127Смерть_чол19

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації області (ДСПОДА)
2. Керівнику ДСПОДА

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням в порядку квазі-судової процедури оскарження вчинених порушень прав людини з метою захисту моїх порушених прав за приписами закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГУ в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» не вимагається надання заявниками адреси місця проживання, яка, до того ж, визнана законом конфіденційною інформацією.
І. Факти
1. 01.01.19 помер мій чоловік, учасник ВВвійни та інвалід 1А групи.
2. 28.03.19 через сайт ВМР я звернулася до ДСПВМР та його керівника В.Войткової з публічним листом 89Смерть_чоловіка19. Лист розміщений за посиланням http://www.vmr.gov.ua/Lists/CitizenAddre....
2.1. В листі, серед іншого, я просила надати потрібну мені інформацію щодо мого покійного чоловіка, публічну інформацію, мої персональні дані, а також надати доступ до оригіналів публічної інформації та первинну правову допомогу у формі правової інформації та роз’яснень. Відповідь просила надіслати на приватну електронну адресу та розмістити на сайті після мого звернення.
2.2. Станом на сьогодні відповідь мені не надана і на сайті ВМР та/чи сторінці ДСПВМР не оприлюднена. Жодна запитана інформація так само не надана, хоча строки її надання спливли.
2.3. Також, ДСПВМР не підтвердив отримання мого електронного листа, в порушення приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5 – він просто проігнорував і нормативний припис, і мою вимогу.
3. Разом з тим, на сайті ВМР після мого листа з’явився напис: «Відповідь: 03 квітня 2019. Відповідь надіслано на вказану електронну адресу». Насправді такий напис не відповідає дійсності.
3.1. Це означає, що керівник ДСПВМР В.Войткова сфальсифікувала офіційні відомості і публічно розмістила завідомо неправдиву інформацію.
4. Такими діями В.Войткова, інші невідомі мені посадові особи ДСПВМР припустились таких порушень:
4.1. Не підтвердила отримання мого електронного листа.
4.2. Не надала вчасно відповіді та публічної інформації на 10 запитів.
4.3. Не надала вчасно відповіді та інформації на 11 заяв.
4.4. Не надала вчасно відповіді та моїх персональних даних на 2 запити.
4.5. Сфальсифікувала дані та надала сфальсифіковану інформацію.
4.6. Не надала первинної правової допомоги, а саме роз’яснень законодавства у формі 8 окремих документів з 8 правових питань.
5. Це означає, що В.Войткова вчинила 12 фактів порушень мого права на приватне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ, 11 фактів мого права на свободу вираження поглядів, гарантованого ст.10 ЄКПЛ, 9 фактів мого права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄКПЛ – усі в сукупності з правом не бути дискримінованим за ознакою інвалідності, гарантованим ст.14 ЄКПЛ.
6. Усі наведені факти зловживань в діяльності ДСПВМР, В.Войткової повідомляються ДСПОДА для адекватного реагування та швидкого вжиття необхідних, в першу чергу відновлювальних, заходів з власної ініціативи.
7. Відповідно до ст.161 Кримінального кодексу України (ККУ), пряме чи непряме обмеження прав громадян (дискримінація) за ознаками інвалідності, майнового стану, або за іншими ознаками, вчинене 2) службовою особою, карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; а 3) ті ж дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
8. Відповідно до ст.364 ККУ, 1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ІІ. ВИМОГИ СКАРГИ
9. ОСКАРЖУВАНІ ОСОБИ: ДСПВМР, В.Войткова, інші невідомі мені посадові особи ДСПВМР.
Прошу:
9.1. Позачергово, як людини з інвалідністю 1А групи, розглянути та вирішити це звернення по суті, з огляду на важливість та прострочку розгляду питання, в розумний строк не пізніше 12.04.19.
9.2. Провести службове розслідування наведених тут фактів та надати мені його матеріали.
9.3. Провести повноаспектну перевірку цієї скарги та надати мені її матеріали.
9.4. Забезпечити мою участь в перевірці скарги та її розгляді.
9.5. Визнати вказані тут дії та бездіяльність ДСПВМР та його посадових осіб порушеннями моїх прав людини з інвалідністю, а саме порушеннями: права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄКПЛ; права на приватне та сімейне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ; права на свободу вираження поглядів, гарантованого ст.10 ЄКПЛ; усі статті в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ – права не бути дискримінованим за ознаками інвалідності та соціального стану.
9.6. Поновити мої порушені права шляхом забезпечення:
9.6.1. Негайного надання мені відповіді на усі мої звернення, подані в листі 89Смерть_чоловіка19.
9.6.2. Негайного надання мені запитаної публічної інформації.
9.6.3. Негайного надання мені запитаної зверненням інформації.
9.6.4. Негайного надання мені запитаних персональних даних.
9.6.5. Негайного надання мені запитаної первинної правової допомоги.
9.6.6. Негайного надання мені начебто надісланої 03.04.19 відповіді на мого листа, з доказами факту та дати її надсилання (вручення).
9.7. Встановити усіх винних посадових осіб, причетних до наведених порушень, та повідомити їх мені.
9.8. Вирішити в установленому законом порядку питання про притягнення усіх винних в наведених порушеннях посадових осіб до встановленої законом адекватної дисциплінарної та матеріальної відповідальності. В першу чергу це стосується В.Войткової, яка має бути негайно звільнена із займаної посади з «вовчим білетом».
9.9. Негайно сплатити мені за рахунок винних осіб, в першу чергу В.Войткової, адекватне відшкодування (справедливу сатисфакцію, моральну шкоду), в розмірах, співрозмірних з визначеними в євро та присудженими Європейським Судом з прав людини в подібних справах, в перерахунку на українську гривню за курсом НБУ станом на дату платежу, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум, а саме:
9.9.1. за фальсифікацію даних щодо відповіді 03.04.19 на мого листа – 500 євро.
9.9.2. За відсутність підтвердження отримання мого електронного листа – 10 євро.
9.9.3. За ненадання вчасно відповіді на листа 89Смерть_чоловіка19 – 100 євро.
9.9.4. За ненадання вчасно запитаної публічної інформації на 10 запитів по 10 євро, всього 100 євро.
9.9.5. За ненадання вчасно відповіді на 2 запити про доступ до моїх персональних даних – по 50 євро, всього 100 євро.
9.9.6. За ненадання вчасно запитаної первинної правової допомоги – 8 фактів по 100 євро, всього 800 євро.
9.10. Подати матеріали службового розслідування та з перевірки наведених тут фактів, разом з копією цієї скарги, до уповноважених правоохоронних органів для перевірки наявності ознак кримінальних злочинів в діях В.Войткової та інших посадових осіб у формі фальсифікації (підробки) даних, дискримінації мене за ознакою інвалідності тощо.
9.11. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, усіх інших наведених тут порушень прав людини.
9.12. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
9.13. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
9.14. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
9.15. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення. Рішення та відповідь вимагаю оприлюднити на сайті ДСПОДА як акти індивідуальної дії та повідомити мені прямі інтернет-посилання (лінки) на їх оприлюднення.
9.16. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
9.17. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
9.18. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
10. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 7 окремих документів з 7 правових питань стосовно:
10.1. стану та джерел нормативного врегулювання в Україні питань дискримінації, включно за ознакою інвалідності; при цьому прошу надати прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення усіх наявних релевантних джерел;
10.2. прав жертви (потерпілого) від зловживань владою у сфері дискримінації, включно за ознакою інвалідності;
10.3. усіх видів корпоративної відповідальності порушників (юридичних осіб) у сфері дискримінації;
10.4. усіх видів персональної відповідальності порушників у сфері дискримінації;
10.5. права потерпілого та відповідальності порушників у випадку ненадання доступу до інформації, а саме:
10.5.1. на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
10.5.2. на звернення за публічною інформацією;
10.5.3. на звернення за наданням доступу до власних персональних даних.
11. При посиланні на підзаконний нормативний акт, включно органу виконавчої влади (рішення уряду, відомчий нормативний акт тощо), яким встановлені чи обмежені права людини та її обов’язки, прошу в УСІХ таких випадках наводити посилання на релевантний закон, інше джерело права України, в якому так само і первинно встановлені чи обмежені права людини та її обов’язки. При відсутності відповідних законів, інших джерел права наявний підзаконний нормативний акт (рішення уряду, відомчий нормативний акт тощо), яким встановлені чи обмежені права людини та її обов’язки, є ухваленим без наявних повноважень, тобто, ultra vires, а тому є протиправним. Такі нелегальні акти заборонені до застосування усіма, а відтак, не можуть застосовуватися при наданні владою правової інформації та роз’яснень законодавства.
12. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення однією людиною запитаних 7 письмових консультацій складає не більше 3-4 дні. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року) від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складає не менше 2 000 грн.
12.1. При неможливості надання мені ДСПОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 7 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання потрібної мені правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
13. Прошу ДСПОДА надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів (проектів) скарг від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси: а) Державного Бюро розслідувань України – про вчинення щодо мене як потерпілої дискримінації за ознакою інвалідності та соціального стану; зловживання владою та посадовими обов’язками. До текстів скарг правоохоронним органам прошу включити дані про заподіяння мені злочинами як потерпілій майнової та немайнової шкоди в особливо великих розмірах, вимоги про заявлення мною цивільних позовів про відшкодування майнової та немайнової шкоди, а також вимоги про взяття під варту оскаржуваних осіб як особливо небезпечних злочинців та накладення арешту на все їх майно. В першу чергу це стосується таких злочинців як В. Войткова, інші невідомі мені посадові особи ДСПВМР; б) ДСПОДА – про оскарження дій та бездіяльності ДСПВМР, В.Войткової, кожної зі встановлених перевіркою цієї скарги винних посадових осіб; д) МСП – про оскарження дій та бездіяльності ДСПВМР, В.Войткової, кожної зі встановлених перевіркою цієї скарги винних посадових осіб; в) КМУ – про оскарження дій та бездіяльності ДСПВМР, В.Войткової, кожної зі встановлених перевіркою цієї скарги винних посадових осіб; г) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – для складення та подання суду адміністративних протоколів про вчинення В.Войтковою, іншими оскаржуваними тут посадовими особами щодо мене як потерпілої чисельних 1) порушень закону України «Про звернення громадян», ст.212-3.7 (9) КУпАП, 2) порушень порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 3) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.1, 2 (9) КУпАП). При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата з оскарженням однієї оскаржуваної особи від мого імені прошу викласти у формі окремого документу у форматі Word – всього прошу скласти проекти, за попередніми оцінками, не менше 9 скарг.
13.1. оскаржувані порушення: а) описані в цьому зверненні вище; б) усі інші порушення моїх прав, виявлені в процесі перевірки цієї скарги;
13.2. до проектів скарг прошу включити вимоги про забезпечення мені під час розгляду скарг усіх прав, передбачених ст.18 закону України «Про звернення громадян», інших законних прав, з наведенням переліку усіх цих прав;
13.3. вимоги скарг – прошу включити до проектів скарг:
13.3.1. перелік усіх законних видів захисту моїх порушених прав та вимоги про забезпечення притягнення винних посадових осіб в порядку, передбаченому законом, до усіх видів відповідальності, встановленої законом;
13.3.2. вимоги про складення та направлення для розгляду уповноваженому органу протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені В.Войтковою, відповідальними посадовими особами ДСПВМР, шляхом порушення правил розгляду та вирішення моїх звернень, захисту персональних даних, доступу до публічної інформації тощо. Ці вимоги, серед інших, прошу включити до скарг, адресованих органу, уповноваженому на складення таких протоколів про адміністративні правопорушення.
13.4. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДСПОДА кому буде доручено складення проектів усіх запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
14. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2019 року – 1 921 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає 6-8 сторінок. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення кожної із запитаних скарг навіть однією особою складає не більше 1 робочого дня. Це означає, що вартість подібної скарги адвокатом станом на березень 2019 року складатиме приблизно 4 000 – 8 000 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 5 000 – 6 000 грн. за одну скаргу.
14.1. При неможливості надання мені ДСПОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення усіх (не менше 9) письмових скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суми будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
15. Прошу ДСПОДА надати мені допомогу в забезпеченні мого доступу до:
15.1. вторинної правової допомоги для захисту моїх прав, порушених В.Войтковою, ДСПВМР та його посадовими особами, в тому числі в суді та на досудовому слідстві;
15.2. медіації для захисту моїх прав, порушених при розгляді та вирішенні моїх звернень.
ІV. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
16. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
16.1. Повторно – Порядок отримання та використання ДСПВМР інформації про смерть інвалідів.
16.2. Повторно – Джерела, дати та спосіб усіх фактів отримання ДСПВМР інформації про смерть Щербатого М.Ф., починаючи з першого факту.
16.3. Повторно – Належно засвідчені електронні (цифрові) факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) задокументованої інформації (усіх документів) про смерть Щербатого М.Ф., офіційно отриманої ДСПВМР.
16.4. Повторно – Повідомити, хто з працівників ДСПВМР був закріпленим за Щербатим М.Ф. (вів його справу тощо) на момент смерті останнього, та з якого часу.
16.5. Повторно – Повідомити, хто з працівників ДСПВМР, коли і в який спосіб ухвалював рішення про припинення нарахування та виплати належних Щербатому М.Ф. соціальних виплат у зв’язку з його смертю.
16.6. Повторно – Надати мені належно засвідчену електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) рішення про припинення нарахування та виплати соціальних виплат Щербатому М.Ф. у зв’язку з його смертю.
16.7. Повторно – Повідомити джерело офіційного оприлюднення на сайті ДСПВМР (прямий лінк) рішення (іншого акту індивідуальної дії) про припинення нарахування та виплати соціальних виплат Щербатому М.Ф. у зв’язку з його смертю.
16.8. Повторно – Надати мені належно засвідчену читабельну електронну (цифрову) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) інвалідної справи Щербатого М.Ф., яка велась ДСПВМР.
16.9. Повторно – Надати мені доступ до оригіналів усіх запитаних тут документів, для чого повідомити, коли, куди і до кого мені треба звернутися, щоб ознайомитись з оригіналами запитаної інформації.
16.10. Повторно – Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ДСПВМР мого листа 89Смерть_чоловіка19.
16.11. Повторно – Належну факсимільну копію (фотокопію оригіналу) мого листа 89Смерть_чоловіка19 з реквізитами його вхідної реєстрації ДСПВМР.
16.12. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові посадових осіб, відповідальних за розгляд та вирішення цього мого листа.
16.13. Посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДСПОДА кому буде доручено надання мені роз’яснень законодавства.
16.14. Посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДСПОДА кому буде доручено складення проектів усіх запитаних мною скарг.
16.15. Загальну кількість актів індивідуальної дії, розміщених на сайті (сторінці) ДСПОДА в 2019 році та прямі інтернет-лінки на їх розміщення.
16.16. Чи існують правила (порядок тощо) розміщення актів індивідуальної дії на сайті ДСПОДА? Так чи ні?
16.16.1. Якщо так, прошу надати мені їх належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) та повідомити джерело (прямий лінк) на оприлюднення.
16.17. Рішення (оригінал – на мою домашню адресу, надану раніше) за наслідками розгляду цього звернення та джерело його офіційного оприлюднення на сайті ДСПОДА.
16.18. Письмову відповідь на це звернення.
16.19. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДСПОДА цього мого листа.
16.20. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами вхідної реєстрації ДСПОДА.
17. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) листів до органів пересилання з доказами надсилання (вручення) їх адресатам.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) копіях, належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк засобами поштового зв’язку на мою домашню адресу та, додатково, в копіях в оригіналах чи на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, а оригінали (які запитані) – на мою домашню адресу, надану ДСПОДА раніше. Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та інших моїх контактних персональних даних для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
11.04.19
З повагою,
Підпис: Г.С. Щербата – Галина Сергіївна Щербата

З повагою,

Галина Сергіївна Щербата

ВідділЗвернень, Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

, 11.04.2019 . -01-34541.

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

ВідділЗвернень, Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

1 Attachment

ВідділЗвернень, Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

1 Attachment

Цимбалюк Маргарита Юріївна, Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

1 Attachment

Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА,

1 Attachment

, æϧ Ħϧ ̦.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА,

2 Attachments

, æϧ Ħϧ ̦.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Цимбалюк Маргарита Юріївна, Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

2 Attachments