Український інститут з прав людини судиться з Кабміном за доступ до стенограм

15 січня 2019 11:00

%d1%83%d1%96%d0%bf%d0%bb

Український інститут з прав людини подав до суду на Секретаріат Кабміну. Приводом для спору є доступ до  стенограм засідань Кабінету Міністрів України. Про це УІПЛ пише на своїй офіційній Фб-сторінці.

Раніше УІПЛ надіслав запит до Секретаріату Кабміну з проханням надати стенограми окремих засідань, наприклад, засідання з обговорення бюджету України на наступний рік.

«У відповідь ми отримали відмову, оскільки відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» стенограми засідань Кабміну мають конфіденційний характер. Це була очікувана відповідь, і, на жаль, очікуваним виявилось відсутність обґрунтування обмеження доступу до інформації», - пише УІПЛ.

Ідеться про те, що відповідь було надано без застосування «трискладового тесту».

Як наголошує УІПЛ, відповідь відображає стандартний спосіб застосування законодавства в сфері доступу до інформації, в його основі лежить формальний підхід без врахування вимог інших законів та Конституції України.

Як аргументують юристи інституту, право на доступ до публічної інформації є конституційним правом, гарантованим статтею 34 Конституції. Як зазначає у своїх рішеннях Конституційний Суд України, обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права (Рішення КСУ № 2-рп/2016).

Дотримання вимоги пропорційності обмеження доступу до публічної інформації забезпечується, зокрема виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Саме він зобов’язує розпорядників інформації, незалежно від акту, на підставі якого вони діють, до питань доступу до інформації застосовувати положення цього Закону. Поряд з цим Закон встановлює вимогу дотримання розпорядником трискладового тесту при обмеженні доступу до інформації (ч. 2 ст. 6). Цей тест в свою чергу зобов’язує розпорядників інформації застосовувати обмеження пропорційно до мети, яка переслідується.

«Доступ до правди»