Банківська таємниця – лише через «трискладовий тест»

16 Липня 2021 08:00

Отримати інформацію про клієнта банку (банківську таємницю) можна лише за умови застосування «трискладового тесту».

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Отже, така інформація за загальним правилом не є відкритою.

Але низка законодавчих актів, що регулюють банківську діяльність, все ж не звільняють розпорядників інформації від обов’язку забезпечувати доступ до неї. Отже, надання інформації, що є банківською таємницею, на запит третьої особи (не самого клієнта) можливе лише із застосуванням «трискладового тесту». Для цього варто врахувати конкретні обставини справи, а інформація надається лише в разі наявності значного суспільного інтересу до такої інформації, що переважить захист інтересу клієнта банку.

Але це не означає, що клієнтові банку потрібно постійно доводити його інтерес в отриманні інформації. Доступ до такої інформації надається власне клієнту безперешкодно. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Аналогічно щодо інформації щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним: її мають право надати у відповідь на письмовий запит бенефіціара, тобто клієнта.

Такий запит має бути письмовим, в довільній формі, з підписом клієнта. Справжіність підпису клієнта банку треба засвідчити підписом керівника банку чи вповноваженою ним особою та відбитком печатки банку або нотаріально.

Тож для отримання доступу до банківської таємниці (наприклад, інформації про укладений між клієнтом та банком договір) необхідно звернутись до відповідного відділення банку або до уповноваженої особи Фонду із оформленим із дотриманням вимог Правил запитом.

Рекомендації розроблені експертами з питань доступу до публічної інформації для посібника «Рекомендації Уповноваженого Верховної ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на інформацію».

 

«Доступ до правди»