1дп18Лист20.12.17

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
20.12.17 моя мати Щербата Наталя Михайлівна подала до ЦПМСД №2 телефоном усного листа зі скаргою про вчинення лікаркою Синюченко щодо нас обох – щодо неї та щодо мене, протиправних дій, які тягнуть дисциплінарну та кримінальну відповідальність, в сукупності із запитом на доступ до публічної інформації та заявою про надання інформації (далі – Лист).
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Чи зареєстрований Лист як скарга? Так чи ні?
1.1. Якщо так (зареєстрований), прошу повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації Листа в книзі (реєстрі тощо) центру обліку скарг (звернень громадян) та надати належно засвідчену факсимільну копію (витяг) – фотокопію з оригіналу, з книги (реєстру тощо) центру обліку скарг (звернень громадян).
1.2. Якщо ні (не зареєстрований), прошу негайно зареєструвати Листа як скаргу датою його отримання; повідомити причини нереєстрації Листа як скарги; повідомити найменування посад та прізвища, імена та по-батькові відповідальних за таку нереєстрацію посадових осіб центру; надати мені належні засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх рішень центру про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності усіх винних в нереєстрації посадових осіб.
2. Чи зареєстрований Лист як запит на доступ до публічної інформації? Так чи ні?
2.1. Якщо так (зареєстрований), прошу повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації Листа в книзі (реєстрі тощо) центру обліку запитів на доступ до публічної інформації та надати належно засвідчену факсимільну копію (витяг) – фотокопію з оригіналу, з книги (реєстру тощо) центру обліку запитів на доступ до публічної інформації.
2.2. Якщо ні (не зареєстрований), прошу негайно зареєструвати Листа як запит на доступ до публічної інформації датою його отримання; повідомити причини нереєстрації Листа як запиту на доступ до публічної інформації; повідомити найменування посад та прізвища, імена та по-батькові відповідальних за таку нереєстрацію посадових осіб центру; надати мені належні засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх рішень центру про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності усіх винних в нереєстрації посадових осіб.
3. Чи зареєстрований Лист як заява? Так чи ні?
3.1. Якщо так (зареєстрований), прошу повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації Листа в книзі (реєстрі тощо) центру обліку заяв (звернень громадян) та надати належно засвідчену факсимільну копію (витяг) – фотокопію з оригіналу, з книги (реєстру тощо) центру обліку заяв (звернень громадян).
3.2. Якщо ні (не зареєстрований), прошу негайно зареєструвати Листа як заяву датою його отримання; повідомити причини нереєстрації Листа як заяви; повідомити найменування посад та прізвища, імена та по-батькові відповідальних за таку нереєстрацію посадових осіб центру; надати мені належні засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх рішень центру про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності усіх винних в нереєстрації посадових осіб.
4. Чи притягнута лікарка Синюченко до встановленої законом дисциплінарної та матеріальної відповідальності за вчинені нею 20.12.17 дисциплінарні правопорушення щодо мене та моєї матері? Так чи ні?
4.1. Якщо так (притягнута), прошу надати належні засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх рішень центру про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності лікарки Синюченко.
4.2. Якщо ні (не притягнута), прошу повідомити причини та правові підстави такої бездіяльності у формі непритягнення та негайно притягнути лікарку Синюченко до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за вчинені нею 20.12.17 дисциплінарні правопорушення щодо мене та моєї матері.
5. Чи подані матеріали службового розслідування фактів Листа, інші релевантні документи до правоохоронних органів для перевірки наявності злочину в діях лікарки Синюченко 20.12.17? Так чи ні?
5.1. Якщо так (подані), прошу надати належні засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх поданих до правоохоронних органів документів.
5.2. Якщо ні (не подані), прошу повідомити причини та правові підстави такої бездіяльності у формі неподання до правоохоронних органів відповідних документів та негайно подати матеріали службового розслідування фактів Листа, інші релевантні документи до правоохоронних органів для перевірки наявності злочину в діях лікарки Синюченко 20.12.17.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) задокументованого Листа, з реквізитами його вхідної реєстрації центром як скарги; як запиту на доступ до публічної інформації; як заяви.
7. Належні засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх доповідних, пояснювальних записок, заяв тощо лікарки Синюченко та медсестри Бурлаченко Л.А. з приводу Листа та подій 20.12.17 в нашій квартирі.
8. Належні засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх матеріалів службового розслідування, проведеного центром з приводу Листа, та ухваленого за цими матеріалами рішення центру.
9. Належні засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх інших наявних в центрі релевантних питанню документів.
10. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа ЦПМСД №2.
11. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ – вхідним реєстраційним номером та датою вхідної реєстрації ЦПМСД №2.
12. Належний факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з книги (реєстру, обліку, тощо) обліку звернень громадян, яка ведеться ЦПМСД №2, про реєстрацію ЦПМСД №2 цього звернення.
13. Належний факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з книги (реєстру, обліку, тощо) обліку запитів на доступ до публічної інформації, яка ведеться ЦПМСД №2, про реєстрацію ЦПМСД №2 цього запиту на доступ до публічної інформації.
14. Належний факсимільний витяг (фотокопію оригіналу) з книги (реєстру, обліку, тощо) обліку запитів на доступ до персональних даних, який ведеться ЦПМСД №2 у формі окремого документу чи в складі іншого облікового документу, про реєстрацію ЦПМСД №2 цього запиту на доступ до персональних даних.
Повідомляю реквізити документу, що посвідчує мене як фізичну особу, яка подає запит: Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід, медичний висновок ЦПМСД №2 про інвалідність №19/47 від 20.06.14, посвідчення дитини-інваліда, видане ДСП Вінницької міськради 24.06.14.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.19 закону України «Про звернення громадян», «ст.19: Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані: …письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги…» Це означає, що одна відповідь надається на ОДНЕ звернення. Чинним законодавством України не передбачене право об’єднувати в одному документі кілька відповідей на кілька звернень. Відповідно до ст.19.2 Конституції України, «Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Це означає, що колективна відповідь на кілька звернень суперечить ст.19.2 Конституції України, отже, є протиправною, а тому взагалі не вважається відповіддю на жодне із звернень, про які в ній ідеться. Це означає, що надання такої відповіді тягне персональну відповідальність винних посадових осіб, в тому числі і адміністративну, як при відсутності відповіді.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Я не даю згоди на передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних, крім електронної адреси, з якої отриманий цей лист, для переписки зі мною за цим листом.
Роз’яснюю, що надання іншим особам персональних даних суб’єкта цих даних без згоди цього суб’єкта чи без законних на те повноважень, в тому числі і шляхом надання колективної відповіді на персональні запити, кваліфікуються як недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта персональних даних, і тягнуть за собою персональну відповідальність КОЖНОЇ винної посадової особи за ст.188-39.4, 5 КУпАП у вигляді адміністративного штрафу від 5 100 до 17 000 грн. за КОЖНИЙ факт порушення та від 17 000 до 34 000 грн. за КОЖНИЙ ПОВТОРНИЙ протягом року факт порушення, а також відшкодування за рахунок такої винної посадової особи судового збору в сумі 320 грн.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
10.01.18
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата – Анастасія Віталіївна Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

КЗ ЦПМСД ІІ, Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 в м. Вінниці

14 Attachments

КЗ ЦПМСД ІІ, Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 в м. Вінниці

4 Attachments