Дані про автомобіль та його власника: вільне право на платний витяг

14 Липня 2021 08:00

Низку даних про авто та його власника можна отримати через сайт або платний запит до сервісних центрів МВС. Однак діє і зворотне правило: власник авто має право вимагати інформацію про те, хто цікавився ним і його транспортним засобом.

Доступ до інформації про автомобілі та їх власників регулює не Закон «Про доступ до публічної інформації», а Закон України «Про дорожній рух».

Зокрема там вказано, що Міністерство внутрішніх справ України веде Єдиний державний реєстр транспортних засобів (надалі – ЄДР ТЗ), до якого вноситься інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, а також належних користувачів. Відомості, що містяться в цьому реєстрі, є відкритими та загальнодоступними.

Відомості з реєстру можна отримати кількома шляхами:

ü  у паперовій формі – їх надають територіальні органи з надання сервісних послуг МВС (регіональні сервісні центри МВС України) у вигляді витягу з реєстру;

ü   в електронній формі: у форматі витягу з реєстру або в іншому форматі, визначеному в договорі між адміністратором реєстру та юридичною особою, в установленому законодавством порядку;

ü  програмними засобами ведення реєстру у форматі витягу з нього через офіційний сайт МВС. Витяг в електронній формі наразі можна замовити через сайт Головного сервісного центру МВС України або через електронний кабінет водія.

Витяг із реєстру надається на запит будь-якої фізичної або юридичної особи за умови її ідентифікації, зокрема, з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

Безоплатно з ЄДР ТЗ надається така інформація:

ü  про марку, модель транспортних засобів, рік їх випуску, об’єм (потужність) двигуна та дату державної реєстрації у разі здійснення запиту про зареєстровані за юридичною чи фізичною особою транспортні засоби (пошук в такому випадку здійснюється за одним із таких критеріїв: прізвище, ім’я, по батькові та дата народження власника; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (код згідно з ЄДРПОУ);

ü  про належних користувачів транспортних засобів, які зареєстровані за фізичною чи юридичною особою. У такому разі можна отримати інформацію про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження належного користувача (або назву юридичної особи, її ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України), серію і номер виданого належному користувачеві тимчасового реєстраційного талона.

За надання відомостей із реєстру щодо зареєстрованих транспортних засобів, якщо основним критерієм пошуку був ідентифікаційний номер (VIN), – справляється плата в розмірі, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 р. №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання».

В цей спосіб можна отримати таку інформацію: про марку, модель, рік випуску, об’єм (потужність) двигуна, дату державної реєстрації, колір, тип пального, кількість власників, кількість сидячих місць із місцем водія, обмеження щодо експлуатації транспортного засобу, проходження обов’язкового технічного контролю, наявність інформації про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, участь у дорожньо-транспортних пригодах, кількість дорожньотранспортних пригод за участю транспортного засобу.

Таку інформацію дають у паперовій формі після подання письмової заяви особисто або направлення її поштою до відповідного сервісного центру МВС України. До неї долучається документ, що підтверджує внесення відповідної плати.

Оскільки доступ до інформації про транспортні засоби та їх власників і користувачів є вільним, особа, щодо якої збирались відомості з ЄДР ТЗ, може вимагати розкриття інформації про осіб, які отримали інформацію про неї. Орган реєстрації та обліку транспортних засобів повинен задовольнити таку заяву, надавши відповідні відомості.

Важливо також зауважити, що інформація з ЄДР ТЗ додатково оприлюднюється на Єдиному державному порталі відкритих даних, що дозволяє забезпечувати вільний та безоплатний доступ до неї, а також використовувати її надалі.

Рекомендації розроблені експертами з питань доступу до публічної інформації для посібника «Рекомендації Уповноваженого Верховної ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на інформацію».

 

«Доступ до правди»