Чиновника Дніпровської міськради оштрафовано за відписку про те, що запитувана інформація є «внутрішньо-організаційною»

23 жовтня 2017 13:35

Суд визнав винним начальника управління по роботі з персоналом виконкому Дніпровської міської ради за порушення права на доступ до публічної інформації, наклав на нього штраф 510 гривень та відшкодування судового збору 320 гривень.

Інформаційний запит стосувався копії розпорядження міського голови, наказу про прийняття на роботу, посадової інструкції та інформації про освіту керівника департаменту Директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

Проте чиновник у відповіді копій кадрових документів не надав, а саме розпорядження та наказ про прийняття на роботу необґрунтовано відніс до інформації з обмеженим доступом.

«Суддею встановлено, що відповідь начальника управління по роботі з персоналом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради не відповідає вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації», - ідеться у постанові суду.

Згідно з законом, обмеження доступу до інформації здійснюється тільки на підставі «трискладового тесту», тобто при дотриманні таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Відмова у наданні інформації є обґрунтованою, у разі якщо розпорядник в листі вказує, якому саме з інтересів загрожує розголошення запитуваної інформації, в чому полягає істотність шкоди цим інтересам від її розголошення, чому шкода від оприлюднення такої інформації переважає право громадськості знати цю інформацію. В іншому випадку така відмова надати запитувану інформацію є необґрунтованою.

«Зазначені положення чинного законодавства при наданні відповіді не були дотримані, а тому посилання у відповіді на запит щодо віднесення запитуваної інформації до внутрішньо-організаційних є безпідставним,» - стверджує суд.

 

«Доступ до правди»