122Посвідчення_інваліда19

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Галина Сергіївна Щербата, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Галина Сергіївна Щербата

Доброго дня!
1. Кабінет Міністрів України (КМУ)
2. Керівнику КМУ

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до нормативних приписів шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, текстових даних в електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «Г.С. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Форма та спосіб мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною серед запроваджених в реальне життя можливостей, наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки, в межах доступних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист містить запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист містить запити на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист є зверненням в порядку квазі-судової процедури оскарження вчинених порушень прав людини з метою захисту моїх порушених прав за приписами закону України «Про звернення громадян».
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГУ в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» не вимагається надання заявниками адреси місця проживання, яка, до того ж, визнана законом конфіденційною інформацією.
І. Факти
1. Відповідно до приписів українського права, пільги особам з інвалідністю надаються на підставі, зокрема, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Серед іншого, це означає, що особам з інвалідністю видаються посвідчення про їхній статус осіб з інвалідністю. Наскільки мені відомо, нормативний обов’язок з видачі вказаних посвідчень затвердженої форми покладався на органи соціального захисту населення.
1.1. Разом з тим, за усі понад 30 років перебування на інвалідності, в даний час – 1А групи, мені ніхто ніколи не роз’яснював мого права на отримання такого посвідчення і навіть не інформував про нього; посвідчення про мій статус інваліда мені ніколи ніким не видавалось.
2. У зв’язку з наведеним 04.10.18 я звернулась до Міністерства соціальної політики України (МСП) з листом 44іздп18Посвідчення_інваліда, що містив заяву про реалізацію моїх прав людини, інформаційні запити, заяви про надання інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини, запити на доступ до моїх персональних даних. Оригінал звернення 04.10.18 о 17:11:09 сервісом Доступ до правди надісланий на електронну адресу МСП [email address] та того ж 04.10.18 оприлюднений онлайн за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/44i....
2.1. Мій лист містив такі вимоги (далі – цитата):
«Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну мені для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
1. Стан та джерела нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
1.1. Прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення усіх наявних джерел нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
2. Чи МСП, як відповідальний центральний орган виконавчої влади, створювало та подавало уряду законопроекти чи проекти інших нормативних актів для мети нормативного врегулювання питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення?
2.1. Якщо так (створювало та подавало), прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених МСП тематичних законопроектів, проектів інших нормативних актів, та докази їх отримання КМУ.
2.2. Якщо ні (не створювало та/чи не подавало), прошу повідомити причини такої бездіяльності та усіх відповідальних за неї посадових осіб МСП, включно найменування їх посад, прізвища, імена та по-батькові, персональні службові електронні адреси номери телефонів.
3. Чи ухвалювало МСП власні нормативні акти, інші документи стосовно питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення?
3.1. Якщо так (ухвалювало), прошу надати:
3.1.1. найменування кожного релевантного нормативного акту, іншого документу авторства МСП стосовно питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення;
3.1.2. його автора;
3.1.3. реєстраційний номер та дату ухвалення;
3.1.4. прямий інтернет-лінк на джерело його офіційного оприлюднення;
3.1.5. належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх релевантних нормативних актів, інших документів авторства МСП стосовно питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
3.2. Якщо ні (не ухвалювало), прошу повідомити причини такої бездіяльності та усіх відповідальних за неї посадових осіб МСП, включно найменування їх посад, прізвища, імена та по-батькові, персональні службові електронні адреси номери телефонів.
4. Перелік органів влади, відповідальних за оформлення та видачу людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю.
5. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації МСП цього мого листа.
6. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації МСП.
7. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) листів до органів пересилання з доказами надсилання (вручення) їх адресатам.
8. Прошу також організувати та забезпечити позитивне вирішення питання про оформлення та видачу мені посвідчення про наявність у мене статусу людини з інвалідністю. Мої персональні дані, необхідні для цього, наявні в централізованому банку даних з проблем інвалідності, створеному та адміністрованому МСП. Разом з тим, при ЗАКОННІЙ потребі інших наявних у мене документів, вони будуть надані в цифровій формі на першу ж вимогу» (Кінець цитати).
3. Станом на сьогодні жодна відповідь та запитана інформація мені не надана, посвідчення про наявність у мене статусу людини з інвалідністю мені ніким не оформлене і не видане.
4. Враховуючи таку довготривалу мовчанку, я підозрюю, що нормативного врегулювання питання видачі особам з інвалідністю посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, не існує в природі. Хоча закон прийнятий вже майже 30 років назад, і свого часу МСП ухвалював релевантний наказ і затверджував форму посвідчення інваліда, але актуальний стан цього питання мені не повідомлений. Схоже на те, що МСП та його посадові особи геть розледащились і ні раніше, ні за минулих півроку палець-о-палець не вдарили для ліквідації дірки в законі, хоча розумна ціна видання (оновлення) відомчого наказу МСП в розумний строк з ТАКОГО питання, як це зроблено в подібних випадках, – пара-трійка днів.
5. В такий спосіб МСП та його посадові особи порушили мої конвенційні та конституційні права людини з інвалідністю: право на справедливий суд в частині квазі-судової процедури розгляду та вирішення моїх звернень, гарантовані ст. 6.1 ЄКПЛ; право на приватне життя щодо юридичного та фізичного доступів до документу про мій статус людини з інвалідністю, а також доступу до моїх персональних даних, гарантовані ст.8 ЄКПЛ; право на свободу вираження поглядів, шляхом ненадання запитаної публічної інформації та інформації, запитаної в порядку звернення, гарантоване ст.10 ЄКПЛ; право не бути дискримінованим за ознакою інвалідності, гарантоване ст.14 ЄКПЛ, в сукупності з кожним з моїх наведених вище порушених прав людини – гарантованих ст.ст. 6.1, 8, 10 ЄКПЛ.
6. Усі наведені порушення є триваючими і продовжують тривати в даний час.
7. Відповідно до ст.161 Кримінального кодексу України (ККУ), пряме чи непряме обмеження прав громадян (дискримінація) за ознаками інвалідності, або за іншими ознаками, вчинене 2) службовою особою, карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; а 3) ті ж дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
8. Відповідно до ст.364 ККУ, 1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
9. Наведені факти зловживань в діяльності МСП повідомляються КМУ та його очільнику для адекватного реагування та швидкого вжиття необхідних, в першу чергу відновлювальних, заходів з власної ініціативи.
ІІ. ВИМОГИ СКАРГИ
10. ОСКАРЖУВАНІ ОСОБИ: МСП та невідомі мені його посадові особи.
11. Прошу:
11.1. Розглянути та вирішити це звернення по суті, з огляду на довготривалість бездіяльності посадових осіб МСП та важливість питання для мене та усього народу з числа людей з інвалідністю, в розумний строк – не пізніше 12.04.19.
11.2. Провести службове розслідування наведених тут фактів та надати мені його матеріали.
11.3. Провести повноаспектну перевірку цієї скарги та надати мені її матеріали.
11.4. Забезпечити мою участь в перевірці скарги та її розгляді.
11.5. Визнати вказані тут порушення МСП та його посадових осіб моїх прав людини на отримання посвідчення про мій статус особи з інвалідністю, а саме права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄКПЛ; права на приватне та сімейне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ; права на свободу вираження поглядів, гарантоване ст.10 ЄКПЛ; право не бути дискримінованим за ознакою інвалідності, гарантоване ст.14 ЄКПЛ, в сукупності з кожним з наведених вище моїх порушених прав людини – гарантованих ст.ст. 6.1, 8, 10 ЄКПЛ.
11.6. Поновити мої порушені права шляхом забезпечення:
11.6.1. негайного нормативного врегулювання питання оформлення та видачі посвідчень про статус особи з інвалідністю в Україні;
11.6.2. негайного надання мені належно засвідченої цифрової (електронної) факсимільної копії (фотокопії з оригіналу) нормативно-правового акту, що регулює питання оформлення та видачі посвідчень про статус особи з інвалідністю в Україні;
11.6.3. негайного забезпечення оформлення та видачі мені посвідчення про мій статус особи з інвалідністю;
11.6.4. негайного надання мені запитаної публічної інформації та інформації, запитаної в порядку звернення, на 16 моїх запитів;
11.6.5. негайного надання мені моїх персональних даних, запитаних 3 моїми запитами.
11.7. Негайно сплатити мені за рахунок винних осіб адекватне відшкодування (справедливу сатисфакцію, моральну шкоду) за кожен факт наведених тут порушень моїх прав людини в розмірах, співрозмірних з визначеними в євро та присудженими Європейським Судом з прав людини в подібних справах, в перерахунку на українську гривню за курсом НБУ станом на дату платежу, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суми будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум, а саме:
11.7.1. За довготривалий, понад півроку свавільний нерозгляд та невирішення мого звернення щодо оформлення та видачі мені посвідчення про статус особи з інвалідністю – 500 євро.
11.7.2. За бездіяльність щодо нормативного врегулювання цього питання в Україні – 1 000 євро;
11.7.3. за 16 фактів ненадання мені вчасно (до сьогодні) запитаної інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини та за 16 фактів ненадання тієї ж запитаної інформації як публічної – по 100 євро за кожний такий факт, всього 1 600 євро;
11.7.4. за 3 факти ненадання мені вчасно (до сьогодні) моїх персональних даних – по 100 євро за кожний такий факт, всього 300 євро.
11.8. Встановити усіх винних посадових осіб, причетних до наведених порушень, та повідомити їх мені.
11.9. Вирішити в установленому законом порядку питання про притягнення усіх винних в наведених порушеннях посадових осіб МСП до встановленої законом адекватної дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Безпосередні винуватці мають бути негайно звільнені із займаних посад з «вовчим білетом».
11.10. Подати матеріали службового розслідування та з перевірки наведених тут фактів, разом з копією цієї скарги, до уповноважених правоохоронних органів для перевірки наявності ознак кримінальних злочинів в діях посадових осіб, які вже півроку бездіють щодо розгляду та вирішення мого звернення та щодо нормативного врегулювання оформлення та видачі посвідчень про статус особи з інвалідністю в Україні.
11.11. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, наведених тут порушень прав людини.
11.12. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
11.13. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
11.14. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
11.15. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення. Рішення та відповідь вимагаю оприлюднити на сайті КМУ як акти індивідуальної дії та повідомити мені прямі інтернет-посилання (лінки) на їх оприлюднення.
11.16. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
11.17. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
11.18. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
12. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 8 окремих документів з 8 правових питань стосовно:
12.1. стану та джерел нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
12.2. прав жертви (потерпілого) від зловживань владою у сфері конституційних та конвенційних прав людини стосовно соціальних питань;
12.3. усіх видів корпоративної відповідальності порушників (юридичних осіб) у сфері конституційних та конвенційних прав людини стосовно соціальних питань;
12.4. усіх видів персональної відповідальності порушників у сфері конституційних та конвенційних прав людини стосовно соціальних питань;
12.5. усіх наявних в Україні ефективних засобів національного юридичного захисту від наведених в цьому листі порушень прав людини у сфері соціального забезпечення;
12.6. права потерпілого та відповідальності порушників у випадку ненадання доступу до інформації, а саме:
12.6.1. на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
12.6.2. на звернення за публічною інформацією;
12.6.3. на звернення за наданням доступу до власних персональних даних.
13. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення однією людиною запитаних 8 письмових консультацій складає не більше 4 днів. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року) від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складає не менше 2 000 грн.
13.1. При неможливості надання мені КМУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 8 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання потрібної мені правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
14. Прошу КМУ надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів (проектів) скарг від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси: а) Генеральної прокуратури України та б) Державного Бюро розслідувань України – про вчинення щодо мене як потерпілої та щодо всього українського народу з числа інвалідів дискримінації нас за ознакою інвалідності; зловживання владою та посадовими обов’язками. До текстів скарг правоохоронним органам прошу включити дані про заподіяння мені злочинами як потерпілій майнової та немайнової шкоди в особливо великих розмірах, вимоги про заявлення мною цивільних позовів про відшкодування майнової та немайнової шкоди, а також вимоги про взяття під варту оскаржуваних осіб як особливо небезпечних злочинців та накладення арешту на все їх майно; в) КМУ – про оскарження бездіяльності МСП та його посадових осіб в питанні нормативного врегулювання в Україні оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю; г) МСП – про оскарження бездіяльності кожної зі встановлених перевіркою цієї скарги винних посадових осіб МСП в питанні нормативного врегулювання в Україні оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю; д) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – для складення та подання суду адміністративних протоколів про вчинення оскаржуваними тут посадовими особами щодо мене як потерпілої 1) порушення закону України «Про звернення громадян», ст.212-3.7 (9) КУпАП, 2) порушення порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 3) порушення закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.1, 2 (9) КУпАП). При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата з оскарженням однієї оскаржуваної особи від мого імені прошу викласти у формі окремого документу у форматі Word – всього прошу скласти проекти, за попередніми оцінками, не менше (якщо не більше) 20 скарг.
14.1. оскаржувані порушення: а) описані в цьому зверненні вище; б) усі інші порушення моїх прав, виявлені в процесі перевірки цієї скарги;
14.2. до проектів скарг прошу включити вимоги про забезпечення мені під час розгляду скарг усіх прав, передбачених ст.18 закону України «Про звернення громадян», інших законних прав, з наведенням переліку усіх цих прав;
14.3. вимоги скарг – прошу включити до проектів скарг:
14.3.1. перелік усіх законних видів захисту моїх порушених прав та вимоги про забезпечення притягнення винних посадових осіб в порядку, передбаченому законом, до усіх видів відповідальності, встановленої законом;
14.3.2. вимоги про складення та направлення для розгляду уповноваженому органу протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені відповідальними посадовими особами МСП шляхом порушення правил розгляду та вирішення моїх звернень, захисту персональних даних, доступу до публічної інформації тощо. Цю вимогу, серед інших, прошу включити до скарг, адресованих органу, уповноваженому на складення таких протоколів про адміністративні правопорушення.
14.4. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) КМУ, кому буде доручено складення проектів усіх запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
14.5. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2019 року – 1 921 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає 6-8 сторінок. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення кожної із запитаних скарг навіть однією особою складає не більше 1 робочого дня. Це означає, що вартість подібної скарги адвокатом станом на березень 2019 року складатиме приблизно 4 000 – 8 000 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 5 000 – 6 000 грн. за одну скаргу.
14.6. При неможливості надання мені КМУ запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення усіх (не менше, якщо не більше, 50) письмових скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
15. Прошу КМУ надати мені допомогу в забезпеченні мого доступу до:
15.1. вторинної правової допомоги для захисту моїх прав, порушених МСП та його посадовими особами, в тому числі в суді та на досудовому слідстві;
15.2. медіації для захисту моїх прав, порушених при розгляді та вирішенні моїх звернень.
ІV. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
16. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
16.1. Стан та джерела нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
16.2. Прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення усіх наявних джерел нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
16.3. Чи МСП, як відповідальний центральний орган виконавчої влади, створювало та подавало уряду законопроекти чи проекти інших нормативних актів для мети нормативного врегулювання питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення?
16.3.1. Якщо так (створювало та подавало), прошу надати мені належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх створених МСП тематичних законопроектів, проектів інших нормативних актів, та докази їх отримання КМУ.
16.4. Найменування кожного релевантного нормативного акту, іншого документу стосовно оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення, його автора, реєстраційний номер та дату ухвалення, прямий інтернет-лінк на джерело його офіційного оприлюднення.
16.5. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) усіх релевантних нормативних актів, інших документів стосовно питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
16.6. Перелік органів влади, відповідальних за оформлення та видачу людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю.
16.7. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) листів до органів пересилання з доказами надсилання (вручення) їх адресатам.
16.8. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові посадових осіб КМУ, відповідальних за розгляд та вирішення цього мого листа.
16.9. Загальну кількість штатних працівників КМУ, які зобов’язані надавати населенню первинну правову допомогу, та назви їх посад, прізвища, імена та по-батькові.
16.10. Загальну кількість штатних працівників КМУ, які реально надають (надавали) населенню первинну правову допомогу та назви їх посад, прізвища, імена та по-батькові.
16.11. Загальну кількість фактів наданої КМУ в 2018-2019 роках первинної правової допомоги у формі складення письмових скарг (проектів).
16.12. Найменування посад, прізвища, імена та по-батькові, службові електронні адреси посадових осіб КМУ, кому доручено складення проектів запитаної мною первинної правової допомоги.
16.13. Рішення (оригінал) за цим зверненням та джерело його офіційного оприлюднення на сайті КМУ.
16.14. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації КМУ цього мого листа.
16.15. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації КМУ.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Усі мої актуальні персональні дані про мою інвалідність, склад сім’ї тощо, включно моя адреса, та документи на їх підтвердження, надані мною раніше департаменту соціальної політики Вінницької міської ради (пред’явлені оригінали) і наявні в централізованому банку даних з проблем інвалідності.
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) копіях, належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк засобами поштового зв’язку на мою домашню адресу та, додатково, в копіях в оригіналах чи на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, а оригінали (які запитані) – на мою домашню адресу, надану ВОПФУ раніше. Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та інших моїх контактних персональних даних для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
10.04.19
Підпис: Г.С. Щербата

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі

 

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Доброго дня

Декілька днів пробуємо надати відповідь на Ваше звернення. Під час
кожної спроби - виникає помилка з вашою електронною адресою вказаною для
контактів.

Зв'язувався з адінмістратором портала "Доступ до правди" та їх
FB-аккаунтом. Жодних відповідей не отримав.

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Міністерство юстиції України