Дніпровська міськрада вимагає 458 гривень за копіювання. Юрист: цю інформацію мають оприлюднити безкоштовно

8 Серпня 2017 13:12

Дніпровська міська рада у відповіді на запит надати копію рішення попросила оплатити рахунок на 458 грн 25 копійок. Про це йдеться на сайті «Днепр. Главное».

Запитувач просив надати завірену належним чином копію Рішення (з додатком) сесії Дніпровської міської ради VII скликання від 21.06.2017 у паперовому та електронному виді.

У відповіді міська рада зазначила, що для отримання копій зазначених документів запитувач має сплатити рахунок – за копіювання

Наталія Рижкова, юристка руху «Сильні громади» коментує ситуацію:

«Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації"». Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

Зазначені акти підлягають обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Крім того, відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Отже, Дніпровська міська рада повинна була опублікувати проекти рішень не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття на пленарному засіданні.

У свою чергу, прийняті рішення на сесії Дніпровської міської  ради, згідно зазначених вище положень діючого законодавства, повинні бути оприлюднені невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

Результати поіменного голосування повинні бути розміщені в день голосування, зберігаються вони протягом необмеженого строку.

Таким чином, Дніпровська міська рада порушила норми діючого законодавства щодо неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, посадові особи органу місцевого самоврядування також можуть бути притягнуті до відповідальності згідно ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки вимога про сплату рахунку, у даному випадку, є ненаданням інформації на запит.

У свою чергу, запитувач інформації може звернутися, як до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, так і до суду з метою притягнення винних посадових осіб до відповідальності та оскарження прийнятого рішення».

«Доступ до правди» звернувся до Дніпровської міської ради за коментарем і отримав відповідь про те, що вислали рахунок законно, оскільки перед надсиланням на електронну пошту, документи потрібно друкувати, засвідчувати, а потім сканувати. У міській раді також зазначили, що рішення міської ради від 21.06.2017 розміщено на сайті міської ради. Міська рада повідомила, що запропонувала запитувачу отримати 10 відсканованих сторінок безкоштовно, згідно із ЗУ "Про доступ до пубілчної інформації".

 

«Доступ до правди»