Запит російською – підстава для відмови?

9 Грудня 2021 14:28

Івано-Франківська міська рада відхилила запит на інформацію через те, що він був поданий російською мовою. Юристка ГО «Платформа прав людини» Ольга Вдовенко вважає таку відмову неправомірною.

Користувач Григорій Глоба звернувся до Івано-Франківської міської ради із запитом, який стосувався міських бібліотек. Він запитував про фінансування, кількість читачів, спеціалізацію тощо. Його запитання було сформульовано російською мовою.

Розпорядник запит відхилив і у відповіді зазначив: «просимо вказаний запит надіслати державною мовою».

Григорій Глоба звернувся по юридичну консультацію щодо правомірності відмови до ГО «Платформа прав людини».

Юристка Ольга Вдовенко зазначає: хоч справді мовою ділового спілкування є державна, тобто українська, але Закон України «Про доступ до публічної інформації» містить вичерпні підстави для відмови у наданні публічної інформації і серед цих підстав немає умови про те, що запит має бути поданий державною мовою:

- Однак, стаття 13 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначає, що мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування є державна мова. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності беруть до розгляду документи, складені державною мовою, крім випадків, визначених законом.

Як бачимо, Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не містить прямих норм, які стосуються можливості прийняття до розгляду запиту на інформацію іноземною мовою, мовою корінного народу або мовою національних меншин, однак, він містить норму згідно якої органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності в листуванні з іноземними адресатами можуть застосовувати іншу мову, ніж державна. Також,  стаття 38 цього закону містить норму щодо державної мови у зверненнях до громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб і каже про те, що зареєстровані в Україні громадські об’єднання, політичні партії та інші юридичні особи можуть також брати до розгляду звернення іншими мовами. В свою чергу Закону України «Про звернення громадян» визначає, що забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

Вищезазначені норми не врегульовують питання щодо мови запиту на отримання публічної інформації, але ілюструють неврегульованість даного питання та необхідності його доопрацювання на законодавчому рівні.

Станом же на сьогодні, питання щодо правомірності відмови прийняти до розгляду запиту, надісланого російською мовою залишається відкритим і вирішення його міститься в площині прийняття рішення безпосередньо розпорядником: брати до розгляду такий запит чи ні. Якщо ж розпорядник відмовляється розглядати такий запит, у запитувача два шляхи вирішення даної ситуації: подати запит державною мовою або оскаржити відмову до суду.

«Доступ до правди»

Юридична допомога надається в рамках проєкту Посилення громадянської журналістики в Україні, що реалізується за фінансової підтримки United Nations Democracy Fund (UNDEF).