16дп18Кулікова_вибір_лікаря

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Щербата Анастасія Віталіївна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного та моєї матері прізвищ та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата», «Н.М. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
Цей лист є заявою з метою реалізації моїх прав людини.
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; б) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; в) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Цей лист адресується та підлягає врученню 1) Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці (далі – ЦПМСД2), 2) персонально сімейному лікарю ЦПМСД2 Куліковій І.В., 3) персонально керівнику ЦПМСД2 Кривов’яз Т.М.
Повідомляю, що ще 09.02.18 я подала до ЦПМСД2 особисту заяву про обрання Кулікової І.В. моїм сімейним лікарем. Оригінал звернення отриманий ЦПМСД2 09.02.18 о 14:32:42 та розміщений онлайн за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/7dp.... Дослівний зміст заяви такий (далі – цитата):
«У зв’язку з відсутністю закріпленого за мною сімейного лікаря я обираю сімейного лікаря Кулікову Ірину Владиславівну, починаючи з 09.02.18, про що повідомляю керівництво ЦПМСД №2 м. Вінниці.
Прошу забезпечити надання мені первинної медико-санітарної допомоги лікарем Куліковою І.В. в повному обсязі». (кінець цитати).
Роз’яснюю, що, за приписами закону, заява пацієнта є єдиним документом, необхідним для обрання сімейного лікаря, і її дія може бути скасована лише судом.
Додатково роз’яснюю, що жодним законом України не передбачене право офіційно працюючого в публічному медичному закладі сімейного лікаря відмовлятись від надання медичної допомоги пацієнту, що обрав такого лікаря за сімейного і мешкає на території обслуговування цього публічного медичного закладу – незалежно від територіальності дільниці, закріпленої за лікарем, та його фактичного навантаження. Більше того, якщо такий пацієнт є інвалідом 1 чи 2 групи, дитиною-інвалідом (наприклад, як я, дитина-інвалід), усі послуги цьому пацієнту надаються ПОЗАЧЕРГОВО навіть стосовно пацієнтів з основної дільниці – так приписує закон. Для того в лікарні і працює штатний юрист, який ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ роз’яснювати лікарям їх обов’язки перед пацієнтами. Тупі ж фашисти, що придумують свої, вигідні лише їм псевдозакони, підлягають щонайменше сміттєвій люстрації, а особливо витончені мають сидіти за гратами пожиттєво.
Починаючи з 09.02.18 моїм сімейним лікарем є лікар Кулікова І.В.
Цим листом я повторно повідомляю лікаря Кулікову І.В. про обрання мною її в якості мого сімейного лікаря з 09.02.18. Цим листом я повідомляю мого сімейного лікаря Кулікову І.В.: усі Ваші відмови від надання мені медичної допомоги, які мали та/чи матимуть місце, починаючи з 09.02.18, є протиправними, і тягнуть Вашу персональну юридичну відповідальність.
Цим листом прошу мого сімейного лікаря Кулікову І.В. надати мені повноаспектну медичну допомогу, яка має надаватися сімейним лікарем, позачергово як дитині-інваліду, зокрема:
1. Особисто виконувати усі виклики мною як пацієнтом сімейного лікаря на дім для надання мені медичної допомоги.
2. Негайно привести у відповідність до закону та фактичних обставин сфальсифіковану Вами особисто мою ІПР за 2014 рік.
3. Негайно видати мені документи, необхідні для отримання мною як дитиною-інвалідом потрібного санаторно-курортного лікування.
4. Виконати усі необхідні дії, що уможливлюють забезпечення надання мені в повному обсязі ЦПМСД2 усіх реабілітаційних заходів та надання усіх засобів медичної реабілітації, за які, за законом, є відповідальним ЦПМСД2.
5. Регулярно виконувати спостереження за мною як за дитиною-інвалідом.
6. Виконати усі інші дії, необхідні для забезпечення повноцінної медичної допомоги та виконання заходів медичної реабілітації мені як дитині-інваліду.
7. Додатково повідомляю, що я обрала Вас, лікарю Кулікова І.В., моїм сімейним лікарем за новими правилами, які діятимуть з 01.04.2018, і бажаю подати декларацію та усі інші передбачені законом документи про Вас як мого сімейного лікаря. Прошу Вас персонально роз’яснити мені, як це робиться за законом, та надати усі необхідні для подання мною декларації документи. Я так само претендую на позачергове надання мені Вами медичних послуг і в цій частині.
8. Цим листом я прошу ЦПМСД2 та персонально його керівника ЗАБЕЗПЕЧИТИ надання мені повноаспектної медичної допомоги позачергово як дитині-інваліду, зокрема:
8.1. Особистого виконання моїм сімейним лікарем Куліковою І.В. усіх викликів мною як пацієнтом на дім для надання мені медичної допомоги.
8.2. Негайної видачі мені документів, необхідних для отримання мною як дитиною-інвалідом потрібного санаторно-курортного лікування.
9. Негайного приведення у відповідність до закону та фактичних обставин моєї сфальсифікованої ІПР за 2014 рік.
9.1. Негайного виконання усіх необхідних дій, що уможливлюють забезпечення надання мені в повному обсязі ЦПМСД2 усіх реабілітаційних заходів та надання усіх засобів медичної реабілітації, за які, за законом, є відповідальним ЦПМСД2.
9.2. Регулярного виконання спостереження за мною як за дитиною-інвалідом.
9.3. Негайного виконання усіх інших дій, необхідних для забезпечення повноцінної медичної допомоги та виконання заходів медичної реабілітації мені як дитині-інваліду.
10. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Основи законодавства України про охорону здоров'я» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
10.1. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа від 09.02.18 про обрання Кулікової І.В. моїм сімейним лікарем.
10.2. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) мого листа від 09.02.18 про обрання Кулікової І. В. моїм сімейним лікарем, з РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ – вхідним реєстраційним номером та датою вхідної реєстрації ЦПМСД2.
10.3. Документальне підтвердження факту та дати вручення (ознайомлення) лікарю Куліковій І. В. мого листа від 09.02.18 про обрання Кулікової І. В. моїм сімейним лікарем, у формі належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) усіх наявних релевантних документів.
10.4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації письмової відмови лікаря Кулікової І.В. від надання мені медичної допомог в якості мого сімейного лікаря.
10.5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) письмової відмови лікаря Кулікової І.В. від надання мені медичної допомог в якості мого сімейного лікаря з РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ – вхідним реєстраційним номером та датою вхідної реєстрації ЦПМСД2.
10.6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього листа ЦПМСД2.
10.7. Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього листа, з РЕКВІЗИТАМИ ЙОГО ВХІДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ – вхідним реєстраційним номером та датою вхідної реєстрації ЦПМСД2.
10.8. Документальне підтвердження факту та дати вручення лікарю Куліковій І. В. цього мого листа, у формі належно засвідчених факсимільних копій (фотокопій оригіналів) усіх наявних релевантних документів.
Повідомляю реквізити документу, що посвідчує мене як фізичну особу, яка подає запит: Щербата Анастасія Віталіївна, дитина-інвалід, медичний висновок ЦПМСД №2 про інвалідність №19/47 від 20.06.14, посвідчення дитини-інваліда б/н, видане ДСП Вінницької міськради24.06.14.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
Я не даю згоди на передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних, крім електронної адреси, з якої отриманий цей лист, для переписки зі мною за цим листом.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні запити.
27.03.18
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата
Від імені неповнолітньої дитини Щербатої А.В. мати Щербата Наталя Михайлівна (ст.154.2 СК України)
Підпис: Н.М. Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна

КЗ ЦПМСД ІІ, Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 в м. Вінниці

5 Attachments