Інформація про дозволи на відведення земельних ділянок є відкритою

19 квітня 2018 10:43

Адміністративна палата Верховного Суду України прийняла постанову про те, що інформація про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок є публічною.

При цьому суд послався на пряму норму закону «Про доступ…»: п. 5 ст. 6: «Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно».

Фабула справи така: запитувач просив у Дмитрівської сільської ради надати в письмовому вигляді завірені належним чином копії рішень Дмитрівської сільської ради щодо надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та/або передачі у власність певних земельних ділянок. Позивач звертався до ради за дозволом з метою отримання земельної ділянки у власність.

Отримавши відмову, позивач, використовуючи доступ до публічної інформації, попросив надати документи, які б підтверджували, що щодо вказаних ним земельних ділянок вже видано дозволи розробляти проекти іншим особам. Рада відмовила у наданні запитуваної інформації з огляду на її конфіденційність. 
Верховний Суд підтримав висновки суду апеляційної інстанції щодо протиправності відмови у наданні такої інформації. Рішення у цій частині ґрунтується на положенні ч. 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, визнано порушення радою щодо порушення строків надання відповіді. 


Як коментують дану постанову в Українському інституті з прав людини:
1) Інформація про дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок є відкритою інформацією. Тут цікавим є те, що сам по собі дозвіл на розроблення проекту не обов’язково має призвести до передання земельної ділянки у власність, сам проект також не надає відповідній особі жодних прав на це майно – немає ні володіння, ні користування, ні розпорядження. Однак все ж таки саме на положенні про відкритість інформації про комунальне майно ґрунтував ВС свої висновки щодо відкритості інформації про розроблення проектів землеустрою. 
Логіка в цьому звичайно є. Розроблення проекту землеустрою є умовою відчуження земельної ділянки з комунальної власності, така інформація вже відображає відносини ради та особи щодо розпорядження майном. Більше того, надання дозволів на розробку може стати підставою для відмови іншим особам, що претендують на ту саму ділянку. Звичайно за таких умов неможливо обмежувати в доступі таку інформацію. 
2) Останні роки в судовій практиці можна було побачити дві різні позиції щодо дотримання строків надання відповіді. Одні суди аналізували питання своєчасності відповіді, враховуючи дату, вказану в листі розпорядника інформації, інші – дату поштового штемпеля на конверті, в якому направлялась відповідь запитувачу. У цьому рішенні Верховний Суд підтримав позицію «поштового штемпеля». Це означає, що розпорядник інформації надав відповідь не тоді, коли він її зареєстрував, а коли направив поштою. Запитувачі інформації мають знати такі особливості і не поспішати одразу викидати поштові конверти.
«Доступ до правди»