимо розглянути наше звернення як людей з інвалідністю – осіб, які мають пільги за законодавством, у першочерговому порядку.
32. Визнати факт порушення щодо кожного з нас, поданням законопроекту та ухваленням закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» в редакції від 07.12.17, ст.ст.3, 27, 48 Конституції України; ст.2 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
33. Забезпечити негайне поновлення наших порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку зі скаргою рішень; для цього негайно забезпечити кожному з нас, так само, як і усім жителям України, право на життя та достатній рівень життя шляхом встановлення державного стандарту прожиткового мінімуму відповідно до вимог Конституції та міжнародного права України, а також відповідно до реальних цін на релевантні товари та послуги.
34. Забезпечити, усіма наявними повноваженнями, усунення від займаних посад Прем’єр–міністра України Гройсмана В.Б., Віце-прем'єр-міністра України Розенка П.В., Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г., Міністра соціальної політики України Реви А.О., як персонально відповідальних за широкомасштабні винищення (истребление) 42,5 мільйонів українців шляхом позбавлення їх юридичного та фінансового доступу до їжі, медичної діагностики, ліків, житла, теплопостачання.
35. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
36. Вжити передбачених законом заходів та вирішити питання про притягнення у встановленому законом порядку до встановленої законом відповідальності, за наведені в цій скарзі та виявлені в ході перевірки скарги додаткові порушення наших прав людини, усіх інших, встановлених в ході перевірки цієї скарги, винних та відповідальних посадових осіб, причетних до викладених в цій скарзі та встановлених перевіркою порушень.
37. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Ми не надаємо згоди на передачу цієї скарги та наших персональних даних будь-яким третім особам.
38. Надати кожному з нас можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
39. Надати кожному з нас на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги.
40. Письмово повідомити кожному з нас на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
41. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати кожному з нас на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
ІІ. Вимоги запитів на доступ до публічної інформації та персональних даних, заяви на отримання інформації, необхідної нам для реалізації наших прав людини.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», просимо на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, надати нам доступ до інформації про кожного з нас, і яка нас стосується, наші персональні дані та інформацію, необхідну нам для реалізації наших прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну нам для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку ми маємо намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, і яка нас стосується, та яка також частково є нашими персональними даними, а саме:
42. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу), з реквізитами вхідної реєстрації.
43. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом.
44. Повідомити, які дії вчинені Президентом України в якості реагування на це звернення, та надати їх документальне підтвердження.
45. Надати нам можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та розгляду цього звернення шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) в цифровій (електронній) формі на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
46. Письмово повідомити нам на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки звернення і суть прийнятого рішення.
47. Надати нам письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань цього звернення на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
48. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог цього звернення надати нам письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
49. Повідомити нам джерело оприлюднення на сайті Президента України (прямий інтернет-лінк) письмового рішення, ухваленого за наслідками розгляду та вирішення цього звернення.
50. Повідомити нам загальну кількість звернень нашої родини чи її членів на ім’я Президента України п. Петра Порошенка, отриманих адміністрацією Президента України в 2017 році.
51. Повідомити нам загальну кількість звернень нашої родини чи її членів на ім’я Президента України п. Петра Порошенка, розглянутих та вирішених Президентом України п. Петром Порошенком в 2017 році.
52. Повідомити нам загальну кількість письмових рішень, ухвалених Президентом України п. Петром Порошенком за наслідками розгляду та вирішення звернень нашої родини чи її членів в 2017 році.
53. Надати нам належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх письмових рішень, ухвалених Президентом України п. Петром Порошенком за наслідками розгляду та вирішення звернень нашої родини чи її членів в 2017 році.
54. Повідомити нам джерела оприлюднення на сайті Президента України (прямі інтернет-лінки) письмових рішень, ухвалених за наслідками розгляду та вирішення звернень нашої родини чи її членів Президентом України п. Петром Порошенком в 2017 році.
Повідомляємо реквізити документів, що посвідчують фізичних осіб, які подають запит:
Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом Вінницької області;
Щербатий Михайло Федорович, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156759, видане УСЗН по Староміському р. м. Вінниці;
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідчення водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС – УВС Вінницької області;
Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід, медичний висновок ЦПМСД №2 про інвалідність №19/47 від 20.06.14, посвідчення дитини-інваліда, видане ДСП Вінницької міськради 24.06.14.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем нашого спільного проживання є житло (квартира) в м. Вінниці. Разом з тим, усі наші актуальні персональні дані про інвалідність, склад сім’ї тощо, включно наша адреса, та документи на їх підтвердження, надані нами раніше Президенту України з нашими зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на нашу актуальну і сьогодні адресу адміністрацією Президента України надісланий лист, зареєстрований за вихідним №12-09/1093 від 12 квітня 2017 року.
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюємо, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Ми не даємо згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Роз’яснюємо, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» має перевагу і діє та застосовується як спеціальний пізніше ухвалений закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Ми не даємо згоди на використання будь-якої інформації стосовно нас та наших персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації з нами, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), просимо надати нам в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Ми не даємо згоди на використання будь-яких інших наших контактних даних для мети переписки за цим листом.
З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, копія листа МОЗ України від 20.08.14 №05.01-11/16/1694-14/24349 з переліком «Рекомендовані раціональні норми споживання (орієнтовний набір) основних продуктів харчування в середньому на одну особу на 2005 - 2015 роки» додається за посиланням https://drive.google.com/open?id=1l6DG_D... листи Уповноваженого ВР з прав людини від 31.10.17: на ім’я Гройсмана В.Б. – за посиланням https://drive.google.com/open?id=1ZbeVhL..., на ім’я Парубія А.В. – за посиланням https://drive.google.com/open?id=1DDnZEe....
Усі інші докази надані раніше і наявні в Президента України. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані засобами Інтернету додатково на першу ж вимогу.
14.12.17
З повагою,
Підпис: Г.С. Щербата – Галина Сергіївна Щербата
Підпис: М.Ф. Щербатий –Михайло Федорович Щербатий
Підпис: Н.М. Щербата – Наталя Михайлівна Щербата
Підпис: А.В. Щербата – Анастасія Віталіївна Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. (ст.154.2 СК України) мати – Наталя Михайлівна Щербата
Підпис: Н.М. Щербата

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці, Офіс Президента України

2 Attachments

Приймальня Президента України, Офіс Президента України

2 Attachments