291-1Перепустка20

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!
1. Вінницька міська рада (ВМР)
2. Вінницький міський голова
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ел. пошта [email address], тел. (0432) 59-53-63, факс (0432) 59-51-01
3. Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» (ВТК)
4. Керівнику ВТК
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 29, Тел.: (0432) 61-16-93, Факс: (0432) 55-41-94, e-Mail: [email address]
звертається: Щербата Анастасія Віталіївна, людина з інвалідністю 2 групи
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата». Власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису обрані мною вільно, на власний розсуд, як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці.
Я є людиною з інвалідністю з дитинства 2 групи із захворюваннями опорно-рухового апарату, проблемами з пересуванням.
Стандартні міські перевезення пасажирів, включно інвалідів, незалежно від їх мети, в даний час в м. Вінниці не виконуються. Наскільки мені відомо, ВМР заборонила такі перевезення у зв’язку з пандемією.
В той же час, мені випадково стало відомо, що пенсіонерам та інвалідам видаються перепустки на проїзд, які дозволяють користуватися міським транспортом. Таку перепустку отримав і показав мені знайомий нашої родини.
Єдина сімейна лікарня за місцем мого проживання, зобов’язана надавати мені як інваліду медичні реабілітаційні послуги, розташована за кілька кілометрів від мого помешкання – на відстані 7-8 зупинок міського транспорту. На такій же відстані розташована найближча міська аптека, яка рішенням міської ради забезпечує інвалідів пільговими ліками. Єдина міська лікарня, в якій надають інвалідам медичні реабілітаційні послуги вузькі фахівці, допомоги яких я як інвалід потребую, розташована значно далі від мого помешкання – до 10 км, на відстані 13-15 зупинок міського транспорту.
Станом на сьогодні міська влада не забезпечила мене так, як приписала МСЕК, ні опорною палицею, ні послугами соціально-побутового патронажу: соціальний працівник мене не обслуговує.
Я не маю жодного працездатного родича, є одинокою людиною з інвалідністю.
Я не можу фізично пересуватись самостійно (пішки) на такі відстані, а тому не маю доступу до медичної допомоги та ліків.
І. ВИМОГИ ЗАЯВИ
Прошу видати мені перепустку на проїзд в Вінницькому міському транспорті. Оскільки сама я фізично не зможу прийти за нею пішки, прошу надіслати перепустку на мою домашню адресу – довідку додаю.
У зв'язку з нагальною потребою прошу запитану перепустку надіслати мені якомога раніше – бажано протягом доби.
ІІ. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Нормативні та управлінські рішення усіх адресатів про тимчасове припинення стандартного транспортного забезпечення жителів м. Вінниці на час пандемії.
2. Прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення на власних сайтах усіх нормативних та управлінських рішень усіх адресатів про припинення стандартного транспортного забезпечення жителів м. Вінниці на час пандемії.
3. Вхідні реєстраційні номери та дати вхідної реєстрації усіма адресатами цього мого листа.
4. Належно засвідчені факсимільні копію (фотокопії з оригіналів) цього мого листа з реквізитами вхідної реєстрації усіма адресатами.
5. Якщо цей лист пересилатиметься іншим адресатам, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) листів до органів пересилання з доказами надсилання (вручення) їх адресатам.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) копіях, належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати мені в засобами поштового зв’язку на мою домашню адресу та, додатково, в копіях в оригіналах чи на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, а перепустку – на мою домашню адресу. Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та інших моїх контактних персональних даних для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Додатки – надіслані 21.04.20 о 17.07 на офіційні ел. адреси адресатів в 3х доданих файлах:
1. моя довідка МСЕК;
2. довідка про адресу мого місця проживання;
3. моє фото.
21.04.20
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

Вінницька міська рада

:

[1][email address]
, צ. Ħ צ ЦΦ Φ .

Φæ צ צ: ServerMail13.vmr.gov.ua.

Φ צԦ ͦΦҦ:

: ServerMail13.vmr.gov.ua

[email address]
ServerMail13.vmr.gov.ua
Remote Server returned '554 5.2.2 mailbox full;
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=First Organization VMR/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=SERVERMAIL13/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:7E000000,
17.43559:0000000058010000000000002E00000000000000,
20.52176:000F57850900103100000000, 20.50032:000F57857917000000000000,
255.23226:000F5785, 255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000,
0.26937:00000000, 4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
0.50608:00000000,
5.29818:0000000037303465333830342D393432622D343961332D626235382D34616532663635656132306300000000,
1.29920:03000000, 7.29828:07000F400000000000000000,
7.29832:000000400000000000000000, 4.45884:DD040000, 4.29880:DD040000,
1.36108:03000000, 4.29888:DD040000, 1.56872:FE000000, 4.42712:DD040000,
5.10786:0000000031352E30302E313336372E3030303A5365727665724D61696C31330000000000,
255.1750:00000000, 0.26849:00000000, 255.21817:DD040000, 0.26297:00000000,
4.16585:DD040000, 0.32441:0A000000, 4.1706:DD040000, 0.24761:0A000000,
4.20665:DD040000, 0.25785:0A000000, 4.29881:DD040000 [Stage:
CreateSession]'

Ȧ צ:

Received: from ServerMail13.vmr.gov.ua (192.168.64.44) by
ServerMail13.vmr.gov.ua (192.168.64.44) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1367.3; Tue, 21 Apr 2020 17:24:05 +0300
Received: from servermailspam.vmr.gov.ua (192.168.64.45) by
ServerMail13.vmr.gov.ua (192.168.64.44) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1367.3 via Frontend Transport; Tue, 21 Apr 2020 17:24:05 +0300
Received: from dostup.pravda.com.ua (192.168.64.250) by
servermailspam.vmr.gov.ua (192.168.64.45) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
14.3.408.0; Tue, 21 Apr 2020 17:23:52 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed;
d=dostup.pravda.com.ua; s=mail; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:
Mime-Version:Subject:Message-ID:To:From:Date:Sender:Reply-To:Cc:Content-ID:
Content-Description:Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc
:Resent-Message-ID:In-Reply-To:References:List-Id:List-Help:List-Unsubscribe:
List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=Q2Ci8bgkaHmU/Fd+c3HDEle8iOATaSH7A7A1PCDDCZE=; b=Gk74+zmXRAbIjbo1DvKZjdHmTt
mZmwqlRBfQn+itjJeEOB4ybIgHTzs1PHUxDxYDSC1R35HIBpDuP/wAklDnh/PsCVuVM18UHxTL9oX
cXFHumMeX5CGrwJeq6njs90XjYhMS0ViwMa0ytKVP/jrEWgLf21U+Qqq5qbhffipZARw=;
Received: from alaveteli by dostup.pravda.com.ua with local (Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #67340 email]>) id
1jQtoh-00005C-1R for [vinnytsia4 request email]; Tue, 21 Apr 2020 17:24:03 +0300
Date: Tue, 21 Apr 2020 17:24:03 +0300
From: =?UTF-8?B?0KnQtdGA0LHQsNGC0LAg0JDQvdCw0YHRgtCw0YHRltGPINCS0ZbRgtCw0LvR?=
=?UTF-8?B?ltGX0LLQvdCw?= <[FOI #67340 email]>
To: FOI requests at vinnytsia4 <[vinnytsia4 request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=86=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=B8=D0=B9?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0=D0=BF=D0=B8=D1=82_-?=
=?UTF-8?Q?_291-1=D0=9F=D0=B5=D1=80=D0=B5=D0=BF=D1=83=D1=81=D1=82=D0=BA=D0=B020?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #67340 email]
Received-SPF: SoftFail (servermailspam.vmr.gov.ua: domain of transitioning
[FOI #67340 email] discourages use of
192.168.64.250 as permitted sender)
X-ESET-AS: R=OK;S=0;OP=WL;TIME=1587479044;VERSION=7852;MC=2192579847;TRN=5004;CRV=0;IPC=;SP=0;SIPS=1;PI=3;F=0
X-ESET-Antispam: OK
X-EsetResult: clean, is OK
X-EsetId: 37303A29C8BA3B69647D63
X-Auto-Response-Suppress: DR, OOF, AutoReply

References

Visible links
1. mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Відповідно до §3 розділу 10 регламенту виконавчих органів Вінницької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 30.01.2020р. №252, усі запити, що надходять до Вінницької міської ради, її виконавчих органів, реєструються виключно відділом звернень апарату міської ради та її виконкому, що організовує доступ до публічної інформації.
Ваш запит отримано та зареєстровано 21.04.2020р., реєстраційний індекс: Щ-01-28739.

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

2 Attachments

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

1 Attachment