Про що можна запитувати комунальні підприємства?

3 Листопада 2021 11:22

Комунальних підприємств у вашому рідному місті безліч – одні відповідають за благоустрій міста, інші – за перевезення, треті – за надання комунальних послуг тощо. Усі ці підприємства провадять господарську діяльність, використовуючи майно громади – ті ж труби, трансформатори, щитові тощо. 

Доступ до інформації про діяльність комунальних підприємств надає можливість громадськості контролювати законність та обґрунтованість рішень органів місцевого самоврядування щодо їх створення та діяльності, необхідності їх фінансування, належного виконання такими підприємствами визначених для них завдань, дотримання ними законодавства України, належне, цільове, не надмірне, в визначених законодавством України межах, використання коштів, майна, яке є комунальною власністю.

Розповідаємо, який статус мають комунальні підприємства відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» і яку інформацію в них можна просити через запит.

Частиною 8 статті 78 Господарського кодексу України визначено перелік інформації про діяльність підприємства, яка має в обов’язковому порядку оприлюднюватись. На ділі це означає, що підприємство має таку інформацію публікувати на своєму сайті або сайті органу управління (місцевої ради). А навіть якщо і не публікує, то ця інформація має бути публічною, відкритою і надаватись у відповідь на запит.

Тож комунальні підприємства можна запитувати про таке:

·        цілі діяльності комунального підприємства;

·        квартальна, річна фінансова звітність КП за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;

·        аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради КП (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством;

·        статут КП у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;

·        біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника КП (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);

·        біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) КП (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради КП є незалежним;

·        річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) КП;

·        структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради КП, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

·        рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо КП;

·        опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КП, та заходи щодо управління такими ризиками;

·        відомості про договори, учасником яких є КП, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»;

·        інформація про операції та зобов’язання КП з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання КП (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

Вказаний перелік інформації, яка є суспільно необхідною та розпорядником якої можуть бути комунальні підприємства, не є вичерпним. Це лише підказка для запитувачів, які аспекти цілком можна проконтролювати, скриставшись законом «Про доступ до публічної інформації».

 

«Доступ до правди»