КП «Львівелектротранс» відмовляється надавати інформацію про зарплати працівників

6 липня 2017 13:15

Tramvai elektron

Комунальне підприємство «Львівелектротранс» у відповіді на запит відмовляється повідомляти розміри заробітних плат працівників підприємства. Про це повідомляє журналіст сайту «Доступ до правди» Патрікєєва Наталія.

Запитувач просив надати інформацію про штатні оклади (у тому числі премії та інші нарахування) керівництва (директора та його заступників) підприємства, а також юриста ЛКП «Львівелектротранс» та начальника відділу інформації та зав’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

У відповіді розпорядник зазначив, що запитувана інформація  не стосується використання підприємством бюджетних коштів, а відтак ЛКП «Львівелектротранс» не є розпорядником цієї інформації.

Окрім того, директор підприємства у відповіді зазначив, що запит розглянуть в порядку, передбаченому ЗУ «Про звернення громадян».

 

Позиція медіаюриста Олександра Бурмагіна: Інформацію мають надати

 Медіаюрист ГО «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін уже коментував дану ситуацію і зазначив, що  «Львівелектротранс» у цьому випадку помиляється:

- КП є розпорядником такої інформації, тому що ця інформація є суспільно необхідною і крім частини 1 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо визначення розпорядників є ще частина 2. Про яку, чомусь КП і ДП та інші суб’єкти постійно забувають.

Цитата – «пункт 2.4. Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України №10 від 29.09.2016 р. «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації».

Відтак у силу частини п’ятої статті 6 Закону № 2939-VІ доступ до інформації щодо розпорядження комунальним підприємством комунальним майном, зокрема, інформація про використання коштів, розподіл доходів від надання послуг (продукції, товарів), виплати заробітної плати працівникам, використання вкладів та дотацій з бюджетів, інші витрати, та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, може бути обмежено лише за умов, передбачених частиною п’ятою статті 6  Закону № 2939-VІ.

У цьому контексті така інформація є суспільно необхідною, а комунальні підприємства є її розпорядниками відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 Закону № 2939-VІ (додатково щодо суспільно необхідної інформації йдеться у пункті 6.4).

 

Уточнення юриста КП «Львівелектротранс» Володимира Порошина  щодо причин ненадання інформації

Відповідно до приписів ч.5 ст.6 Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон № 2939-VI), на які покликається ВАСУ у п.2.4 Постанови свого Пленуму за № 10 від 29.09.2016р., «Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.»    

Згідно п.11 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу України дано визначення терміну «бюджетні кошти», а саме це – «належні  відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету;». Там же у пункті 1 визначено термін «бюджет», а саме – «1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;».

                Відповідно до ч.5 ст.139 ГКУ Коштами у складі майна суб'єктів господарювання є гроші у національній та іноземній валюті, призначені для здійснення товарних відносин цих суб'єктів з іншими суб'єктами, а також фінансових відносин відповідно до законодавства.

                Відповідно до ч.2 ст.341 ГКУ Для здійснення розрахунків суб'єкти господарювання зберігають грошові кошти в установах банків на відповідних рахунках. 

В ч.2 ст.342 ГКУ вказано, що Суб'єктам господарювання, які мають самостійний баланс, рахунки відкриваються для розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також інших розрахунків, пов'язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності. 

В частині 5 даної також зазначено, що Суб'єктам господарювання, яким виділяються кошти для цільового використання з Державного бюджету України або місцевих бюджетів, відкриваються рахунки відповідно до закону. 

Згідно ч.3 ст.78 ГКУ Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство).

                Визначення поняття права господарського відання дане у статті 136 ГКУ, з якого слідує, що воно є правом юридичних осіб – суб’єктів господарювання, яким є комунальні підприємства, та є похідним від права власності, з обмеженням повноваження розпоряджатися окремими видами майна зго­дою власника (уповноваженого органу).

З системного аналізу вищевикладених норм слідує, що кошти комунального підприємства, які знаходяться на їхніх поточних банківських рахунках, в тому числі й ті, що скеровуються на виплату зарплати працівникам підприємства, належать їм на праві господарського відання, а тому не є бюджетними коштами в розумінні ч.5 ст.5 Закону № 2939-VI, оскільки не приймають участь у формуванні й використанні фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій органів державної влади та місцевого самоврядування.

Таким чином, у п.2.4 постанови Пленуму ВАСУ №10 йдеться лише про цільові бюджетні кошти, спрямовані на спеціальні бюджетні рахунки комунальних підприємств, інформація про використання яких містить суспільний інтерес, а підприємство є її розпорядниками.

Враховуючи викладене вище, інформація щодо розміру, нарахувань і виплат заробітних плат працівників комунального підприємства за рахунок власних коштів не є суспільно-необхідною та публічною, а тому на неї не поширюються вимоги Закону № 2939-VI.

Комунальні підприємства не наділені правом власності, а лише правом господарського відання (ст.136 ГК України).

З вищевикладеного слідує висновок, що комунальне підприємство в даному контексті виступає радше як об'єкт права комунальної власності, стосовно якого існує законодавча заборона на обмеження доступу до інформації, але не суб'єктом таких правовідносин, а відтак дане питання належить віднести до компетенції Львівської міської ради та її органів.   

«Доступ до правди» має намір звернутися до суду для отримання від розпорядника запитуваної інформації.  

фото: theinsider.ua

 

 

«Доступ до правди»

Проект "Хто відповідає на запити?"