12дп18Госпіталізація

Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!
Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5.
NB! Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних працівників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
P.S. Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист є запитом на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитом на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
І. Факти
23.03.18, під вечір в п’ятницю, мені принесли з Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці (далі – ЦПМСД2) іменну путівку для госпіталізації на стаціонарне лікування до Вінницького госпіталю ветеранів війни 27.03.18.
Оскільки я є лежачим протягом 18 років інвалідом 1А групи, що, за висновком МСЕК, потребує постійної сторонньої допомоги та догляду, я просила виділити мені ще одну путівку для супроводжуючої особи – за аналогією права, як при санаторно-курортному лікуванні.
Мені відмовлено в виділенні путівки для супроводжуючої особи.
Водночас, госпіталь не забезпечений персоналом для догляду за лежачими інвалідами: на все відділення, де зазвичай лікуються біля 30 пацієнтів, працює усього одна санітарка, основними обов’язками якої є прибирання усіх приміщень та підтримання їх належного санітарного стану.
Повідомляю також, що я прикута до ліжка, маю вагу понад 165 кг і можу пересуватись виключно на інвалідному візку, керованому іншою людиною. Однак, влада не забезпечила мене інвалідним візком – на даний час у мене його немає. До того ж, пандус біля мого під’їзду виведений з ладу і непридатний для користування за призначенням.
Протягом останніх 5 років я постійно зверталася до ЦПМСД2 (далі – ЦПМСД2) та департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради (далі – ДОЗВМР), Вінницької міської ради (далі – ВМР) з проханням організувати та забезпечити моє транспортування на стаціонарне лікування, за направленням лікаря. Однак, в цьому мені протягом усіх цих років постійно відмовляється, тобто, відмовляється в наданні медичної допомоги. Раніше мені рекомендували звертатися, з метою транспортування до медичного закладу, до закладу екстреної медичної допомоги. Але в даний час екстрена медична допомога м. Вінниці не забезпечена релевантними засобами для транспортування з житла: у них наявні лише ручні тканинні ноші, придатні, за надписом, для перенесення руками ваги до 150 кг: з точки зору здорового глузду, це не лише не відповідає дійсності, а є просто абсурдом.
Міська влада взагалі обнагліла: вони просто відмовляються приймати будь-які звернення, і покривають всі системні систематичні злочини фашистів з ЦПМСД2, будучи співучасниками. Зокрема, з 11.12.17 наші усні звернення телефоном до ДОЗВМР з приводу побиття інвалідів по голові лікаркою-фашисткою ЦПМСД2 Романенко І.В. та викрадення нею мобільного телефону, як нам пізніше повідомили, відмовились навіть реєструвати, хоча начебто прийняли, і до сьогодні ні жодної відповіді заявникам, ні службового розслідування, ні покарання злочинниці, ні повідомлення до поліції. Крім того, з січня 2018 року і ДОЗ ВМР, і ВМР відключили на сайті опцію прийняття письмових електронних листів. Це підтверджується, зокрема, повідомленнями поштового робота на сайті Доступ до правди за посиланнями https://dostup.pravda.com.ua/request/2dp..., https://dostup.pravda.com.ua/request/2dp..., https://dostup.pravda.com.ua/request/2dp..., https://dostup.pravda.com.ua/request/2dp..., https://dostup.pravda.com.ua/request/2dp..., https://dostup.pravda.com.ua/request/10d..., https://dostup.pravda.com.ua/request/11d....
А керівник ДОЗ ОДА стопудова Грабович Л.О. (і це лікар????????) взагалі вмила руки: знать нічого не знаю, це місцеве самоврядування, я ними не керую і впливу на них не маю, до мене більше не звертайтесь.
Добитись правди та справедливості в Вінницькій медицині неможливо.
ІІ. Аргументи
Починаючи з 24.07.1997 року, в Україні набув чинності закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі по тексту – Конвенція – авт.), Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 № 475/97-ВР. Це означає, що з 24.07.1997 року Конвенція набула статусу національного українського закону, і з того часу її приписи, принципи та практика Європейського Суду з прав людини, як джерела права, є обов’язковими до виконання в Україні усіма, в першу чергу – органами публічної влади та їх посадовими особами.
За Конвенцією, держава (влада) має ЗАБЕЗПЕЧИТИ (provide) кожному усі конвенційні права та свободи (негативні та позитивні обов’язки держави) та реально ВИКОНАТИ в повному обсязі (fulfil) в натурі усі позитивні обов’язки влади щодо усіх прав та свобод стосовно кожного.
За Конвенцією, право на здоров’я гарантується щонайменше двома статтями: ст.8 в частині права на охорону здоров’я та ст.3 – право не бути підданим катуванню.
В Україні забезпечення права кожного на здоров’я покладене на усі органи публічної влади, включаючи і в першу чергу міністерство охорони здоров’я (далі – МОЗ) та усі заклади системи – відповідно наданим повноваженням. При цьому кожному персонально має бути надано владою щонайменше чотири види доступу до будь-якого конвенційного права – юридичний, фінансовий, інформаційний та фізичний, і лише наявність усієї сукупності доступів означає реальне гарантування права. Відповідно, з 24.07.1997 року усі органи публічної влади, і в першу чергу МОЗ та усі заклади системи мають ЗАБЕЗПЕЧИТИ наявність сукупності УСІХ доступів кожного до відповідного конвенційного права – чи прямими (підзаконними та управлінськими) рішеннями та діями в межах власних повноважень, чи організаційними та координаційними діями, нормотворчими ініціативами, залученням інших органів тощо, якщо частина потрібних повноважень покладена на такі інші органи, чи застосуванням інструментів розумного пристосування, де це застосовно.
ІІІ. Вимоги
1. Прошу ТЕРМІНОВО надати мені ФІЗИЧНИЙ доступ до права на забезпечення здоров’я, а саме:
1.1. Забезпечити виділення мені як лежачому інваліду в якості розумного пристосування другої путівки в Вінницький обласний госпіталь ветеранів війни з 27.03.18 для супроводжуючої особи та вручення мені особисто цієї путівки до закінчення робочого дня 26.03.18.
1.2. Забезпечити організацію та надання мені як лежачому інваліду в якості розумного пристосування безпечного транспортування мене з мого помешкання до виділеного транспортного засобу, для мети доправлення до місця лікування, зранку 27.03.18. При цьому прошу забезпечити наявність та застосування релевантних ситуації матеріально-технічних засобів та відповідного реальним потребам підготовленого персоналу.
1.3. Забезпечити організацію та надання мені як лежачому інваліду в якості розумного пристосування транспортування мене від мого помешкання до місця лікування, зранку 27.03.18. При цьому прошу забезпечити наявність та застосування релевантного ситуації транспортного засобу та відповідного реальним потребам підготовленого персоналу.
2. Повідомити мене до закінчення робочого дня 26.03.18, на який час 27.03.18 я маю бути готовою до перевезення в лікарню на стаціонарне лікування. Орієнтовно прошу визначити такий час о 10-00.
3. ВИМОГИ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТОМ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
3.1. В який спосіб та якими силами і який саме медичний заклад доправлятиме мене 27.03.18 з мого помешкання до транспортного засобу, а потім до місця стаціонарного лікування?
3.2. Які конкретні заходи вжило МОЗ протягом останніх п’яти років для забезпечення уможливлення доправлення до місця стаціонарного лікування лежачих інвалідів, включаючи мене особисто, за направленнями лікарні?
3.2.1. Прошу повідомити загальну кількість заходів МОЗ та надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх документів МОЗ, що підтверджують вжиття адекватних проблемі заходів.
3.2.2. Прошу повідомити загальну кількість звернень МОЗ до усіх уповноважених органів влади з метою повідомлення про існування проблеми відсутності можливості доправлення лежачих інвалідів, включаючи мене особисто, до стаціонарного лікування та надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії оригіналів) усіх таких звернень та пропозицій МОЗ, спрямованих на вирішення питання та забезпечення прав на здоров’я лежачих інвалідів.
3.3. Прошу повідомити вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього мого листа.
3.4. Прошу надати мені засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації.
4. У зв’язку з терміновістю питання, що стосується мого здоров’я, прошу розглянути та вирішити усі питання цього листа, а також надати мені відповідь не пізніше закінчення робочого дня 26.03.18.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст. 3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Ні законом України «Про звернення громадян», ні жодним іншим законом не передбачено обов’язку заявників звернення надавати адресу місця проживання, яка, також, визнана законом КОНФІДЕНЦІЙНОЮ інформацією. Місцем мого проживання є житло (квартира) в м. Вінниці.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та моїх персональних даних, включно будь-яких контактних даних, для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
Відповідь та запитану інформацію в оригіналах чи в цифрових (електронних) факсимільних копіях (фотокопіях з оригіналів), належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55), прошу надати мені в установлений законом строк на електронну адресу, з якої отриманий цей лист. Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних для мети переписки за цим листом.
Я не даю згоди на передачу моїх персональних даних щодо цього листа будь-яким третім особам, за виключенням випадків, передбачених ЗАКОНОМ.
Я не даю згоди на використання будь-яких інших моїх контактних даних, крім електронної адреси, з якої отриманий цей лист, для переписки зі мною за цим листом.
Я не даю згоди на будь-яке об’єднання відповідей на різні звернення.
26.03.18
З повагою,
Підпис: Г.С. Щербата – Галина Сергіївна Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

olgasokolova733,

1 Attachment

Отправлено с Redmi Note 4