Верховний суд розписав типи публічної інформації та відповідальних за неї осіб

5 Вересня 2017 11:05

123576

У 2016 році Верховний суд України опрацював 397 запитів на отримання публічної інформації. Про це суд повідомив у відповіді на запит «Доступу до правди».

Верховний суд України детально розписав типи інформації та посадових осіб, які відповідають за її надання.

Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті суду та інформаційному стенді забезпечує заступник керівника апарату суду за такими напрямами діяльності:

·         за інформацію щодо інформації довідкового характеру з Єдиної автоматизованої системи діловодства суду (далі – ЄАСД), документів, що зберігаються в архіві суду відповідає старший секретар суду.

·         за інформацію про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном) – старший секретар суду; в письмовій формі (за письмовими запитами) відповідає заступник керівника апарату суду;

·         Інформацію про доходи суддів та державних службовців апарату суду і членів їх сімей, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад надає заступник керівника апарату суду;

·         Дані про нормативно-правові засади діяльності суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судової системи та діяльності суду надає заступник керівника апарату суду;

·         Інформацію про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики суду надає заступник керівника апарату суду;

·         Дані про матеріально-технічне забезпечення суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, які проводяться судом; створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування і харчування суддів та працівників апарату забезпечує заступник керівника апарату суду;

·         Дані про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду надає головний спеціаліст з інформаційних технологій суду;

·         Дані про доступ до судових засідань у суді надає судовий розпорядник;

·         Інформацію про прийом громадян у суді забезпечує заступник керівника апарату суду;

·         Дані про порядок акредитації представників засобів масової інформації, наповнення інформацією веб-сайту суду надає заступник керівника апарату суду.

Вказані особи відповідальні також за звернення громадян. Зі ЗМІ працює окреме управління забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та видавничої діяльності Верховного суду України.

Серед відповідальних за доступ посад вакансій немає.

 

 

«Доступ до правди»