Чи мусить комунальне підприємство знати про свої сміттєвози?

14 Червня 2021 09:13

Комунальне підприємство Дніпровської міськради заперечує, що є розпорядником інформації про використання сміттєвозів, як і те, що ця інформація є публічною. Медіаюристка Людмила Опришко стверджує: інформація публічна, КП – розпорядник, а відмова – незаконна.

Користувач платформи «Доступ до правди» Артем Тарновський звернувся до Дніпровської міської ради із запитом, у якому попросив надати інформацію про здання в оренду та інші форми користування сміттєвозів, які знаходяться на балансі комунального підприємства «Жилсервіс-2».

У інформації запитувачу відмовили. Мовляв, і дані не є публічною інформацією, та і комунальне підприємство не є розпорядником цієї інформації.

 

Артем Тарновський не погодився з таким трактуванням і звернувся за юридичною консультацією до Людмили Опришко, адвокатеси та партнерки ГО «Платформа прав людини». 

Людмила Опришко пояснює: відмова справді незаконна і ось чому.

 

«Зазначена відмова, як видно із тексту листа, мотивована тим, що КП «Жилсервіс-2», на його думку, не є розпорядником публічної інформації, оскільки запит не стосується використання бюджетних коштів. Разом з тим, з такою відповіддю погодитись не можна, оскільки вона суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Частина 2 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють, зокрема, інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

Згідно з вимогами частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Частина 3 статті 78 ГК України передбачає, що майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство). Відповідно до частини 1 статті 140 ГК України джерелами формування майна суб'єктів господарювання є, зокрема, грошові та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів та інше.

Отже, належні комунальному підприємству транспортні засоби (ті, які закріплено за ним на праві господарського відання, перебувають у нього на балансі) є комунальною власністю, а тому інформація стосовно володіння, користування та розпорядження ними (а передача майна в оренду є способом розпорядження ним)  є публічною і не може обмежуватись у доступі.

Пленум Вищого адміністративного суду України у своїй Постанові «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 № 10, аналізуючи наведені приписи частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема, зазначив: «у цьому контексті така інформація є суспільно необхідною, а комунальні підприємства є її розпорядниками відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 Закону № 2939-VI «(див. п. 2.4 Постанови).

Умови передачі транспортних засобів, що перебувають у комунальній власності, є предметом суспільного інтересу, оскільки місцевій громаді, як власнику цього майна, необхідно здійснювати контроль за ефективністю використання цього майна, в тому числі спостерігати за тим, чи немає зловживань під час укладення зазначених договорів тощо. Стаття 29 Закону України «Про інформацію» зокрема передбачає, що предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо. Таким чином, до запитуваної спірної інформації існує суспільний інтерес, що прямо визначено законом. А КП «Жилсервіс-2» є розпорядником відповідної публічної інформації.

За таких умов відмова у наданні копій запитуваних документів, на наш погляд, є незаконною».

 

Юридична допомога надається в рамках проєкту "Посилення громадянської журналістики в Україні", що реалізується за фінансової підтримки United Nations Democracy Fund (UNDEF)

 

«Доступ до правди»