181Пенсія

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Наталя Михайлівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Наталя Михайлівна

1. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (ВОПФУ)
2. Керівнику ВОПФУ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, [email address]

Щербата Наталя Михайлівна, людина з інвалідністю 2 групи, пенсійне посвідчення АА №427988, видане 15.04.02 УСЗН в Замостянському р-ні м. Вінниці
21037, м. Вінниця, житло (квартира)
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Н.М. Щербата».
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене (хоча і не вимагається) накладення власноручного підпису на електронних зверненнях та запитах, а також дозволено вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України (звичаєве право), в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Місцем мого проживання є житло (квартира) в м.Вінниці.
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист включає запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист включає заяви на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист включає звернення з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає звернення в порядку квазі-судової процедури за приписами закону України «Про звернення громадян» з метою оскарження та захисту моїх порушених прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку Закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВИ, в порядку Закону України «Про інформацію» в сукупності із Законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГИ в порядку Закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. ФАКТИ
1. 13.01.20 я звернулась до ВОПФУ з приводу неотримання пенсії на січень 2020 року. Після з’ясування Лоба А.П. повідомила, що Приватбанк (ПБ) 09.01.20 повернув сплачену мені пенсію з причини відсутності у мене рахунку в цьому банку. У відповідь я повідомила Лобу А.П., що вказана інформація не відповідає дійсності, і звернулась до неї з усними заявами, запитами на доступ до публічної інформації та до моїх персональних даних, якими просила:
1.1. Негайно виплатити мені прострочену пенсію за січень 2020 року.
1.2. З’ясувати в ПБ справжню причину повернення моєї пенсії та повідомити мені.
1.3. Надати мені належно засвідчену копію повідомлення ПБ про повернення моєї пенсії.
1.4. Відновити виплату моєї пенсії через ПБ, як було майже 20 років до цього.
2. Пізніше того ж дня за дорученням Лоби А.П. до мене зателефонувала Чухрій В.М., поінформувала про наявність документу ПБ про повернення пенсії та його причину, і запропонувала відкрити рахунок в іншому банку. Я не погодилась. Повідомила, що активний пенсійний рахунок в ПБ у мене є і він той самий, що й багато років поспіль, я ним користуюсь, що 5 грудня 2019 року я особисто була в ПБ, і що це якесь непорозуміння. Попросила:
2.1. негайно сплатити мені прострочену пенсію одноразово через Укрпошту;
2.2. негайно надіслати мені належно засвідчену копію документу з ПБ щодо повернення пенсії;
2.3. негайно з’ясувати та залагодити з ПБ непорозуміння щодо мого рахунку та відновити отримання мною пенсії через ПБ, а також офіційно повідомити мене про результати такого з’ясування.
3. Час ішов. Прострочену пенсію мені виплатили, однак, жодної запитаної інформації мені так і не надійшло.
4. 07.02.20 Укрпошта знову сплатила мені пенсію – на лютий 2020 року.
5. Того ж дня я звернулась до Лоби А.П. з повторним зверненням, і повідомила, що жодної раніше запитаної інформації я не отримала, а в лютому 2020 року пенсія на ПБ взагалі не перерахована, а знову передана Укрпошті – хоча згоди на це я не давала, і ніхто мене про неї навіть не питав. Я ще раз підтвердила наявність та активність того самого мого пенсійного рахунку в ПБ, повторно попросила з’ясувати непорозуміння з банком та повідомити мені результати такого з’ясування. На доказ активності мого пенсійного рахунку в ПБ я надаю копію банківського чеку, яким я сплатила за товар 06.02.20 саме з мого пенсійного рахунку в ПБ. Чек тут: https://drive.google.com/open?id=1Lx-eBT....
6. Моє повторне звернення так само містило заяви, запити про доступ до публічної інформації та персональних даних, а саме я знову просила:
6.1. негайно надіслати мені належно засвідчену копію документу з ПБ щодо повернення пенсії;
6.2. негайно з’ясувати та залагодити з ПБ непорозуміння щодо мого рахунку та відновити отримання мною пенсії через ПБ, а також офіційно повідомити мене про результати такого з’ясування.
6.3. Додатково я попросила повідомити причини виплати мені лютневої пенсії через Укрпошту без моєї на те згоди та без будь-яких правових та фактичних для того підстав.
7. 11.02.20 заступник начальника ВОПФУ М. Єрошенко, виконавець Олена Коломієць, засипали мене спамом – незапитаною і непотрібною інформацією, а саме ВТРЕТЄ повідомили, що ПБ повернув сплачену мені пенсію з причини відсутності у мене рахунку – хоча я про це не питала. Жодного слова про з’ясування з ПБ непорозуміння з поверненням пенсії при наявності активного рахунку та про причини виплати лютневої пенсії через Укрпошту не додали. Додали лист ВОПФУ щодо моєї пенсії №111/02-4-27/04-2, начебто від 11.01.20 – про що я теж не просила. Додали не засвідчений текст начебто виписки банку з купюрами, без її автора, з якого видно, що 09.01.20 о 16.50 ПБ повернув мою пенсію. Пояснили, що засвідчуються лише документи, створені в ВОПФУ. Але я просила копію з єдиного оригіналу банківської виписки, переданого у власність ВОПФУ його обслуговуючим банком, і який знаходиться у його власника – ВОПФУ. Хто і як має засвідчити копію з нього?
8. Наскільки я зрозуміла, ніхто в ВОПФУ і не думав займатися моїм питанням: всім до лампочки моя пенсія і мій пенсійний банківський рахунок.
9. Повідомляю, що жодних листів ВОПФУ від 11.01.20, включно надісланого в копії мені, я не отримувала. Наскільки я розумію, ВОПФУ 11.01.20 такий лист не надсилався.
10. Роз'яснюю, що відповідно до ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492 ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v977...), який до сьогодні діє в Україні відповідно до статті 3 Закону України „Про правонаступництво України“ як такий, що не суперечить законодавству України,
«Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в л я є: 1. Встановити, що державні і громадські підприємства, установи й організації видають за заявами громадян копії документів, які виходять від цих підприємств, установ і організацій, якщо такі копії необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них. Копії документів видаються на бланках підприємств, установ і організацій.
У такому ж порядку підприємства, установи й організації можуть видавати копії наявних у них документів, що виходять від інших підприємств, установ і організацій, від яких одержати безпосередньо копії цих документів важко або неможливо. У випадках, коли документи були виконані на бланках, при виготовленні копій відтворюються реквізити бланків.
Підприємства, установи й організації висилають також копії наявних у них документів на запити інших підприємств, установ і організацій, якщо копії таких документів необхідні для вирішення питань, що стосуються прав і законних інтересів громадян, які звернулися до них.
Вірність копії документа засвідчується підписом керівника або уповноваженої на те службової особи і печаткою. На копії зазначається дата її видачі і робиться відмітка про те, що оригінал документа знаходиться в даному підприємстві, установі, організації».
Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55, http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0055...).
За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається:
-зі слів "Згідно з оригіналом",
-назви посади,
-особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища,
-дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Юрисконсульт Підпис Ініціали, прізвище
20.03.2014
Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.
Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис ”Копія” ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов’язково зверху цього паперу робиться напис: ”Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів”, вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.
Міністерство юстиції України надавало з цього питання роз’яснення на своєму офіційному веб-порталі (http://www.minjust.gov.ua/15101).
11. Наведений вище припис права має застосовуватися в Україні кожним стосовно засвідчення копій документів. Будь-які норми нижчої юридичної сили, включно і постанови КМУ, і відомчі нормативи, які по-іншому регулюють це саме питання, не підлягають застосуванню. Навпаки, якщо вони перешкоджають органу влади чи його посадовій особі виконати приписи права людини, такі органи та посадові особи зобов’язані оскаржити відповідні норми нижчої юридичної дії.
11.1. Застосування ж підзаконного нормативу, який суперечить вищій нормі права і порушує права людини, є ultra vires, тобто, дією без повноважень, тобто свавіллям, і тягне відповідну юридичну відповідальність.
ІІ. Вимоги
12. ВИМОГИ ЗВЕРНЕНЬ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЇХ ПРАВ ЛЮДИНИ
12.1. Я ВТРЕТЄ прошу НЕГАЙНО з’ясувати в ПБ справжні причини повернення до ВОПФУ моєї січневої пенсії та повідомити їх мені.
12.2. Я ВДРУГЕ прошу НЕГАЙНО відновити фінансування моєї пенсії через ПБ та забезпечити вчасну щомісячну, починаючи з березня 2020 року, проплату ВОПФУ моїх пенсійних коштів до ПБ.
12.3. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, але не пізніше встановленого законом граничного строку, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут протиправних дій щодо мене, зокрема, для складення та подання суду протоколів про вчинення М. Єрошенко як відповідальною посадовою особою ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.2 (2, 9) КУпАП) у формі а) ненадання інформації та/чи несвоєчасного надання інформації б) неправомірної відмови в наданні інформації, в) надання недостовірної інформації. В проекти скарг прошу включити дані про мене як жертву (потерпілу) та свідка вчинених правопорушень, про завдання мені майнової та немайнової шкоди та вимоги про відшкодування шкоди.
12.4. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, але не пізніше встановленого законом граничного строку, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів скарг (проектів) від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адресу 1) Пенсійного фонду України та 2) керівника Пенсійного фонду України про повноаспектний захист моїх прав від викладених тут порушень моїх прав людини, зокрема, про вчинення М. Єрошенко як відповідальною посадовою особою ВОПФУ 1) порушень правил обробки моїх персональних даних, 2) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації" у формі а) ненадання інформації та/чи несвоєчасного надання інформації б) неправомірної відмови в наданні інформації. В проекти скарг прошу включити дані про мене як жертву та свідка вчинених правопорушень, про завдання мені майнової та немайнової шкоди та вимоги про відшкодування шкоди.
12.5. При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата про кожен окремий факт порушень з оскарженням однієї оскаржуваної особи прошу викласти у формі окремого документу – і всі проекти скарг прошу надати мені в розумний строк.
12.6. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ВОПФУ, кому буде доручено надання мені первинної правової допомоги у формі складення проектів запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
12.7. При неможливості надання мені ВОПФУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію в сумі вартості неотриманих (ненаданих) публічних послуг – середньоринкову вартість складення скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
12.8. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2020 року – 2 027 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає від 6-8 сторінок. Це означає, що мінімальна вартість подібної скарги, відкоригована станом на січень 2020 року, складатиме не менше 6 000-8 000 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 7 000 грн. за одну скаргу.
13. ВИМОГИ СКАРГИ
Прошу:
13.1. Провести за моєї участі перевірку цієї скарги та службове розслідування наведених фактів порушень, зокрема:
13.1.1. Бездіяльності щодо з’ясування в ПБ справжніх причин повернення до ВОПФУ моєї пенсії та їх повідомлення мені.
13.1.2. Бездіяльності щодо проплати ВОПФУ моєї лютневої пенсії до ПБ.
13.1.3. Рішення про виплату моєї лютневої пенсії через Укрпошту.
13.1.4. Фактичного проведення виплати мені лютневої пенсії через Укрпошту без запитання та отримання моєї на те згоди.
13.1.5. Надання мені незасвідченої копії виписки банку з підтвердженням факту та дати повернення ПБ моєї пенсії до ВОПФУ.
13.1.6. Ненадання мені запитаної інформації, а саме належно засвідченої копії виданої ВОПФУ обслуговуючим банком виписки банку з підтвердженням факту та дати повернення ПБ моєї пенсії до ВОПФУ та причин виплати моєї лютневої пенсії через Укпошту.
13.1.7. Надання мені спаму.
13.2. Встановити поіменно та повідомити мені усіх винних та відповідальних посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за кожен оскаржуваний факт порушень та причетних до фактів викладених в цій скарзі порушень моїх прав.
13.3. ТЕРМІНОВО провести розгляд викладених в цій скарзі фактів в установленому законом порядку. При цьому забезпечити реалізацію моїх прав:
13.3.1. особисто викласти аргументи комісії (особі), що перевірятиме звернення, та взяти участь у перевірці поданої скарги;
13.3.2. знайомитися з матеріалами перевірки скарги;
13.3.3. подавати додаткові матеріали та наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
13.3.4. бути присутнім при розгляді скарги;
13.3.5. користуватися послугами адвоката або представника;
13.3.6. одержати рішення та письмову відповідь про результати розгляду скарги;
13.3.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
13.3.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стануть результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
13.4. Забезпечити мою участь в перевірці та розгляді скарги; для цього повідомити прізвища, імена та по-батькові, найменування посад посадових осіб, яким буде доручено проводити перевірку та/чи розгляд скарги, та завчасно повідомляти про місце та час усіх запланованих заходів з перевірки та/чи розгляду скарги.
13.5. Надати мені завчасно до початку розгляду скарги можливість ознайомлення з усіма матеріалами з перевірки скарги шляхом надсилання належних їх цифрових факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
13.6. Притягти до встановленої законом дисциплінарної та матеріальної відповідальності усіх винних відповідальних осіб.
13.7. Постановити, що мало місце порушення моїх прав людини
13.7.1. на приватне життя – в частині ненадання мені ЗАПИТАНОЇ публічної інформації про мене, – в сукупності з правом не бути дискримінованою за ознакою інвалідності, гарантованих ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
13.7.2. на приватне життя – в частині недозволеного засипання мене спамом, – в сукупності з правом не бути дискримінованою за ознакою інвалідності, гарантованих ст.8 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
13.7.3. на мирне володіння майном – в частині недозволеної мною зміни способу виплати мені лютневої 2020 року пенсії через Укрпошту замість Приватбанку при офіційному повідомленні мною ще 13.01.20 про наявність і активність мого пенсійного банківського рахунку, – в сукупності з правом не бути дискримінованою за ознакою інвалідності, гарантованих ст.1 Протоколу 1 в сукупності зі ст.14 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод;
13.8. Поновити мої порушені права шляхом:
13.8.1. негайного з’ясування в ПБ справжніх причин повернення до ВОПФУ моєї пенсії та їх повідомлення мені.
13.8.2. негайного, з березня 2020 року, відновлення фінансування моєї пенсії через ПБ та забезпечення вчасної щомісячної проплати ВОПФУ моїх пенсійних коштів до ПБ.
13.8.3. негайного повідомлення мені про причини та винних посадових осіб ВОПФУ, відповідальних за несанкціоновану виплату мені лютневої пенсії через Укрпошту.
13.8.4. надання мені запитаної, але ненаданої М. Єрошенко публічної інформації, включно про мене, в запитаній мною належно засвідченій формі.
13.9. Сплатити мені, за правилами субсидіарного права, включно шляхом стягнення з М. Єрошенко, інших винних посадових осіб, моральну (немайнову) шкоду:
13.9.1. 100 євро – за бездіяльність по з’ясуванню справжньої причини повернення ПБ моєї пенсії 09.01.20 до ВОПФУ;
13.9.2. 100 євро – за бездіяльність з фінансування моєї лютневої пенсії на мій пенсійний рахунок в ПБ;
13.9.3. 100 євро – за несанкціоновану виплату мені лютневої пенсії через Укрпошту;
13.9.4. 100 євро – за застосування стосовно мене ultra vires наказу ПФУ від 03.07.12 №107 замість Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“;
13.9.5. 100 євро – за відмову в видачі мені належно засвідченої копії виписки банку з підтвердженням факту та дати повернення ПБ моєї пенсії до ВОПФУ плюс 5 євро за кожен день прострочки такого надання;
13.9.6. 100 євро – за надсилання мені спаму.
13.9.7. Усі сплати прошу виконати в гривні за курсом НБУ станом на день сплати, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
13.9.8. Роз’яснюю, що такі розміри відшкодування моральної шкоди визначені судом – ЄСПЛ як мінімальні, шляхом присудження справедливої сатисфакції у формі моральної шкоди за аналогічні порушення ЄКПЛ.
13.10. Розглянути цю скаргу в розумний строк, тобто, мінімально достатній для її об’єктивного вирішення, що складає приблизно 2-3 дні, та у моїй присутності. Для цього прошу завчасно повідомити мені місце та час розгляду скарги.
13.11. Прошу також:
13.11.1. завчасно надати мені всі матеріали з перевірки скарги;
13.11.2. задокументувати розгляд скарги та надати мені усі матеріали з розгляду скарги;
13.11.3. ухвалити та надіслати мені належне рішення за цією скаргою, як цього вимагає закон;
13.11.4. оприлюднити рішення за скаргою та лист-відповідь мені, як акти індивідуальної дії, на сайті ВОПФУ, як цього вимагає закон;
13.11.5. повідомити мені прямі інтернет-посилання на оприлюднення рішення за цією скаргою та лист-відповідь мені, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
13.12. Прошу вжити усіх заходів, які унеможливлять подібні порушення прав людини щодо будь-кого в майбутньому.
14. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВАМИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства; запитану, але не надану інформацію – ПОВТОРНО:
14.1. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) ПОВНОЇ виписки банку з підтвердженням факту та дати повернення ПБ моєї пенсії до ВОПФУ;
Також прошу надати:
14.2. Дату фактичного надсилання мені листа ВОПФУ щодо моєї пенсії №111/02-4-27/04-2 від 11.01.20, якщо такий надсилався.
14.3. Документальне підтвердження факту та часу надсилання мені листа ВОПФУ щодо моєї пенсії №111/02-4-27/04-2 від 11.01.20, у формі належно засвідченої факсимільної копії (фотокопії оригіналу) поштової квитанції.
14.4. Унікальний цифровий номер поштового відправлення з листом №111/02-4-27/04-2 від 11.01.20, для розшуку відправлення.
14.5. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх моїх усних звернень з приводу невиплати через ПБ пенсії в січні-лютому 2020 року та інших питань.
14.6. Управлінські рішення про ПРИЙНЯТТЯ на роботу М. Єрошенко.
14.7. Кваліфікаційні вимоги до посади, займаної М. Єрошенко, та їх нормативні джерела, а також інтернет-лінки на офіційне оприлюднення цих джерел.
14.8. Документи про ОСВІТУ М. Єрошенко.
14.9. Усі бюджетні виплати з фонду заробітної плати, ПРИЗНАЧЕНІ та виплачені М. Єрошенко в 2019-2020 роках, в розрізі місяців.
14.10. Персональну службову ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ М. Єрошенко, МІСЦЕ ЇЇ ПРОЖИВАННЯ.
14.11. Посадову інструкцію, інші управлінські рішення чи інші акти про наділення повноваженнями М. Єрошенко, з підтвердженням факту та дати доведення (ознайомлення) кваліфікаційних посадових вимог.
14.12. Усі інші акти реагування ВОПФУ на викладені в цьому листі факти.
14.13. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ВОПФУ цього листа.
14.14. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ВОПФУ.
14.15. Прямі інтернет-посилання (лінки) на оприлюднення листа-відповіді мені на цей лист, а також на усі інші релевантні акти індивідуальної дії щодо мене.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, включно і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом. При цьому я вимагаю вилучення з наданих мені документів конфіденційної інформації про мене, а саме моєї домашньої адреси, приватних адрес електронної пошти та номерів телефонів.
27.02.20
З повагою,
Підпис: Н.М. Щербата – Наталя Михайлівна Щербата

З повагою,

Щербата Наталя Михайлівна

ГУПФУ у Вінницькій області, Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

2 Attachments