Безкоштовно чи за гроші? Як суд визначав суспільний інтерес у запиті про управителів будинків

5 Листопада 2019 11:12

%d0%b1%d1%83%d0%b4

Запорізька міська рада програла у суді за доступ: справа стосувалася оплати за надання інформації про копії укладених договорів з переможцями конкурсу на управителів будинків за певними адресами. Цими договорами були закладені нові тарифи, розрахунки цих тарифів, права та обов’язки управителя та споживачів.

Проте виконком ради повідомив про необхідність відшкодувати фактичні витрати за виготовлення 31 сторінок в сумі 99,20 грн., а у разі ненадходження у місячний термін документів, які підтверджують повну оплату витрат, позивачу буде відмовлено в задоволенні запиту на інформацію.
Запитувач не погодився з такою відповіддю  і звернувся до суду.

У чому суть справи:

Згідно зі статтею 21 ч. 2 «У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк».

Проте ч. 4 цієї статті наголошує «При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується».

На думку експертів Українського інституту з прав людини, важливим у цій справі є саме ті критерії, які врахував суд при визначенні суспільно необхідної інформації, адже «гнучкість законодавства в цьому аспекті виправдано надає судам можливість визначати, чи є конкретна інформація суспільно необхідною, з врахуванням індивідуальних обставин справи.

Виконком Запорізької міської ради не погоджувався з тим, що інформація становить суспільний інтерес, адже «стосується лише призначення управителів багатоквартирних будинків».
Натомість Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд зазначив, що
чим більше коло осіб, яких стосується інформація, тим більший суспільний інтерес вона має.
«…інформація про структуру тарифу оплати комунальних послуг, як правильно зазначив суд першої інстанції, стосується кожного члена територіальної громади, на яку поширюється відповідне рішення. Тому чим більша кількість осіб, на чиї права, обов'язки та інтереси впливає запитувана інформація, тим більший суспільний інтерес до неї. Отже, суд першої інстанції, врахувавши суть запиту позивача, яка стосується витребування інформації щодо визначених управителів багатоквартирних будинків, укладених договорів із ними, виду та переліку послуг, які мають надавати управителі та відповідно порядок визначення вартості таких послуг, дійшов обґрунтованого висновку про те, що така інформація має суспільний інтерес, а отже, повинна надаватися безоплатно», – йдеться у рішенні суду.

Також у цій справі був цікавий нюанс: Запорізька міська рада сформувала рахунок на сплату за весь обсяг відповіді – 31 сторінку, хоча запитувач наполягав на тому, що, згідно з законом, перші 10 сторінок надаються безкоштовно.

Позиція міськради була такою: якщо обсяг запитуваної інформації перевищує 10 сторінок, то запитувач зобов'язаний відшкодувати витрати на копіювання та друк документів усіх сторінок таких документів, а не починаючи із 11 сторінки. Відповідач посилався на відповідне рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.04.2017р. №245 «Про встановлення розміру плати на копіювання або друк документів».  

Проте у даному питанні суд категорично став на бік запитувача, наголосивши, що посилання міськради на наявність чинного рішення виконкому  «не може вплинути на права запитувача», бо існує пріоритет норми закону «Про доступ…».

Також суд додатково послався на ухвалу Конституційного Суду України від 25.06.2013р. (справа №29-у/2013) у п.2.1 якої Конституційний Суд України зазначив те, що положення частини другої статті 21 (про відшкодування від 10 сторінок – ред.) ЗУ «Про доступ до публічної інформації» «викладені чітко, зрозуміло і передбачають відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання та друк документів понад встановлену законом кількість сторінок, а тому не потребують офіційної інтерпретації».

«Доступ до правди»