287-2дп17Опублік.розрах.факт.прож.мін03.17

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про прожитковий мінімум» прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи опубліковані (оприлюднені шляхом опублікування) в офіційних виданнях ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження РОЗРАХУНКИ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року? Так чи ні?
2. Перелік найменувань та номери офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження (наприклад, «Соціальний захист», «Людина і праця», інших офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження) в яких опубліковані (оприлюднені шляхом опублікування) РОЗРАХУНКИ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, як це передбачено законом, за березень 2017 року.
3. Загальну КІЛЬКІСТЬ офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження, засновником яких є МСП, в тому числі загальну КІЛЬКІСТЬ тих, що видавалися станом на 2017 рік.
4. ПЕРЕЛІК офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження, засновником яких є МСП, включаючи назву видання, рік заснування, періодичність, наклад (тираж), дату останнього випуску кожного такого видання станом на 2017 рік.
5. Загальну КІЛЬКІСТЬ усіх посадових осіб МСП України, відповідальних за опублікування (оприлюднення шляхом опублікування) в офіційних виданнях ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження РОЗРАХУНКІВ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року.
6. ПЕРЕЛІК усіх посадових осіб МСП України (а саме: прізвище, ім’я та по-батькові, найменування посади та структурного підрозділу МСП, в якому працює КОЖНА така відповідальна особа), відповідальних за опублікування (оприлюднення шляхом опублікування) в офіційних виданнях ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження РОЗРАХУНКІВ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року.
7. Формалізовані посадові повноваження (посадові інструкції тощо) УСІХ посадових осіб МСП України, відповідальних за опублікування (оприлюднення шляхом опублікування) в офіційних виданнях ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження РОЗРАХУНКІВ щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року.
8. Чи подавали відповідальні посадові особи МСП України до офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року, для їх опублікування (оприлюднення шляхом опублікування)? Так чи ні?
8.1. Якщо ТАК, прошу повідомити
8.1.1. вихідні реєстраційні номери та дати вихідної реєстрації УСІХ листів, якими МСП України подавало до офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року, для їх опублікування (оприлюднення шляхом опублікування);
8.1.2. загальну кількість сторінок УСІХ листів, якими МСП України подавало до офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року, для їх опублікування (оприлюднення шляхом опублікування);
8.1.3. докази вручення МСП України офіційним виданням ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження УСІХ листів, якими МСП України подавало до офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року, для їх опублікування (оприлюднення шляхом опублікування);
8.1.4. належні факсимільні копії (фотокопії оригіналів) УСІХ листів, якими МСП України подавало до офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року, для їх опублікування (оприлюднення шляхом опублікування).
8.2. Якщо НІ, прошу повідомити, які фактичні обставини перешкодили поданню відповідальними посадовими особами МСП України до офіційних видань ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження розрахунків щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму а) на ОДНУ особу, а також б) ОКРЕМО для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за березень 2017 року, для їх опублікування (оприлюднення шляхом опублікування)?
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.20.1 закону України «Про доступ до публічної інформації, «Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту». Це означає, що одна відповідь надається на ОДИН запит. Чинним законодавством України не передбачене право розпорядника інформації об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька запитів, тим більше, кільком різним запитувачам. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодний із запитів, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Роз’яснюю, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
Роз’яснюю, що
а) неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", порушення права на доступ до публічної інформації тягнуть персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.1, 2 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 425 до 850 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 1 020 до 1 360 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
б) обмеження доступу до інформації тягне персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.212-3.4 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 1 020 грн. до 1 360 грн. за КОЖНИЙ факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.;
в) систематичні порушення власних посадових обов’язків шляхом навмисного протиправного ненадання запитаної публічної інформації, неповне надання інформації, ненадання інформації запитаної форми, надання не засвідчених чи неналежно засвідчених копій запитаних документів, обмеження доступу до інформації кваліфікуються як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, і тягнуть кримінальну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.364 КК України та караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) відповідно до прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, що є ДЖЕРЕЛОМ ПРАВА для України, зокрема, у справі «Скордіно та інші проти Італії» (№1) («Scordino and others v. Italy» (№1)), скарга №36813/97, Велика Палата ЄСПЛ в рішенні від 29.03.2006 року (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72925), оцінюючи розмір присудженої заявникам національними судами моральної шкоди, серед іншого, вказала на таке:
«213. Even if the method of calculation provided for in domestic law does not correspond exactly to the criteria established by the Court, an analysis of the case-law should enable the courts of appeal to award sums that are not unreasonable in comparison with the awards made by the Court in similar cases».
Офіційного перекладу українською цього рішення Суду немає. Але враховуючи, що зазвичай українські чиновники не «петрають» англійською, наводиться відповідний витяг з наявного офіційного перекладу вказаного рішення Суду Російською Федерацією (http://docs.pravo.ru/document/view/19382...) російською як загальнозрозумілою усім українцям мовою, а саме:
«213. Даже если метод произведения расчетов, предусмотренный во внутригосударственном законодательстве, точно не соответствует установленным Европейским судом критериям, то анализ прецедентной практики Европейского суда должен предоставлять апелляционным судам возможность назначать суммы компенсаций, которые не являются необоснованными по сравнению с компенсациями, присуждаемыми Европейским судом в аналогичных случаях».
Це означає, що в усіх випадках порушень прав людини, яким є і порушення права на доступ до інформації, на національному рівні реальна моральна шкода (в тому числі і при розгляді позовів до винних посадових осіб про порушення доступу до інформації, і при вирішенні питань про притягнення до кримінальної відповідальності винних посадових осіб) обраховується в розмірах, застосовуваних в рішеннях Європейського Суду з прав людини проти держави (в даному випадку – проти держави Україна). А це – тисячі і десятки тисяч євро, в гривневому еквіваленті, за КОЖНИЙ факт порушення.
Довідково: Відповідно до ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення», «4.1 офіційне видання - Видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивно­го характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій»

З повагою,

Анастасія Щербата

Красовська Г.А., Міністерство соціальної політики України

2 Attachments

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 15273 (20170418) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com

Красовська Г.А., Міністерство соціальної політики України

2 Attachments

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 15273 (20170418) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com