110Соцдопом19

Щербата Анастасія Віталіївна

Доброго дня!

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації області (ДСПОДА)
2. Керівнику ДСПОДА
21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, Тел: 61-16-36, Е-mail: [email address]

Прошу підтвердити отримання цього електронного листа за призначенням відповідно до приписів ст.7 Розділу ІІІ «Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5.
Я вимагаю застосування та виконання, при розгляді та вирішенні цього звернення, приписів Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) та рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) як національного закону та джерел національного права відповідно.
Офіційно повідомляю, що цей письмовий електронний лист підписаний мною простим електронним підписом відповідно до приписів закону шляхом додавання до електронних даних, що складають текст листа, даних в текстовій електронній формі, призначених для ідентифікації мене як підписувача листа – а саме власноручного підпису у вигляді мого власного прізвища та ініціалів друкованими літерами такого вигляду: «А.В. Щербата». Для особливо обдарованих: власне підпису передує підказка у вигляді слова «Підпис» з наступною двокрапкою. Щоб зрозуміти, що це означає, прошу залучити до прочитання цього листа письменних співробітників, які ходили в школу і вчили правила української пунктуації.
Роз'яснюю, що при підписуванні цього листа я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє мені, які і будь-якій іншій людині, робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України не заборонене вільне обрання особою форми та способу вчинення простого електронного підпису під зверненням та запитом (що розумно), форма та спосіб вчинення мною мого електронного підпису під цим листом вільно обрані мною як такі, що найчастіше застосовуються в електронному документообігові України, з використанням наданих сучасними науковими досягненнями в галузі електроніки і запроваджених в реальне життя можливостей, в межах доступних технічних опцій комп’ютерної техніки.
Цей лист є зверненням з метою реалізації моїх прав людини в порядку закону України «Про звернення громадян».
Цей лист включає запити на доступ до публічної інформації.
Цей лист є запитами на доступ до моїх персональних даних та їх захист.
Цей лист є заявою на отримання інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини.
Цей лист є зверненням в порядку квазі-судової процедури оскарження вчинених порушень прав людини з метою захисту моїх порушених прав за приписами закону України «Про звернення громадян».
Цей лист також стосується прав кожного українця з числа дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства на забезпечення юридичного, інформаційного та фінансового доступів до прав на життя в частині права на соціальну допомогу по інвалідності в розмірі, що забезпечує достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, тобто, є моїм зверненням стосовно суспільного інтересу – інтересу багатотисячного суспільства України з числа дітей з інвалідністю та інвалідів з дитинства – як усередненого («репрезентативного») представника цієї спільноти, пов'язаного із забезпеченням його (суспільства) благополуччя, стабільності, безпеки та сталого розвитку.
У цьому листі я об’єднала вимоги, право на які передбачене законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про звернення громадян», а саме: а) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про звернення громадян» та інших релевантних законів з метою реалізації моїх прав людини; б) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про доступ до публічної інформації»; в) ЗАПИТИ в порядку закону України «Про захист персональних даних»; г) ЗАЯВУ, в порядку закону України «Про інформацію» в сукупності із законом України «Про звернення громадян»; д) СКАРГУ в порядку закону України «Про звернення громадян».
При об’єднанні кількох звернень в одному листі я керувалася приписами ст.19.1 Конституції України, яка дозволяє будь-якій людині робити все, що прямо не заборонене законом. Оскільки жодним законом України ні прямо, ні опосередковано не заборонене об’єднання в одному документі кількох таких вимог, я користуюся своїм конституційним правом, і подаю їх в одному листі.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.3 закону України «ПРО СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ», «…місце проживання - житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає…». Місцем мого проживання є житло в м. Вінниці. Законом України «Про звернення громадян» не вимагається надання заявниками адреси місця проживання, яка, до того ж, визнана законом конфіденційною інформацією.
І. Факти
1. 20.06.14 я визнана дитиною з інвалідністю, а з 12.10.18 є інвалідом з дитинства 2 групи.
2. Відповідно до приписів українського права, пільги особам з інвалідністю надаються на підставі, зокрема, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Серед іншого, це означає, що особам з інвалідністю видаються посвідчення про їхній статус осіб з інвалідністю. Наскільки мені відомо, нормативний обов’язок з видачі вказаних посвідчень затвердженої форми покладався на органи соціального захисту населення. Вінницька міська рада (ВМР) повідомила, що видати мені посвідчення про мій статус людини з інвалідністю має Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (ДСПВМР).
Разом з тим, за 5 років перебування на інвалідності мені як дитині з інвалідністю, а потім як інваліду з дитинства ніхто ніколи не роз’яснював мого права на отримання такого посвідчення і навіть не інформував про нього; посвідчення про мій статус інваліда мені ніколи ніким не видавалось.
3. Через сайт Доступ до правди 04.10.18 я як ДИТИНА-ІНВАЛІД звернулась до ДСПВМР на його офіційну електронну адресу з листом 48іздп18Посвідчення_інваліда, в якому просила оформити та видати мені як дитині-інваліду посвідчення про наявність у мене статусу людини з інвалідністю, а також надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, а саме (далі – цитата з мого листа):
«1. Стан та джерела нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
1.1. Прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення усіх наявних джерел нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
2. Перелік органів влади, відповідальних за оформлення та видачу людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю.
3. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДСПВМР цього мого листа.
4. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації ДСПВМР.
5. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) листів до органів пересилання з доказами надсилання (вручення) їх адресатам» (Кінець цитати).
3.1. Сайт Доступ до правди використовує зразу два передбачених законом шляхи надсилання електронних листів від відправників адресату: 1) електронною поштою – надсилає на офіційну електронну адресу отримувача та 2) з використанням мережі Інтернет – оприлюднює відкрито для вільного доступу на цьому сайті (публічне звернення). Мій лист 04.10.18 надісланий сайтом адресату на його офіційну електронну адресу [email address] та оприлюднений за посиланням https://dostup.pravda.com.ua/request/48i....
3.2. Жодна відповідь на лист мені не надана до сьогодні. Поштовий робот відправника повідомив, що отримувач, а саме ДСПВМР, електронна адреса [email address], відмовився приймати листа, і повернув його відправнику (Mail delivery failed: returning message to sender), а саме:
«Повідомлення не було доставлене. Схоже, що щось пішло не так під час відправлення повідомлення. Це може бути технічна проблема, або щось сталося на боці розпорядника інформації.
These logs show what happened to this message as it passed through our Exim mail server. You can send these logs to an authority to help them diagnose problems receiving email from Доступ до правди.
Оприлюднений на сайті Доступ до правди лог містить таку інформацію:
2018-10-04 17:52:19 [16279] 1g84zD-0004EZ-3o <= foi+request-40634-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua U=alaveteli P=local S=24848 M8S=0 id=[email address] T="=?UTF-8?Q?=D0=86=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D1=96=D0=B9=D0=BD=D0=B8=D0=B9?=\n \320\267\320\260\320\277\320" from <foi+request-40634-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> for [email address]
2018-10-04 17:52:19 [16281] 1g84zD-0004EZ-3o ** [email address] F=<foi+request-40634-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> P=<foi+request-40634-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua> R=dnslookup T=remote_smtp: retry time not reached for any host after a long failure period
2018-10-04 17:52:19 [16284] 1g84zD-0004Ee-7y <= <> R=1g84zD-0004EZ-3o U=Debian-exim P=local S=25801 M8S=0 T="Mail delivery failed: returning message to sender" from <> for foi+request-40634-[ПРИХОВАНО]@dostup.pravda.com.ua
4. Повернення сайтом ВМР листів з сайту Доступ до правди, тобто, усіма сторінками усіх структурних підрозділів ВМР, розміщеними на цьому сайті, є постійним, системним, систематичним та довготривалим – це підтверджується наявною на сайті Доступ до правди, який завжди оприлюднює всю переписку за усіма зверненнями, інформацією. Моя родина систематично стикається з такими явищами. Це означає, що сайт ВМР навмисно налаштований таким чином, щоб повертати без прийняття небажані листи від небажаних відправників. І сайт Доступ до правди навмисно занесений в такий чорний список. Це означає, що Вінницька міська рада та її виконавчі органи діють як антинародна структура, яка навмисно створює перешкоди українцям в поданні ними публічних звернень, що ЄКПЛ кваліфікується як порушення права на доступ до суду, ст.6.1 ЄКПЛ.
4.1. З огляду на ці обставини наступного дня 05.10.18 я продублювала первинного листа під новою назвою 48-1іздп18Посвідчення_інваліда - ПОВТОРНО на ту ж офіційну електронну адресу ДСПВМР, але вже через інший сервер – американський публічний сервер Gmail. На цей раз лист прийнятий без повернення, і цей факт ще раз підтверджує застосування ДСПВМР, як і усіма користувачами сторінок на сайті ВМР, ручного режиму для навмисного вибіркового прийняття електронних листів.
До вказаного листа я додала повідомлення такого змісту (далі – цитата): «Первинне звернення подане через інтернет за адресою https://dostup.pravda.com.ua/request/48i... та надіслане сайтом на електронну адресу адресата. Однак, лист разом з іншими навмисно повернутий, що підтверджується оприлюдненим логом» (Кінець цитати).
Незважаючи на моє офіційне повідомлення ДСПВМР про наявність мого публічного звернення до нього через інтернет та надання адреси його розміщення, всупереч приписам ст.5 закону України «Про звернення громадян» про право громадян подавати звернення з використанням мережі Інтернет (включно і шляхом розміщення публічних звернень онлайн), ДСПВМР просто проігнорував моє звернення 48іздп18Посвідчення_інваліда, де-факто відмовився його розглядати і не надав мені жодної відповіді на нього до сьогодні. В той же час, за посиланням http://www.vmr.gov.ua/Lists/CitizenAddre... ДСПВМР так само онлайн щодня приймає аналогічні публічні звернення. Знову вибірковий підхід! Знову свавілля!
5. Посвідчення дитини-інваліда мені не видане до сьогодні, так само, як не видавалось протягом усіх понад чотирьох років перебування на обліку та обслуговуванні в ДСПВМР в статусі дитини-інваліда.
6. В порушення приписів закону моє звернення 48-1іздп18Посвідчення_інваліда – ПОВТОРНО, в частині запиту на доступ до публічної інформації, протягом 5 днів не розглянуто, і відповідь та запитувана інформація мені не надані. Однак, 05.11.2018 р. директор ДСПВМР Валентина Войткова надіслала мені листа №Щ-01-102896.
6.1. У вказаному листі немає жодного слова про предмет мого звернення – видачу посвідчення про статус людини з інвалідністю. Відповідь та запитана мною інформація 1) про стан та джерела нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення, 2) про прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення усіх наявних джерел нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення – не надана мені до сьогодні. В листі на півтори сторінки наведені посилання на якість нормативні акти, які жодного відношення до мого питання не мають – відвертий спам, сміття. Адже я не питала про видачу посвідчень ні ветеранів війни, ні чорнобильців, ні отримувачів жодних соціальних допомог: я запитувала конкретно про посвідчення, яке підтверджує статус ЛЮДИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Невже вони такі тупі, що валять все в одну купу і не розуміють різниці між цими поняттями? Ну от хто і за які хабарі бере на державні посади отаких туполобих дебілів? І хто дозволяє і надалі утримувати такі порожні місця і профукувати народні гроші? І хто контролює отаке нецільове використання бюджетних коштів? Автор листа повідомила, що (далі – цитата) «управління соціального захисту населення (Правобережне) Департаменту соціальної політики міської ради немає законних підстав для видачі Вам посвідчення особи з інвалідністю відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» (кінець цитати). При цьому вона чомусь апелювала до мене як до особи з інвалідністю з дитинства 2 групи, в той час як я зверталась як ДИТИНА-ІНВАЛІД, і на момент звернення я не була і не могла за визначенням бути особою з інвалідністю з дитинства 2 групи. А головне – закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю», так само, як і постанова КМУ від 03.09.2009 №1317, на які послалася В.Войткова, взагалі не регулюють питання видачі ні посвідчення особи з інвалідністю, ні будь-якого іншого. Інші наведені в листі приписи права стосуються видачі посвідчень учасників війни, чорнобильців, отримувачів соціальної допомоги, але аж ніяк не посвідчень особам з інвалідністю. Це означає, що В. Войткова навмисно надала мені ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВУ інформацію як причину невидачі мені запитаного посвідчення. Це означає, що лист був про харки-макагоники, але не про те, за чим я зверталась. Це означає, що відповідь на моє звернення не надана до сьогодні, а замість неї надісланий спам, сміття.
6.2. На звернення та запит про перелік органів влади, відповідальних за оформлення та видачу людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, навіть відповідь не надана – ні слова, не кажучи вже про саму інформацію про запитаний перелік, яка теж не надана.
6.3. На звернення та запит про реєстраційні дані мого листа в ДСПВМР В.Войткова пише: «4. Ваше звернення від 05.10.2018 року зареєстровано за №Щ-01-102896 від 05.10.2018 року». Але ж це брехня! Штамп на наданій обрізаній копії мого листа вказує, що за таким номером зареєструвала мого листа ВМР, до якої я не зверталась, але аж ніяк не ДСПВМР. Чергова фальсифікація і чергове приховування правдивої інформації – адже насправді мій лист в ДСПВМР ніхто не реєстрував до сьогодні. Відтак, вхідні реєстраційні дані мого листа в ДСПВМР мені не надані до сьогодні.
6.4. На звернення та запит про причини та посадових осіб, відповідальних за протиправне повернення мого первинного листа від 04.10.18, В.Войткова, не моргнувши оком, відповідає: «3. 04.10.2018 року до виконавчих органів Вінницької міської ради з Вашої електронної адреси звернення не надходили». На городі бузина, а в Києві дядько! Я пишу, що система повернула отриманого на офіційну електронну адресу МОГО листа, і надаю тому докази, а мені кажуть, що вони не отримали. Оце і є свавілля звичайне: і оприлюднення онлайн «не помічають», і з поштової скриньки тупо відфутболюють.
6.5. Далі на запитання про пересилку мого листа іншим органам влади В.Войткова знов нічтоже сумняшеся відповідає: «6. Ваше звернення від 05.10.2018 року не пересилалось іншим органам влади». І додає копію мого звернення, та ще й обрізаного, а не оригіналу, з реєстраційним грифом ВМР! Це означає, по-перше, що В.Войткова знову (бреше як собака) (закреслено автором) надала недостовірну інформацію, а по-друге, що вона навмисно приховала інформацію про факт пересилання мого звернення ДСПВМР до ВМР.
6.6. До листа додана ніяк не засвідчена обрізана (неповна), з купюрами копія мого листа 48-1іздп18Посвідчення_інваліда-ПОВТОРНО з реквізитами його вхідної реєстрації ВМР. Факсимільна копія (фотокопія) оригіналу отриманого ДСПВМР мого листа– з даними поштового робота відправника, поштового сервера отримувача, фактичними електронними адресами відправника та отримувача, відміткою часу отримання, не надана до сьогодні – навіть незасвідчена, не кажучи вже про витребувану належно засвідчену.
6.7. Не зрозуміло, чому мій лист 48-1іздп18Посвідчення_інваліда-ПОВТОРНО, в частині звернення, розглядався та вирішувався протягом місяця. Він не потребував додаткового вивчення, і тому навіть за приписами замшілого національного закону зразка 1996 року мав бути розглянутим в строк 15 днів; а за приписами ЄКПЛ, він мав бути розглянутим в розумний строк, який об’єктивно не може перевищувати 1-2 дні.
6.8. Рішення про розгляд мого звернення мені не надане, і на сайті ДСПВМР не оприлюднене, так само, як не оприлюднений і лист-відповідь ДСПВМР №Щ-01-102896.
7. 17.10.18, вже будучи в статусі дорослого інваліда з дитинства 2 групи, я звернулась до ДСПВМР з листом 77з18Посвідчення з метою реалізації мого права на звернення і просила надати мені публічну інформацію, мої персональні дані та інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини, а саме:
7.1. видати мені посвідчення особи з інвалідністю з дитинства 2 групи;
7.2. надати мені первинну правову допомогу у вигляді правової інформації та консультацій і роз'яснень з правових питань, з посиланням на українські національні та міжнародні приписи права, про порядок забезпечення людей з інвалідністю посвідченнями про їх статус людини з інвалідністю;
7.3. не пізніше наступного дня з моменту отримання мого звернення повідомити мені посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб), кому буде доручено складення проекту запитаної мною правової консультації;
7.4. повідомити, який орган влади видає посвідчення людям з інвалідністю, зокрема, загального захворювання та захворювання ОРА – жителям м. Вінниця, без прив’язки до інших статусів (пенсіонера тощо) про їх статус людини з інвалідністю; повідомити офіційне найменування такого органу, його юридичну та електронну адресу, номери телефонів;
7.5. посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДСПВМР, кому буде доручено складення проекту запитаної мною правової інформації та консультації (роз’яснення);
7.6. вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації в ДСПВМР мого листа;
7.7. належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію оригіналу) мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації в ДСПВМР.
7.8. належне рішення за моїм листом, та джерела його оприлюднення на сайті ДСПВМР.
8. Посвідчення людини з інвалідністю з дитинства 2 групи мені не видане до сьогодні.
9. В порушення приписів закону моє звернення 77з18Посвідчення, в частині запиту на доступ до публічної інформації, протягом 5 днів не розглянуто, і відповідь та запитувана інформація мені не надані.
9.1. Листом від 01.11.18 Щ-01-106228 за підписом директора ДСПВМР В.Войткової, виконавці В.Корсун та Л.Мізюк, 50-83-92, продекларованим як відповідь на мій лист 77з18Посвідчення, не вказано ЖОДНОГО слова з приводу питань мого листа і не надана ні первинна правова допомога, ні жодна запитана інформація. Рішення про розгляд мого звернення мені не надане, і на сайті ДСПВМР не оприлюднене, так само, як не оприлюднений і лист-відповідь ДСПВМР Щ-01-106228. Натомість, надані дві сторінки спаму, сміття – не запитаної інформації, зкопіпейстеної з нормативних актів. Жодного слова від себе! Це означає, що мої права на отримання посвідчення порушені, а первинна правова допомога, відповідь на звернення, рішення за ним та запитані дані не надані до сьогодні. При цьому мій лист розглядався два тижні! Вони що, спали весь цей час? Адже для ТАКОГО розгляду і підготовки ТАКОЇ відповіді достатньо ОДНІЄЇ години!
10. 05.12.18 я звернулась до ДСПВМР та ВМР, Вінницького міського голови, виконкому Вінницької міської ради (ВМВК) з листом 88ізпд18ІПР, яким подала свою ІПР і просила виконати приписи ІПР вчасно та в повному обсязі. Я просила також надати мені:
10.1. Кошториси ІПР, складені кожним з адресатів.
10.2. Загальну кількість та перелік посадових осіб кожного з адресатів, відповідальних за складення кошторисів ІПР, включно найменування кожної посади, прізвище, ім’я та по-батькові кожної посадової особи, її службову електронну адресу та службовий номер телефону.
10.3. Усі акти індивідуальної дії, інші документи, що містять документування усіх дій зі здійснення контролю кожним з адресатів за виконанням моєї поданої раніше індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
10.4. Загальну кількість та перелік посадових осіб кожного з адресатів, відповідальних за здійснення контролю за виконанням ІПР, включно найменування кожної посади, прізвище, ім’я та по-батькові кожної посадової особи, її службову електронну адресу та номер телефону.
10.5. Джерела оприлюднення (прямі лінки) кожним з адресатів на службових сайтах усіх кошторисів моєї ІПР та інших актів індивідуальної дії щодо мене, включно зі здійснення контролю за виконанням моєї поданої раніше індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
10.6. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації мого листа кожним з адресатів відповідно.
10.7. Належно засвідчену факсимільну цифрову (електронну) копію (фотокопію з оригіналу) мого листа з реквізитами його вхідної реєстрації кожним з адресатів відповідно.
11. В порушення приписів закону моє звернення 88ізпд18ІПР, в частині запиту на доступ до публічної інформації, протягом 5 днів не розглянуто, і відповідь та запитувана інформація мені не надані.
12. Станом на сьогодні ніхто палець-о-палець не вдарив для виконання моєї ІПР – ні на йоту. Лиш знову заставляють інваліда прийти на поклон до чиновників – начебто для вибору засобів реабілітації. Ні простою чи електронною поштою, ні онлайн жодних варіантів вибору за півроку ніхто мені не запропонував, і під цією маркою ніхто нічого не робив. Кошториси моєї ІПР, всупереч приписам закону, також жодний орган влади не склав і не оприлюднив на відомчому сайті. Контроль за виконання ІПР – і поточної, і попередньої дитячої – також ніхто ніколи не здійснював і не здійснює зараз, і жодного документу з контролю мені не надав. Не надана й інша запитувана інформація та документи. Жодне рішення за моїм листом ніхто з адресатів не ухвалював, не оприлюднював і мені не надавав.
13. 16.01.19 я подала до ДСПВМР заяву №5-19 про призначення мені з 12.10.18 державної соціальної допомоги як людині з інвалідністю з дитинства 2 групи.
14. Листом ДСПВМР від 17.01.19 №08-00-019-2571 за підписом директора В.Войткової, виконавці В.Корсун та Л.Мізюк, 50-83-92, В.Войткова ЗАВИМАГАЛА від мене ПРИЙТИ до ДСПВМР та подати оригінали вже поданих мною для призначення соціальної допомоги документів – паспорту, ід. коду, довідки про місце проживання, в той час як жодним законом України не передбачений ні мій обов’язок подавати затребувані документи, ні повноваження ДСПВМР вимагати їх від мене.
15. Листом ДСПВМР від 30.01.19 №Щ-08-5782 за підписом директора В.Войткової, виконавці В.Корсун та Л.Мізюк, 50-83-92, В.Войткова ЗАВИМАГАЛА від мене подати дані мого банківського рахунку (хоча перерахунок допомоги на банк можливий лише ЗА ЗГОДОЮ отримувача) та знову особисто ПРИЙТИ до департаменту! Інваліду! На поклон чиновнику! При цьому вона послалася на такі вимоги Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 року №226/293/169. Однак, чиновник її рівня не міг не знати, що жодний орган ВИКОНАВЧОЇ влади – ні КМУ, ні жодне міністерство, не може покладати нормативно жодних обов’язків на людину, якщо ці обов’язки не передбачені законом, і не може ніякому органу влади надавати жодних нових повноважень, не передбачених законом. Не має він таких прав. Це означає, що вказаний Порядок… в цій частині ухвалений ultra vires, а тому є свавільним і не створює жодних правових наслідків для мене і не надає ДСПВМР жодних прав щось вимагати від мене.
15.1. Загальновідомим є факт, що уряд наділений повноваженнями лише ВИКОНУВАТИ закони, і не може скасовувати, обмежувати чи змінювати права людини, встановлені Конституцією та законами України. Очевидно, що його нормативні акти (які не є законами України), ухвалені без законних на те повноважень, тобто, ultra vires; відтак, вони a priori є свавільними. Крім того, уряд інші органи влади не можуть нікого наділяти жодними владними повноваженнями – це прерогатива закону. За принципами міжнародного та національного права, відповідно до усталеної правозастосовної практики, жодні свавільні акти, від кого вони б не виходили, безумовно не можуть виконуватися ніким, і їх скасування має бути негайно ініційоване усіма причетними органами та посадовими особами. Держава ж зобов’язана якомога швидше скасувати свавільні акти та відновити становище, яке існувало до їх появи – restitutio in integrum, а також врегулювати стосунки легітимним шляхом. Крім того, держава зобов’язана виплатити адекватне відшкодування жертвам дії свавільних актів.
15.2. Це означає, що В.Войткова не лише не має повноважень вимагати від жодної людини, включно від мене, виконання будь-яких приписів таких-от Порядків, а взагалі не має права застосовувати до людини такий Порядок…та інші йому подібні, і ЗОБОВ’ЯЗАНА вжити негайних заходів, наявними повноваженнями, до якнайскорішого усунення свавільного рішення та приведення ситуації в правове русло; наприклад, щонайменше офіційно звернутися до автора Порядку або хоча вищестоячої організації з вимогою його скасування та вирішення, натомість, потрібного врегулювання ЛЕГАЛЬНИМ=ПОВНОВАЖНИМ способом. Загальноприйнятим релевантним заходом вважається судовий позов чиновника, який виявив свавільне рішення, про його скасування.
15.3. Наскільки я розумію, свавільні тематичні урядові та відомчі акти перешкоджають ДСПВМР виконанню власних конституційних зобов’язань переді мною та усією спільнотою дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства м. Вінниці із забезпечення прав на призначення державної соціальної допомоги по інвалідності та виплату її кожному інваліду в належних розмірах. Однак, на сайті ДСПВМР відсутня інформація стосовно оскарження ДСПВМР вказаних свавільних актів публічної влади.
16. Того ж дня, 30.01.19, я подала до ДСПВМР листа 8-19рах.+посв.інв. – ВТРЕТЄ, яким:
16.1. надала дані мого банківського рахунку,
16.2. роз’яснила В.Войтковій свавільність її вимог,
16.3. просила оформити та видати мені посвідчення про наявність у мене статусу людини з інвалідністю;
16.4. просила надати мені первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 2 окремих документів, а) про усі види відповідальності посадових осіб ДСПВМР за вчинення дій та бездіяльності за межами передбачених законом повноважень; б) про нормативне врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення;
16.5. просила надати мені інформацію, необхідну мені для реалізації моїх прав людини, мої персональні дані, публічну інформацію, а саме:
16.5.1. Стан та джерела нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
16.5.2. Прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення усіх наявних джерел нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
16.5.3. Перелік органів влади, відповідальних за оформлення та видачу людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю.
16.5.4. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДСПВМР мого листа та попередніх листів про видачу посвідчення про мій статус інваліда.
16.5.5. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) мого листа та попередніх листів про видачу посвідчення про мій статус інваліда з реквізитами їх вхідної реєстрації ДСПВМР.
16.5.6. Належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) листів до органів пересилання з доказами надсилання (вручення) їх адресатам, якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади.
16.5.7. Повідомити мені, які заходи вчинені ДСПВМР на припинення подвійних протиправних дій щодо мене та притягнення до встановленої законом відповідальності усіх посадових осіб ДСПВМР, які вчинили щодо мене дії за межами передбачених законом повноважень.
17. Наступного дня, 31.01.19, моя мама Щербата Н.М. повідомила ДСПВМР, що я є студенткою і проживаю за другим своїм місцем проживання в м. Львів, та надала цьому докази.
18. 07.02.19 комісія ДСПВМР завітала до нашого помешкання. Я якраз повернулась додому, коли представники ДСПВМР вже знаходились в нашій квартирі і спілкувалися з моєю мамою. Мама представила мене, вони привіталися зі мною, однак, ніхто з них і словом не згадав про потребу засвідчення наданої мною ДСПВМР копії мого паспорту чи інших документів, і не попросив мене пред’явити оригінал мого паспорту чи ще чогось. Тому я зрозуміла, що мої аргументи переконали В.Войткову, і потреба в засвідченні копій відпала.
19. Але не так сталося, як гадалося. В порушення приписів закону моє звернення 8-19рах.+посв.інв. – ВТРЕТЄ, в частині запиту на доступ до публічної інформації, протягом 5 днів не розглянуто, і відповідь та запитувана інформація мені не надані.
19.1. 15.02.2019 р. ДСПВМР надіслав мені листа №Щ-08-11326 за підписом директора В.Войткової, виконавці І. Малачевська та Л.Шульга, кожна сторінка якого надіслана обрізаною, а тому лист неможливо повністю прочитати і зрозуміти. Судячи з доступної в листі фрагментарної інформації, він був повністю зкопіпейстений з попередніх надісланих мені листів. Додані копії двох моїх листів теж прийшли обрізані, причому лише одна з них – листа 8-19рах.+посв.інв. – ВТРЕТЄ, була засвідченою копією з оригіналу, а друга вкотре надана кастрованою незасвідченою копією з реєстрацією в ВМР. Рішення мені знову не видане, рішення та відповідь на сайті ЛСПВМР не оприлюднені. Вимога про надання первинної правової допомоги у формі 2 окремих документів проігнорована.
19.2. В телефонному режимі моя мама Щербата Н.М. намагалась дізнатися, чому ж мені все-таки не видають посвідчення інваліда, на що їй виконавець листа відповіла, що ніхто не знає, як його видати. І це при тому, що закон прийнятий ще в 1991 році – 28 років назад!
20. 04.04.19 я вчергове звернулась до ДСПВМР з листом 103Посв.інв. – ВЧЕТВЕРТЕ за посвідченням інваліда, і знову даремно. Ні відповіді, ні посвідчення, ні правової допомоги, ні запитаної інформації.
21. Підсумовуючи, станом на сьогодні протягом останніх півроку я 7 разів письмово зверталась до ДСПВМР для реалізації моїх прав людини з інвалідністю (листи 48іздп18Посвідчення_інваліда від 04.10.18, 48-1іздп18Посвідчення_інваліда – ПОВТОРНО від 05.10.18, 77з18Посвідчення від 17.10.18, 88ізпд18ІПР від 05.12.18; 5-19 від 16.01.19, 8-19рах.+посв.інв. – ВТРЕТЄ від 30.01.19, 103Посв.інв. – ВЧЕТВЕРТЕ від 04.04.19):
21.1. 5 разів – за посвідченням інваліда, двічі – дитини-інваліда, і тричі – інваліда з дитинства 2 групи. Ні одне, ні друге посвідчення мені так і не видане. Відтак, я не можу користуватися належними мені пільгами, зокрема, на безоплатний проїзд в міському та приміському транспорті; на придбання залізничних квитків за 50%; на попереднє замовлення залізничних квитків; на позачергове обслуговування усіма продавцями товарів та послуг тощо.
21.2. 5 разів – за інформаційним доступом до нормативного врегулювання питання видачі посвідчення особи з інвалідністю, але мені воно так і не повідомлене і не роз’яснене. Натомість, мене регулярно засипали спамом, створюючи видимість діяльності. В такий спосіб ДСПВМР 1) не виконав свої повноваження з надання мені інформаційного доступу до мого права, 2) свавільно, з перевищенням повноважень, надав мені масу сторонньої нерелевантної інформації, проявляючи зневагу до мене та часу мого життя; 3) вчинив нецільове використання бюджетних (народних) коштів, спрямувавши ресурси на сторонню діяльність з метою імітації затребуваних мною державних послуг.
21.2.1. Я підозрюю, що нормативного врегулювання питання видачі особам з інвалідністю посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, не існує в природі. Хоча закон прийнятий вже майже 30 років назад, і свого часу МСП ухвалював релевантний наказ і затверджував форму посвідчення інваліда, але актуальний стан цього питання так і не з’ясований. І, наскільки я повідомлена, ДСПВМР палець-о-палець не вдарив для уможливлення такого з’ясування чи врегулювання – не звертався до жодного органу влади з приводу виявленої практикою дірки в законі. В результаті такої бездіяльності за півроку моїх звертань нічого не зроблено, хоча ціна видання (оновлення) відомчого наказу МСП в розумний строк з ТАКОГО питання, як це зроблено в подібних випадках, – пара-трійка днів.
21.3. 2 рази – за призначенням та виплатою мені як особі з інвалідністю державної соціальної допомоги по інвалідності. За півроку мені не призначено та не виплачено ні копійки коштів на прожиття. Відповідно до закону України «Про прожитковий мінімум» прямо передбачено, що:
«Стаття 1. Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу…
Стаття 2. Прожитковий мінімум застосовується для:
загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та законів України;
визначення права на призначення соціальної допомоги;
визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;
встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів».
Виходячи з розміру порахованого МСП фактичного прожиткового мінімуму в лютому 2019 року, борг на сьогодні складає орієнтовно не менше 29 000-30 000 грн.
21.4. 1 раз – за виконанням моєї ІПР, включно складенням та видачею мені кошторисів, та контролю за попередньою та поточною ІПР. Жодний контроль за виконанням ІПР протягом 5 років, з червня 2014 року до сьогодні, не здійснювався та не документувався і на сайті ДСПВМР не оприлюднювався. За півроку жодний кошторис не складений та мені не вручений, жодний пункт ІПР не виконаний, а саме:
21.4.1. соціально-побутовий патронаж 2 дні на тиждень – не пропоновано і не виконано жодного дня;
21.4.2. забезпечення палицею опорною в строк до 16.02.19 – не пропоновано і не виконано;
21.4.3. забезпечення корсетом, ортопедичним поясом – не пропоновано;
21.4.4. забезпечення ортопедичним взуттям щопівроку – не пропоновано і не виконано.
21.5. 5 разів – за первинною правовою допомогою у вигляді правової інформації та роз’яснень законодавства з 5 питань, у формі окремих документів кожна (77з18Посвідчення – 1 раз, 8-19рах.+посв.інв. – ВТРЕТЄ – 2 рази, 103Посв.інв. – ВЧЕТВЕРТЕ – 2 рази). Жодна запитана правова допомога не надана і на сайті ДСПВМР консультації-відповіді не оприлюднені.
21.6. 43 рази – за доступом до публічної інформації (листи: 48іздп18Посвідчення_інваліда – 6 разів, 48-1іздп18Посвідчення_інваліда – ПОВТОРНО – 7 разів, 77з18Посвідчення – 6 разів, 88ізпд18ІПР – 8 разів, 8-19рах.+посв.інв. – ВТРЕТЄ – 6 разів, 103Посв.інв. – ВЧЕТВЕРТЕ – 10 разів). Жодна ЗАПИТАНА публічна інформація не надана; кілька разів надана завідомо неправдива інформація; усі відповіді на доступ до публічної інформації прострочені; кілька разів відповідь по суті не надана; на сайті ДСПВМР жодна відповідь не оприлюднена.
21.7. 43 рази – за отриманням інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини (листи: 48іздп18Посвідчення_інваліда – 6 разів, 48-1іздп18Посвідчення_інваліда – ПОВТОРНО – 7 разів, 77з18Посвідчення – 6 разів, 88ізпд18ІПР – 8 разів, 8-19рах.+посв.інв. – ВТРЕТЄ – 6 разів, 103Посв.інв. – ВЧЕТВЕРТЕ – 10 разів). Жодна ЗАПИТАНА інформація не надана; кілька разів надана завідомо неправдива інформація; усі відповіді прострочені; кілька разів відповідь по суті не надана; на сайті ДСПВМР жодна відповідь не оприлюднена.
21.8. 21 раз – за моїми персональними даними (листи: 48іздп18Посвідчення_інваліда – 3 рази, 48-1іздп18Посвідчення_інваліда – ПОВТОРНО – 4 рази, 77з18Посвідчення – 3 рази, 88ізпд18ІПР – 5 разів, 8-19рах.+посв.інв. – ВТРЕТЄ – 3 рази, 103Посв.інв. – ВЧЕТВЕРТЕ – 3 рази). Жодні ЗАПИТАНІ персональні дані не надані; кілька разів надана завідомо неправдива інформація; усі відповіді прострочені; кілька разів відповідь по суті не надана; на сайті ДСПВМР жодна відповідь не оприлюднена.
21.9. Також, за 5 років перебування на обслуговуванні в ДСПВМР мені ніхто ніколи не надавав інформаційного доступу до жодного з моїх прав як людини з інвалідністю, включно на моє право на отримання соціальної допомоги дитині- інваліду та інваліду з дитинства 2 групи, включно на конституційний розмір цих допомог, включно порядку реалізації цих прав; не складав і не надавав мені жодного кошторису моїх ІПР, не складав і не надавав мені жодного документу з контролю за виконанням моїх ІПР.
21.10. Це означає, що ДСПВМР не забезпечив жодного з моїх прав людини, повноваження із забезпечення яких покладене на нього: 0% із 100%. Це означає, що наведеними фактами ДСПВМР порушив мої конвенційні та конституційні права як людини з інвалідністю, зокрема:
21.10.1. право на життя, гарантоване ст.2 ЄКПЛ, шляхом відмови в фінансовому доступі до фізіологічного існування, у формі не призначення та невиплати соціальної допомоги інваліду з дитинства, – до їжі, ліків, житла, одягу та інших базових потреб людини;
21.10.2. право не бути підданим катуванню, гарантоване ст.3 ЄКПЛ, шляхом мучення у формі відмови, у формі не призначення та невиплати соціальної допомоги інваліду з дитинства, в доступі до їжі, ліків, житла, та зневажливого поводження, у формі прояву та демонстрації нехтування моїми правами під час розгляду та вирішення моїх звернень;
21.10.3. право на справедливий суд, гарантоване ст.6.1 ЄКПЛ, у формі несправедливого розгляду та вирішення моїх цивільних звернень, відмови в розгляді мого звернення 48іздп18Посвідчення_інваліда, покладення на мене обов’язків ultra vires, та шляхом ненадання запитаних роз’яснень законодавства;
21.10.4. право на приватне та сімейне життя, гарантоване ст.8 ЄКПЛ, шляхом відмови, у формі не призначення та невиплати соціальної допомоги інваліду з дитинства, в фінансовому доступі до витрат на прожиття, невидачі посвідчення інваліда, невиконання моєї ІПР та ненадання приватної та іншої потрібної мені інформації, надання неправдивої інформації, приховування інформації, протиправним переданням моїх персональних даних стороннім особам, а також засипання мене незапитаною і не потрібною мені інформацією – спамом;
21.10.5. право на свободу вираження поглядів, гарантоване ст.10 ЄКПЛ, шляхом ненадання запитаної публічної інформації та неоприлюднення на офіційному сайті, всупереч приписам закону, жодного з актів індивідуальної дії щодо мене;
21.10.6. право на мирне володіння своїм майном, гарантоване ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ, шляхом відмови в фінансовому доступі до державної соціальної допомоги особи з інвалідністю з дитинства як основного і єдиного джерела існування, та нескладення кошторисів ІПР з оцінкою належних мені реабілітаційних заходів;
21.10.7. право не бути дискримінованим за ознакою інвалідності, гарантоване ст.14 ЄКПЛ, в сукупності з кожним з моїх наведених вище порушених прав людини – гарантованих ст.ст.2, 3, 6.1, 8, 10, ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ.
21.11. Усі наведені порушення ДСПВМР щодо мене продовжуються до сьогодні і є триваючими.
22. Відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_..., що є частиною національного законодавства України, «…под геноцидом понимаются… с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее».
23. Відповідно до ст.442 Кримінального кодексу України, «Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі».
24. Відповідно до ратифікованої Україною ст.7 Римського Статуту міжнародного кримінального суду від 16.01.2002, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_..., що є частиною національного законодавства України з 21 листопада 2013 року і дія якої поширюється на усю територію України та на УСІ релевантні злочини (а не лише вказані в документах про ратифікацію), «1. Для целей настоящего Статута "преступление против человечности" означает любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно:
b) истребление;
h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под юрисдикцию Суда;
2. Для целей пункта 1:
b) "истребление" включает умышленное создание условий жизни, в частности лишение доступа к продуктам питания и лекарствам, рассчитанных на то, чтобы уничтожить часть населения;
g) "преследование" означает умышленное и серьёзное лишение основных прав вопреки международному праву по признаку принадлежности к той или иной группе или иной общности».
25. Наведені злочини визнані злочинами проти людяності, і караються позбавленням волі до 30 років або пожиттєво.
26. Також, відповідно до ст.161 Кримінального кодексу України (ККУ), пряме чи непряме обмеження прав громадян (дискримінація) за ознаками інвалідності, майнового стану, або за іншими ознаками, вчинене 2) службовою особою, карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; а 3) ті ж дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
27. Крім того, відповідно до ст.127 ККУ, катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного чи морального страждання шляхом насильницьких дій з метою дискримінації особи або інших осіб карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
28. Відповідно до ст.364 ККУ, 1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
29. Усі наведені факти зловживань в діяльності ДСПВМР та відвертих знущань над інвалідом повідомляються ДСПОДА та його очільнику для адекватного реагування та швидкого вжиття необхідних, в першу чергу відновлювальних, заходів з власної ініціативи.
ІІ. ВИМОГИ СКАРГИ
30. ОСКАРЖУВАНІ ОСОБИ: ДСПВМР, В.Войткова, В Корсун, Л. Мізюк 50-83-92, І. Малачевська, Л. Шульга, інші невідомі мені посадові особи ДСПВМР.
Прошу:
30.1. Розглянути та вирішити це звернення по суті, з огляду на важливість та терміновість питання щодо призначення та виплати державної соціальної допомоги – в розумний строк протягом однієї доби – не пізніше 10.04.19.
30.2. Провести службове розслідування наведених тут фактів та надати мені його матеріали.
30.3. Провести повноаспектну перевірку цієї скарги та надати мені її матеріали.
30.4. Забезпечити мою участь в перевірці скарги та її розгляді.
30.5. Визнати вказані тут дії та бездіяльність ДСПВМР та його посадових осіб порушеннями моїх прав людини з інвалідністю, а саме порушеннями: права на життя, гарантованого ст.2 ЄКПЛ; права не бути підданим катуванню та/чи нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню, гарантованого ст.3 ЄКПЛ; права на справедливий суд, гарантованого ст.6.1 ЄКПЛ; права на приватне та сімейне життя, гарантованого ст.8 ЄКПЛ; права на свободу вираження поглядів, гарантованого ст.10 ЄКПЛ; права мирно володіти своїм майном, гарантованого ст.1 Протоколу 1 ЄКПЛ, усі статті в сукупності зі ст.14 ЄКПЛ – права не бути дискримінованим за ознаками інвалідності та соціального стану.
30.6. Поновити мої порушені права шляхом забезпечення
30.6.1. негайного призначення та виплати мені державної соціальної допомоги по-інвалідності, починаючи з 12.10.18, в розмірі, що забезпечує мені достатній життєвий рівень;
30.6.2. негайного оформлення та видачі мені посвідчень про мій статус дитини-інваліда з 2014 по 2018 роки та інваліда з дитинства 2 групи з 12.10.18 по даний час;
30.6.3. негайного складення та надання мені кошторисів моєї актуальної ІПР та моєї дитячої ІПР;
30.6.4. негайного складення та надання мені документів з контролю за виконанням моєї актуальної ІПР та моєї дитячої ІПР;
30.6.5. негайного виконання усіх приписів моєї ІПР, строк виконання яких наступив чи сплив, а саме:
30.6.5.1. соціально-побутового патронажу 2 дні на тиждень;
30.6.5.2. забезпечення палицею опорною;
30.6.5.3. забезпечення корсетом, ортопедичним поясом;
30.6.5.4. забезпечення ортопедичним взуттям.
30.6.6. негайного надання мені усієї запитаної первинної правової допомоги у запитаній формі 5 ОКРЕМИХ ДОКУМЕНТІВ;
30.6.7. негайного надання мені усієї запитаної 43 запитами публічної інформації;
30.6.8. негайного надання мені усієї запитаної 43 заявами інформації, необхідної мені для реалізації моїх прав людини;
30.6.9. негайного надання мені усіх запитаних 21 запитом моїх персональних даних;
30.6.10. негайного припинення на майбутнє передавання ДСПВМР не передбаченого законом та моєю згодою моїх звернень за законом України «Про звернення громадян», моїх запитів на публічну інформацію, моїх персональних даних – стороннім особам – ВМР та її виконкому, їх посадовим особам. Оскільки ця проблема є системною, систематичною та багаторічною, прошу забезпечити припинення такого протиправного передавання УСІХ звернень від УСІХ громадян;
30.6.11. негайного ініціювання, наявними повноваженнями, за власною ініціативою та на підставі цього листа, скасування Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 року №226/293/169, як 1) ухваленого ultra vires та такого, що 2) покладає на людину обов’язки, не передбачені законом, а також 3) такого, що встановив та поклав на органи соціального захисту повноваження, не передбачені жодним законом України.
30.7. Встановити усіх винних посадових осіб, причетних до наведених порушень, та повідомити їх мені.
30.8. Вирішити в установленому законом порядку питання про притягнення усіх винних в наведених порушеннях посадових осіб до встановленої законом адекватної дисциплінарної та матеріальної відповідальності. В першу чергу це стосується В.Войткової, В Корсун, Л. Мізюк 50-83-92, І. Малачевської, Л. Шульги, які мають бути негайно звільнені із займаних посад з «вовчим білетом».
30.9. Негайно відшкодувати мені за рахунок винних осіб матеріальні збитки, завдані в результаті ущемлення моїх прав та законних інтересів, та сплатити їх мені в сумі заборгованості на момент відшкодування з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум, а саме:
30.9.1. збитки, завдані у формі непризначення та невиплати мені протягом понад півроку соціальної допомоги по інвалідності – в розмірі, не меншому конституційного прожиткового мінімуму, але в будь-якому випадку не меншому відкоригованого розміру фактичного прожиткового мінімуму на особу, який, за обрахунками МСП, в лютому 2019 року склав 4 078,36 грн. на особу з розрахунку на середній розмір сім’ї 2,58 особи. Для мене конституційний розмір допомоги, а відтак, і боргу, має складати не менше відкоригованого розміру фактичного прожиткового мінімуму на фактичний розмір сім’ї 1 особу в розрахунку на місяць станом на час виплати. Загалом майновий борг на момент цього звернення, за попередніми розрахунками, вже складає від 29 000-30 000 грн.
30.9.2. збитки, завдані у формі ненадання в натурі соціально-побутового патронажу 2 дні на тиждень за період з 12.10.18 по дату їх сплати. Станом на день звернення з цим листом мені не надано 51 день послуг патронажу. Вартість усіх ненаданих послуг патронажу я прошу стягнути з ДСПВМР і сплатити мені. Актуальну державну та середньо-ринкову вартості (ціни) послуг соціально-побутового патронажу (за 1 день; за 1 годину) прошу мені повідомити.
30.9.2.1. збитки, завдані незабезпеченням палицею опорною – у сумі середньо-ринкової вартості палиці опорної. Актуальні вартості (ціни) палиць опорних на ринку прошу мені повідомити.
30.9.2.2. збитки, завдані незабезпеченням корсетом та ортопедичним поясом – у сумі середньо-ринкової вартості корсету та ортопедичного поясу. Актуальні вартості (ціни) корсету та ортопедичного поясу на ринку прошу мені повідомити.
30.9.2.3. збитки, завдані незабезпеченням ортопедичним взуттям щопівроку – у сумі середньо-ринкової вартості ортопедичних чобіток жіночих зимових високих (вище коліна) з натуральної шкіри з натуральним хутром 39 розміру. Актуальні вартості (ціни) таких ортопедичних чобіток на ринку прошу мені повідомити.
30.9.3. збитки, завдані ненаданням запитаної первинної правової допомоги у формі 5 окремих документів з 5 правових питань, шляхом компенсації вартості ненаданих мені державних послуг – в сумі ринкової вартості аналогічних послуг станом на день сплати, що станом на час звернення з цим листом складає не менше 2 000 грн. за 1 консультацію (роз’яснення), а сума цієї вимоги загалом – 10 000 грн.
30.10. Негайно сплатити мені за рахунок винних осіб адекватне відшкодування (справедливу сатисфакцію, моральну шкоду), в розмірах, співрозмірних з визначеними в євро та присудженими Європейським Судом з прав людини в подібних справах, в перерахунку на українську гривню за курсом НБУ станом на дату платежу, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум, а саме:
30.10.1. за непризначення та невиплату мені протягом тривалого часу соціальної допомоги по інвалідності – в розмірі по 300 євро за кожний повний чи неповний місяць такої бездіяльності станом на момент платежу. Станом на момент подання цього звернення бездіяльність триває вже 7 місяців, а витребувана сума склала – 2 100 євро;
30.10.2. за неоформлення та невидачу мені посвідчення дитини-інваліда протягом червня 2014 року по даний час – в розмірі по 50 євро за кожний повний чи неповний місяць такої бездіяльності станом на момент платежу. Станом на момент подання цього звернення бездіяльність триває вже 57 місяців, а витребувана сума склала вже 2 850 євро;
30.10.3. за неоформлення та невидачу мені посвідчення особи з інвалідністю з дитинства 2 групи протягом жовтня2018 року по даний час – в розмірі по 50 євро за кожний повний чи неповний місяць такої бездіяльності станом на момент платежу. Станом на момент подання цього звернення бездіяльність триває вже 7 місяців, а витребувана сума склала вже 350 євро;
30.10.4. за протиправне застосування щодо мене Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 року №226/293/169, як 1) ухваленого ultra vires та такого, що 2) покладає на людину обов’язки, не передбачені законом, а також 3) такого, що встановив та поклав на органи соціального захисту повноваження, не передбачені жодним законом України, що потягло порушення моїх прав людини, – 500 євро;
30.10.5. за протиправну відмову застосування щодо мене принципу верховенства права та практики ЄСПЛ як джерела права, що має вищу нормативну дію, ніж вказаний Порядок.., як я того просила, що потягло порушення моїх прав людини, – 500 євро;
30.10.6. за 7 фактів протиправного, не передбаченого законом та моєю згодою, передання моїх звернень за законом України «Про звернення громадян», моїх запитів на публічну інформацію, моїх персональних даних, а саме 7 вказаних вище моїх звернень до ДСПВМР стороннім особам – ВМР та її виконкому, їх посадовим особам – по 300 євро за кожний такий факт, всього 2 100 євро;
30.10.7. за подвійну відмову в розгляді та вирішенні мого звернення 48іздп18Посвідчення_інваліда – спочатку у формі неприйняття (повернення) його з сайту Доступ до правди 04.10.18, а потім просто ігнорування його як публічного з 05.10.18, коли я надала інтернет-адресу його публічного оприлюднення, і до сьогодні – по 100 євро за кожний такий факт відмови, всього 200 євро;
30.10.8. за 5 фактів ненадання мені вчасно (до сьогодні) запитаної первинної правової допомоги – по 200 євро за кожний такий факт відмови, всього 1 000 євро;
30.10.9. за 43 факти ненадання мені вчасно (до сьогодні) запитаної інформації, необхідної для реалізації моїх прав людини та за 43 факти ненадання тієї ж запитаної інформації як публічної – по 100 євро за кожний такий факт, всього 4 300 євро;
30.10.10. за 21 факт ненадання мені вчасно (до сьогодні) моїх персональних даних – по 100 євро за кожний такий факт, всього 2 100 євро;
30.10.11. за прострочку (стверджуваного) надання відповіді на мої листи:
30.10.11.1. на мій лист від 05.10.18 листом від 05.11.18, 10 євро – в частині надання публічної інформації – через 31 день замість 5, 10 євро – в частині надання інформації, запитаної в порядку звернення – через 31 день замість 15, 10 євро – в частині надання персональних даних – через 31 день замість 10;
30.10.11.2. на мій лист від 17.10.18 листом від 01.11.18, 10 євро – в частині надання публічної інформації – через 15 днів замість 5, 10 євро – в частині надання персональних даних – через 15 днів замість 10;
30.10.11.3. на мій лист від 30.01.19 листом від 15.02.19, 10 євро – в частині надання публічної інформації – через 17 днів замість 5, 10 євро – в частині надання інформації, запитаної в порядку звернення – через 17 днів замість 15, 10 євро – в частині надання персональних даних – через 17 днів замість 10.
30.10.12. за факт надання мені завідомо неправдивої інформації про те, що моє звернення від 05.10.2018 року не пересилалось іншим органам влади – 100 євро.
30.11. Подати матеріали службового розслідування та з перевірки наведених тут фактів, разом з копією цієї скарги, до уповноважених правоохоронних органів для перевірки наявності ознак кримінальних злочинів в діях посадових осіб, які вже півроку віддають та виконують злочинні накази та катують мене, не даючи доступу до їжі, ліків, житла – до життя; які виконували наведені тут та інші релевантні протиправні закони, постанови, накази тощо, а також бездіяли та не використовували власні повноваження для приведення наведених фактів та рішень у відповідність до приписів Конституції та міжнародних договорів України.
30.12. Забезпечити негайне припинення, усіма наявними повноваженнями, усіх інших наведених тут порушень прав людини.
30.13. Виявити та усунути причини та умови, які сприяли наведеним тут порушенням; забезпечити, усіма наявними повноваженнями, унеможливлення повторення таких порушень на майбутнє.
30.14. Не допускати безпідставної передачі розгляду цієї скарги іншим органам. Я не надаю згоди на передачу скарги та моїх персональних даних будь-яким третім особам.
30.15. Надати мені можливість ознайомлення з усіма матеріалами з розгляду цієї скарги шляхом надсилання їх належно засвідчених цифрових (електронних) факсимільних копій (фотокопій з оригіналів) на електронну адресу, з якої отриманий цей лист.
30.16. Надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення та письмову відповідь з усіх питань скарги та цього звернення. Рішення та відповідь вимагаю оприлюднити на сайті ДСПОДА як акти індивідуальної дії та повідомити мені прямі інтернет-посилання (лінки) на їх оприлюднення.
30.17. Письмово повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
30.18. У разі (часткової) відмови в задоволенні вимог скарги надати мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, письмове рішення з мотивами відмови та роз'яснити порядок його оскарження.
30.19. Повідомити мені вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації цього звернення та надати мені його належно засвідчену цифрову (електронну) факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) з реквізитами вхідної реєстрації.
ІІІ. ВИМОГИ ПРО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
31. Прошу надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, правової інформації та роз’яснень законодавства, З ПОСИЛАННЯМ НА УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРИПИСИ ПРАВА, у формі 11 окремих документів з 11 правових питань стосовно:
31.1. стану та джерел нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення;
31.2. прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення усіх наявних джерел нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення;
31.3. правового врегулювання в Україні конституційної гарантії «достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї» стосовно соціальних виплат, включно державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 2 групи;
31.4. правового врегулювання в Україні конституційної гарантії «прожитковий мінімум» стосовно соціальних виплат, включно державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 2 групи;
31.5. прав жертви (потерпілого) від зловживань владою у сфері конституційних та конвенційних прав людини стосовно соціальних виплат, включно державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 2 групи;
31.6. усіх видів корпоративної відповідальності порушників (юридичних осіб) у сфері конституційних та конвенційних прав людини стосовно соціальних виплат, включно державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 2 групи;
31.7. усіх видів персональної відповідальності порушників у сфері конституційних та конвенційних прав людини стосовно соціальних виплат, включно державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 2 групи;
31.8. усіх наявних в Україні ефективних засобів національного юридичного захисту від наведених в цьому листі порушень прав людини у сфері соціального забезпечення;
31.9. права потерпілого та відповідальності порушників у випадку ненадання доступу до інформації, а саме:
31.9.1. на звернення в порядку закону України «Про інформацію» за інформацією, необхідною людині для реалізації її прав людини;
31.9.2. на звернення за публічною інформацією;
31.9.3. на звернення за наданням доступу до власних персональних даних.
32. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення однією людиною запитаних 11 письмових консультацій складає не більше 5-6 днів. За відкритими даними, орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом письмової консультації, з посиланням на норми права, складає (з коригуванням станом на березень 2019 року) від 1 500 грн. Середня вартість такої письмової консультації з одного питання складає не менше 2 000 грн.
32.1. При неможливості надання мені ДСПОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення 11 письмових консультацій адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання потрібної мені правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суму будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
33. Прошу ДСПОДА надати мені в розумний строк, а не в строк, передбачений релевантним законом, первинну правову допомогу у вигляді складення та надсилання на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, текстів (проектів) скарг від мого імені в порядку закону України «Про звернення громадян» на адреси: а) Генеральної прокуратури України та б) Державного Бюро розслідувань України – про вчинення щодо мене як потерпілої та щодо всього українського народу м. Вінниці з числа дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства міжнародних злочинів геноциду та проти людяності, дискримінації нас за ознакою інвалідності та соціального стану; зловживання владою та посадовими обов’язками; катування. До текстів скарг правоохоронним органам прошу включити дані про заподіяння мені злочинами як потерпілій майнової та немайнової шкоди в особливо великих розмірах, вимоги про заявлення мною цивільних позовів про відшкодування майнової та немайнової шкоди, а також вимоги про взяття під варту оскаржуваних осіб як особливо небезпечних злочинців та накладення арешту на все їх майно. В першу чергу це стосується таких злочинців як В. Войткова, В. Корсун, Л. Мізюк, І. Малачевська, Л. Шульга, інші невідомі мені посадові особи ДСПВМР; посадових осіб МСП, причетних до ухвалення та вимог застосування на практиці Порядку…; в) КМУ – про оскарження та скасування наведених тут та виявлених перевіркою протиправних підзаконних актів, в першу чергу Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 року №226/293/169, як 1) ухваленого ultra vires та такого, що 2) покладає на людину обов’язки, не передбачені законом, а також 3) такого, що встановив та поклав на органи соціального захисту повноваження, не передбачені жодним законом України; г) КМУ –– про багаторічну бездіяльність МСП із юридичного, інформаційного, фізичного забезпечення в Україні видачі особам з інвалідністю передбачених законом посвідчень про їх статус, та про покладення на МСП обов’язку негайно забезпечити в законний спосіб всі ці три доступи до вказаного права; д) МСП – про оскарження та скасування наведених тут та виявлених перевіркою протиправних підзаконних актів МСП, в першу чергу Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 року №226/293/169, як 1) ухваленого ultra vires та такого, що 2) покладає на людину обов’язки, не передбачені законом, а також 3) такого, що встановив та поклав на органи соціального захисту повноваження, не передбачені жодним законом України; є) МСП – про багаторічну бездіяльність відповідальних посадових осіб міністерства із юридичного, інформаційного, фізичного забезпечення в Україні видачі особам з інвалідністю передбачених законом посвідчень про їх статус; ж) МСП – про оскарження дій та бездіяльності кожної зі встановлених перевіркою цієї скарги винних посадових осіб в системі МСП, які ініціювали та виконували наведені тут протиправні постанови, накази тощо, а також бездіяли та не використовували власні повноваження для приведення наведених фактів та рішень у відповідність до приписів Конституції та міжнародних договорів України; є) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – для складення та подання суду адміністративних протоколів про вчинення оскаржуваними тут посадовими особами щодо мене як потерпілої чисельних 1) порушень закону України «Про звернення громадян», ст.212-3.7 (9) КУпАП, 2) порушень порядку захисту персональних даних, що призвело до порушення моїх прав як суб’єкта персональних даних, ст.188-39 КУпАП, 3) порушень закону України "Про доступ до публічної інформації", ст.212-3.1, 2 (9) КУпАП). При цьому кожну скаргу на кожного одного адресата з оскарженням однієї оскаржуваної особи від мого імені прошу викласти у формі окремого документу у форматі Word – всього прошу скласти проекти, за попередніми оцінками, не менше (якщо не більше) 50 скарг.
33.1. оскаржувані порушення: а) описані в цьому зверненні вище; б) усі інші порушення моїх прав, виявлені в процесі перевірки цієї скарги;
33.2. до проектів скарг прошу включити вимоги про забезпечення мені під час розгляду скарг усіх прав, передбачених ст.18 закону України «Про звернення громадян», інших законних прав, з наведенням переліку усіх цих прав;
33.3. вимоги скарг – прошу включити до проектів скарг:
33.3.1. перелік усіх законних видів захисту моїх порушених прав та вимоги про забезпечення притягнення винних посадових осіб в порядку, передбаченому законом, до усіх видів відповідальності, встановленої законом;
33.3.2. вимоги про складення та направлення для розгляду уповноваженому органу протоколів про адміністративні правопорушення, вчинені відповідальними посадовими особами ДСПВМР, шляхом порушення правил розгляду та вирішення моїх звернень, захисту персональних даних, доступу до публічної інформації тощо. Ці вимоги, серед інших, прошу включити до скарг, адресованих органу, уповноваженому на складення таких протоколів про адміністративні правопорушення.
33.4. Прошу не пізніше наступного дня з моменту отримання цього звернення повідомити мені на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, посаду(и), прізвище(а), ім’я(ена) та по-батькові, контактні службові телефони та контактні службові електронні адреси посадової(их) особи(іб) ДСПОДА, кому буде доручено складення проектів усіх запитаних мною скарг для прямої тематичної комунікації та подання, при потребі, додаткових доказів.
34. За офіційними нормативами часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, на 1 позов/скаргу/заяву витрачається 8-14 год. За відкритими даними, мінімальна вартість 1 год. праці адвоката складає від 50% актуального прожиткового мінімуму для працездатних, затвердженого законом про поточний бюджет (січень 2019 року – 1 921 грн). Орієнтовна мінімальна вартість складення адвокатом звернень, заяв тощо станом на лютий-березень 2018 року складає від 500 грн./сторінку, з наступним її коригуванням пропорційно зміні мінімальної вартості 1 години праці адвоката. Зазвичай середній об’єм мотивованої, з посиланням на джерела права, скарги про повноаспектний захист прав людини складає 6-8 сторінок. З урахуванням офіційних нормативів часу, які застосовуються для праці публічних адвокатів при виконанні аналогічних завдань, розумний строк для складення кожної із запитаних скарг навіть однією особою складає не більше 1 робочого дня. Це означає, що вартість подібної скарги адвокатом станом на березень 2019 року складатиме приблизно 4 000 – 8 000 грн. В такому випадку середня вартість створеної адвокатом однієї якісної скарги складатиме не менше 5 000 – 6 000 грн. за одну скаргу.
34.1. При неможливості надання мені ДСПОДА запитаної правової допомоги прошу негайно сплатити мені компенсацію – середньоринкову вартість складення усіх (не менше, якщо не більше, 50) письмових скарг адвокатом для уможливлення своєчасного залучення для цієї праці адвоката як альтернативного способу отримання мною потрібної правової допомоги, з додаванням 0,5% банківської комісії зі сплаченої суми, а також суми будь-якого податку, що може бути стягнутий з цих сум.
35. Прошу ДСПОДА надати мені допомогу в забезпеченні мого доступу до:
35.1. вторинної правової допомоги для захисту моїх прав, порушених МСП, ДСПВМР та їх посадовими особами, в тому числі в суді та на досудовому слідстві;
35.2. медіації для захисту моїх прав, порушених при розгляді та вирішенні моїх звернень.
ІV. ВИМОГИ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ, ОБ’ЄДНАНІ ІЗ ЗАПИТАМИ НА ДОСТУП ДО МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЇХ ЗАХИСТ, ТА ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
36. Відповідно до ст.ст.8, 10 Європейської Конвенції про захист прав людини, ст.ст.32, 34.2 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» прошу надати мені інформацію, необхідну для реалізації моїх прав людини; мої персональні дані; публічну інформацію, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ, необхідну для виявлення порушень прав людини, зловживання владою, ризиків для здоров'я людей, і яку я маю намір оприлюднити для суспільства, а саме:
36.1. Порядок та джерела нормативного врегулювання в Україні питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
36.1.1. Прямі інтернет-лінки на офіційне оприлюднення усіх наявних джерел нормативного врегулювання в Україні з питань оформлення та видачі людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю, включно форми посвідчення.
36.2. Перелік органів влади м. Вінниці, відповідальних за оформлення та видачу людям з інвалідністю посвідчень про наявність статусу особи з інвалідністю.
36.3. Загальну кількість штатних працівників ДСПОДА.
36.4. Загальну кількість штатних працівників ДСПОДА, які зобов’язані надавати населенню первинну правову допомогу, та назви їх посад, прізвища, імена та по-батькові.
36.5. Загальну кількість штатних працівників ДСПОДА, які реально надають (надавали) населенню первинну правову допомогу, та назви їх посад, прізвища, імена та по-батькові.
36.6. Загальну кількість фактів наданої ДСПОДА в 2018-2019 роках первинної правової допомоги у формі складення письмових скарг (проектів).
36.7. Рішення (оригінал – на мою домашню адресу, надану раніше) за наслідками розгляду цього звернення та джерело його офіційного оприлюднення на сайті ДСПОДА.
36.8. Письмову відповідь на це звернення.
36.9. Вхідний реєстраційний номер та дату вхідної реєстрації ДСПОДА цього мого листа.
36.10. Належно засвідчену факсимільну копію (фотокопію з оригіналу) цього мого листа з реквізитами вхідної реєстрації ДСПОДА.
37. Якщо цей лист пересилатиметься іншим органам влади тощо, прошу надати належно засвідчені факсимільні копії (фотокопії з оригіналів) листів до органів пересилання з доказами надсилання (вручення) їх адресатам.
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.2.2 закону України «Про доступ до публічної інформації», вказаний закон «…не поширюється… на ВІДНОСИНИ у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом», тобто, на стосунки суб’єктів звернень – заявників та скаржників, з одного боку, і юридичних осіб-адресатів звернень та їх посадових осіб, протягом часу процедури звернення та з приводу цієї процедури. Це обмеження не поширюється на будь-які інші, крім ВІДНОСИН, аспекти звернень, в тому числі і на ДОКУМЕНТАЦІЮ звернень. Навпаки, всі ДОКУМЕНТИ звернень, що містять відображену та задокументовану будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків з прийняття та розгляду звернень, передбачених чинним законодавством, за приписами ст.1 закону України «Про доступ до публічної інформації», є ПУБЛІЧНОЮ інформацією, а тому на усі документи щодо усіх звернень громадян поширюються усі релевантні правила закону України «Про доступ до публічної інформації».
Роз’яснюю, що, відповідно до ст.7 закону України «Про інформацію», «2. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі ФОРМ і ДЖЕРЕЛ одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».
Відповідь та запитану інформацію в цифрових (електронних) копіях, належно засвідчених відповідно до приписів ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 серпня 1983 року №9779-X „Про порядок видачі та засвідчення підприємствами, установами, організаціями копій документів, що стосуються прав громадян“ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N32, ст.492), який діє в Україні відповідно до ст.3 Закону України „Про правонаступництво України“, пунктів 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ”Вимоги до оформлювання документів” (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 №55), прошу надати мені в установлений законом 5-денний строк засобами поштового зв’язку на мою домашню адресу та, додатково, в копіях в оригіналах чи на електронну адресу, з якої отриманий цей лист, а оригінали (які запитані) – на мою домашню адресу, надану ДСПОДА раніше. Я не даю згоди на використання будь-якої інформації стосовно мене та інших моїх контактних персональних даних для будь-якої мети і в будь-який спосіб, включаючи і для комунікації зі мною, за виключенням мети, вказаної в цьому зверненні.
З огляду на те, що сервіс Доступ до правди не надає опцій приєднання файлів, заархівовані файли 7 моїх звернень до ДСПВМР та 4 листів ДСПВМР до мене з додатками додаються за посиланням https://drive.google.com/open?id=1TENqFD.... З цих доказів вилучені моя дата народження та адреса місця проживання, як віднесені законом до конфіденційної інформації; інші мої персональні вилучені як віднесені до конфіденційної інформації мною.
08.04.19
З повагою,
Підпис: А.В. Щербата – Анастасія Віталіївна Щербата

З повагою,

Щербата Анастасія Віталіївна