29с17Запит+ПДскаргаКУпАП_Кушнір

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручних підписів у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; в) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) СКАРГУ, в порядку квазі-судової процедури, передбаченої законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я скористалася своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Резюме: Кушнір Ірина Володимирівна, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України, інші невідомі мені посадові особи секретаріату Уповноваженого а) не надали мені і продовжують не надавати в даний час відповіді на запит щодо доступу до моїх персональних даних; б) не надали мені і продовжують не надавати в даний час запитаних документів з моїми персональними даними, тобто, не дотримались встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних – наявні порушення ст.ст.8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 16.6 закону України «Про захист персональних даних», ст.188-39.4 КУпАП.
ІІ. Факти
1. 04.07.17 о 9-12 я звернулась до Уповноваженого з електронним письмовим листом «ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ №20с17» (наявний в секретаріаті Уповноваженого). Серед інших вимог, «ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ №20с17» містив заяву-запит на доступ до моїх персональних даних. Запит оформлений у повній відповідності до приписів ст.16.4 закону України «Про захист персональних даних», а саме у ньому: 1) вказані мої прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання і реквізити документа, що посвідчує мене як фізичну особу, яка подає запит, а саме - пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом, як це унормовано постановою правління Пенсійного фонду України 25.03.2004 № 4-1, Додаток до постанови: «Пенсійне посвідчення є документом, що підтверджує право на одержання пенсії і ЗАСВІДЧУЄ ОСОБУ ЙОГО ВЛАСНИКА…»; перелік персональних даних, що запитуються; правові підстави для запиту. Законом України «Про захист персональних даних» підпис заявника на заяві-запиті не вимагається – там мають бути інші ідентифікатори особи, вказані вище. Однак, я додала і підпис – запит підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме мого власного прізвища та ініціалів такого вигляду: «Підпис: Г.С. Щербата»; вказала дату запиту.
1.1. Вказаним запитом в «ЛИСТІ-ЗВЕРНЕННІ №20с17» я просила (далі наводиться цитата з тексту листа):
«Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
1. Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини
2. Представнику Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини
м. Київ, 01008, вул. Інститутська, 21/8, [email address], 0800-50-17-20
потерпіла: Щербата Галина Сергіївна, людина з інвалідністю 1А групи, пенсійне посвідчення №156758, видане 15.05.87 Піщанським райсоцзабезом
21037, м. Вінниця, хххххххххххххххххххххххххххххххххх
оскаржувані особи: 1. Мілевич Лариса Володимирівна, начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації Генеральної Прокуратури України (ГПУ)
2. Невідомі посадові особи Генеральної Прокуратури України (ГПУ)
01011 Київ Різницька буд. 13/15, ел. пошта: [email address], [email address]

про складення протоколів про адміністративні
порушення в сфері доступу до публічної інформації,
ст.212-3.1,2,4 (8) КУпАП, поновлення прав
Л И С Т - З В Е Р Н Е Н Н Я №20с17
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників секретаріату, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цієї скарги я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цією скаргою вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав в порядку квазі-судової процедури в порядку закону України «Про звернення громадян».
…ІV. Вимоги…
12. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідною мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
12.1. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
12.2. Належні факсимільні паперову та електронну копії (фотокопії з оригіналів) цього листа З РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ.
12.3. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей.
13. Надати мені на домашню та електронну адреси письмові відповіді з усіх питань цього звернення.
Відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55.
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
Повідомляю, що я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, крім домашньої адреси, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових та цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк на мою домашню адресу та, додатково, в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів) на електронну адресу [email address].
Додатки (в копіях): мій лист від 29.05.14 «Повторно: Щодо оприлюднення публічної контактної інформації» з доказами його надсилання; лист-відповідь ГПУ від 05.06.14; довідка МСЕК про інвалідність – в доданих файлах.
Усі інші докази, включаючи щодо незабезпечення публічною правовою допомогою, надані раніше. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані електронною поштою додатково на першу ж Вашу вимогу.
04.07.17

Підпис: Г.С. Щербата »
(Кінець цитати).
2. 31 липня 2017 року Кушнір Ірина Володимирівна, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України, надіслала мені на домашню адресу лист-відповідь, зареєстрований за вихідним №11/15-Щ294436.17/02-190 від 27 липня 2017 року (наявний в секретаріаті Уповноваженого), з ПОВІДОМЛЕННЯМ про таке (далі – цитата з листа І. Кушнір): «У ВІДПОВІДЬ на Ваше звернення від 04.07.2017 щодо порушення Генеральною прокуратурою України (далі – ГПУ) Вашого права на інформацію ПОВІДОМЛЯЄМО наступне. …Враховуючи, що з моменту надання Вам відповіді ГПУ від 05.06.14 №23-480 минуло більше трьох років, підстави для вжиття заходів реагування Уповноваженим з прав людини за Вашим зверненням від 04.07.17 відсутні».
2.1. Лист-відповідь не містив жодних інших повідомлень, в тому числі і щодо запитаних персональних даних.
2.2. Лист-відповідь не містив жодних додатків.
3. Станом на сьогодні жодних інших листів, повідомлень, інформації з приводу мого звернення мені не надходило. Це означає, що ні відповіді на мій запит на доступ до моїх персональних даних, ні запитаних мною документів з моїми персональними даних мені так і не надано.
4. Відповідно до закону України «Про захист персональних даних»,
4.1. ст.8: «2. Суб'єкт персональних даних має право:
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
7) НА ЗАХИСТ СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВІД НЕЗАКОННОЇ ОБРОБКИ… У ЗВ’ЯЗКУ З УМИСНИМ ПРИХОВУВАННЯМ, НЕНАДАННЯМ ЧИ НЕСВОЄЧАСНИМ ЇХ НАДАННЯМ…;
4.2. ст.16: 5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати ДЕСЯТИ робочих днів з дня його надходження.
Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
Запит задовольняється протягом ТРИДЦЯТИ календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
6. Суб'єкт персональних даних МАЄ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО СЕБЕ у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, КРІМ ВИПАДКІВ, УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ».
4.3.
V. Вимоги
Відповідно до приписів ст.ст.16, 17 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», законів України «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», ст.255.1.8.1) КУпАП, прошу:
5. Відкрити, за цією скаргою, провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина.
6. Провести перевірку наведених тут фактів.
7. Виявити усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого, відповідальних за наведені тут порушення, та повідомити мені найменування їх посад, прізвища, імена та по батькові, а також усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого, наділених правом притягнення до дисциплінарної відповідальності, включаючи звільнення, відповідальних за наведені тут порушення посадових осіб секретаріату Уповноваженого.
8. Негайно скласти адміністративні протоколи про вчинення п. І.В. Кушнір, представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України, інших невідомих мені відповідальних посадових осіб секретаріату Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39.4 КУпАП, – (4) «недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до… порушення прав суб’єкта персональних даних»;
Якщо виявлені порушення є вчиненими повторно протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, прошу скласти відповідні протоколи про порушення ст.188-39.5 КУпАП.
9. Внести дані про мене як потерпілого та свідка до складених протоколів про вчинення цих адміністративних правопорушень.
10. Внести до протоколів про вчинення цих адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39.4 (5) КУпАП, дані про докази у вигляді 1) мого запиту-заяви на доступ до моїх персональних даних в складі «ЛИСТА-ЗВЕРНЕННЯ №20с17» від 04.07.17, 2) листа-відповіді п. І.В. Кушнір від 27 липня 2017 року №11/15-Щ294436.17/02-190; та 3) моїх пояснень як потерпілого та свідка.
11. Подати уповноваженому суду усі зібрані релевантні матеріали про вчинення п. І.В. Кушнір, представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України, іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого адміністративних правопорушень, передбачених ст.188-39.4 (5) КУпАП, для їх розгляду в порядку ст.221 КУпАП на предмет притягнення винних до адміністративної відповідальності, передбаченої законом.
12. Направити п. І.В. Кушнір подання як акт реагування Уповноваженого, яким завимагати:
12.1. вжиття заходів до припинення існуючої системної протиправної діяльності п. І.В. Кушнір з порушень прав людини на доступ до власних персональних даних;
12.2. негайного надання мені усіх персональних даних, запитаних мною в «ЛИСТІ-ЗВЕРНЕННІ №20с17» від 04.07.17.
13. За наслідками перевірки цієї скарги звернутися до суду від мого імені з позовом про поновлення моїх встановлених перевіркою порушених прав, а також через свого представника взяти участь в судовому процесі. Через інвалідність та стан здоров’я, ненадання мені публічного адвоката, про що я раніше неодноразово повідомляла Уповноваженого та про що надавала докази, складний сімейний стан –ми з чоловіком обоє – лежачі інваліди 1А групи, донька – інвалід 2 групи, онука – дитина-інвалід, – я не можу цього зробити самостійно.
14. Вжити, в межах наданих повноважень, усіх інших релевантних заходів до відновлення моїх порушуваних п. І.В. Кушнір прав людини, викладених в цій скарзі.
15. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати його належну електронну факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації Уповноваженим.
16. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки та вирішення цього звернення шляхом надсилання їх належних факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
17. Відповідно до ст.17.1 закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах, відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Це означає, що, серед іншого, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зобов’язаний вирішувати усі без винятку звернення громадян в строк, передбачений ст.20 закону України "Про звернення громадян" – один місяць. Відповідно до 20.2,3 закону України «Про звернення громадян», «На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку». Оскільки порушення з боку п. І.В. Кушнір є систематичними і продовжують тривати в даний час і надалі, вчинені проти людини вразливої категорії – інваліда, не вимагають затрат часу Уповноваженого на переписку, у зв’язку з завеликою тривалістю розгляду мого звернення та ненадання мені запитаних персональних даних, прошу розглянути та вирішити цю скаргу у скорочений строк – протягом п’яти робочих днів. Оскільки я є інвалідом 1А групи і маю встановлені законодавством пільги, прошу розглянути цю скаргу у першочерговому порядку.
18. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх складених протоколів про адміністративні правопорушення, звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей.
19. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань цього звернення.
20. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
21. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
22. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», прошу надати мені мої персональні дані та інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, зокрема, публічну інформацію про себе, яка частково є також моїми персональними даними, а саме:
22.1. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа.
22.2. Належну факсимільну електронну копію (фотокопію з оригіналу) цього листа З РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ.
22.3. Найменування посад, прізвища, імена та по батькові усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого, відповідальних за наведені тут порушення, а також усіх посадових осіб секретаріату Уповноваженого, наділених правом притягнення до дисциплінарної відповідальності, включаючи звільнення, відповідальних за наведені тут порушення посадових осіб секретаріату Уповноваженого.
22.4. Належні факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх документів, складених та/чи отриманих за цим листом, включаючи усіх складених протоколів про адміністративні правопорушення, звернень та подань, тощо офісу Уповноваженого з прав людини до будь-яких юридичних та фізичних осіб, а також отриманих на них відповідей.
22.5. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмові відповіді з усіх питань цього звернення.
22.6. Письмово повідомити мене на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
22.7. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
23. Цим листом я інформую Уповноваженого про вчинення п. І.В. Кушнір, представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України, іншими невідомими мені відповідальними посадовими особами секретаріату Уповноваженого, правопорушень, пов’язаних з корупцією – 1) відмови мені в інформації, надання якої передбачено законом України «Про захист персональних даних»; 2) надання мені не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню мені відповідно до закону України «Про захист персональних даних», тобто порушень, заборонених законом України «Про запобігання корупції», які тягнуть адміністративну відповідальність за їх вчинення.
Роз’яснюю, що, відповідно до 5.6,7 закону України «Про звернення громадян», «Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається».
Принагідно роз’яснюю Вам, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законами України «Про звернення громадян» та «Про захист персональних даних» надання заявниками адреси місця проживання не вимагається. Разом з тим, усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше Уповноваженому з моїми зверненнями і наявні в нього. Зокрема, на мою актуальну адресу надісланий лист Кушнір Ірина Володимирівна, представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України, зареєстрований за вихідним №11/15-Щ294436.17/02-190 від 27 липня 2017 року.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що в стосунках щодо доступу до своїх чи чужих персональних даних Закон України «Про доступ до публічної інформації» МАЄ ПЕРЕВАГУ і діє та застосовується ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ, ПІЗНІШЕ УХВАЛЕНИЙ закон стосовно раніше ухваленого більш загального тематичного закону «Про захист персональних даних» (підстава: ст.ст.16.1, ст.16.6 закону «Про захист персональних даних», п.2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ закону «Про доступ до публічної інформації»).
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на мою електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Усі інші докази надані раніше і наявні в Уповноваженого. Однак, при наявності потреби, ці раніше надані докази, як і всі інші наявні докази будуть надані електронною поштою додатково на першу ж вимогу.
21.09.17
З повагою,

Підпис: Г.С. Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

Ковбаснюк Анна Романівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня Галино Сергіївно!

 

Повідомляємо Вас про продовження терміну розгляду Ваших скарг.

 

з повагою, Анна Ковбаснюк,    

спеціаліст відділу контролю у сфері приватного права Управління з питань
дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді
України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Ковбаснюк Анна Романівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня Галино Сергіївно!

 

Повідомляємо Вас про продовження терміну розгляду Ваших скарг.

 

з повагою, Анна Ковбаснюк,    

спеціаліст відділу контролю у сфері приватного права Управління з питань
дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді
України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Ковбаснюк Анна Романівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня Галино Сергіївно!

 

Повідомляємо Вас про продовження терміну розгляду Ваших скарг.

 

з повагою, Анна Ковбаснюк,    

спеціаліст відділу контролю у сфері приватного права Управління з питань
дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді
України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Ковбаснюк Анна Романівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня Галино Сергіївно!

 

Повідомляємо Вас про продовження терміну розгляду Ваших скарг.

 

з повагою, Анна Ковбаснюк,    

спеціаліст відділу контролю у сфері приватного права Управління з питань
дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді
України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Ковбаснюк Анна Романівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня,

Надсилаємо Вам відповідь на Ваші скарги.

 

з повагою, Анна Ковбаснюк,    

спеціаліст відділу контролю у сфері приватного права Управління з питань
дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді
України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Ковбаснюк Анна Романівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня,

Надсилаємо Вам відповідь на Ваші скарги.

 

з повагою, Анна Ковбаснюк,    

спеціаліст відділу контролю у сфері приватного права Управління з питань
дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді
України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Ковбаснюк Анна Романівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня,

Надсилаємо Вам відповідь на Ваші скарги.

 

з повагою, Анна Ковбаснюк,    

спеціаліст відділу контролю у сфері приватного права Управління з питань
дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді
України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Ковбаснюк Анна Романівна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment

Доброго дня,

Надсилаємо Вам відповідь на Ваші скарги.

 

з повагою, Анна Ковбаснюк,    

спеціаліст відділу контролю у сфері приватного права Управління з питань
дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді
України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини