235Мовчанка7ААС

Щербата Наталя Михайлівна

Доброго дня!

1.Державна судова адміністрація України (ДСА)
2. Керівнику Державної судової адміністрації України
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, [email address], тел: 0-800-501-492
3. Сьомий апеляційний адміністративний суд (7ААС)
21050, м. Вінниця, вул. Соборна/Оводова, 48/34, E-mail: [email address], Телефон: +38(0432)551520
Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, посвідч. водія ААЩ №000548, видане 27.04.1978р. ДАІ МВС-УВС Вінницької області
Місце проживання: житло (квартира) в м. Вінниця
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Цей письмовий електронний лист підписаний мною електронним (цифровим) підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних (інформації) в текстовій електронній формі, – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Цей лист включає запити на доступ до офіційних документів=публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає звернення з метою отримання доступу та інформації матеріалів моєї судової справи.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист є зверненням за захистом моїх порушених прав людини шляхом квазі-судової процедури в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
На апеляційному розгляді 7ААС з 29.07.20 знаходиться справа 127/26785/14-а за моїм позовом до Вінницької ОМСЕК №1, Даниленко Ю.А., Колоянової Г.Ю. про порушення моїх прав людини. Справа ще не розглянута, але, починаючи з жовтня 2020 року, 7ААС припинив будь-яке інформування мене про стан її розгляду. На мої неодноразові письмові звернення жодної відповіді від суду не отримано. Особисто піти до суду я не маю можливості у зв’язку із застереженнями уряду людей вразливих категорій населення, до яких відношусь і я як людина з інвалідністю пенсійного віку, не відвідувати громадські місця та заклади через небезпеку коронавірусу, а також у зв'язку з доглядом за важко хворою матір’ю, лежачим інвалідом 1А групи, яка з 2004 року потребує постійного стороннього догляду, і яку нема як залишати одну більше ніж на 15 хвилин.
Раніше я оскаржила до Європейського Суду з прав людини вчинені українськими судами і суддями порушення моїх прав людини, і ЄСПЛ прийняв мою скаргу до розгляду. Я повідомляла ЄСПЛ, що судовий розгляд справи в національному суді ще не завершений.
09.04.21 я отримала листа з ЄСПЛ, в якому Суд просить терміново надати йому інформацію щодо стану розгляду справи на даний час, та надіслати копії усіх рішень, якщо такі прийматимуться національними органами.
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.1, 2, 6 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, що діє як національний закон з 11.06.20, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», КАСУ прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; офіційні документи=публічну інформацію, включно про себе, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС (Є СУСПІЛЬНО-НЕОБХІДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ), необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. В черговий раз прошу повідомити мені стан розгляду справи та дату наступного судового засідання.
2. Надати мені належно засвідчені копії усіх судових рішень 7ААС, якщо такі ухвалювались у справі.
3. Повідомити причини такої довготривалої мовчанки 7ААС на усі мої звернення.
4. Офіційну довідку суду про стан розгляду справи для надання до ЄСПЛ.
5. Державну судову адміністрацію прошу також повідомити мені усі заходи, вжиті ДСА з ВЛАСНОЇ ІНІЦІАТИВИ до поновлення моїх порушених 7ААС прав, повідомлених в цьому листі, та до притягнення до встановленої законом відповідальності винних посадових осіб.
6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
7. Належно засвідчену копію цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним адресатом.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в паперових факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені на мою домашню адресу, наявну в справі. Державну судову адміністрацію прошу надати запитану інформацію на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, та на мою домашню адресу, наявну в справі. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Прошу надати запитану інформацію якомога раніше, до спливу встановлених законом строків, з огляду на вказані вище причини.
09.04.21 З повагою,
Підпис: Н.М. Щербата
З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

Державна Судова Адміністрація України, Державна судова адміністрація України

1 Attachment

Сьомий апеляційний адміністративний суд,

2 Attachments