Як писати про місцеву владу: де знайти цікаву інформацію про депутатів

31 травня 2016 13:21

1463507574

Інститут масової інформації опублікував посібник для журналістів «Як писати про місцеву владу».

«Доступ до правди» пропонує увазі читачів розділи, присвячені доступу до інформації про місцеве самоврядування.

Що та як приховують виконавчі органи

Кожна сільська, селищна, міська, а також рада об’єднаної громади формує виконком. Інформація про персональний склад виконавчого комітету важлива так само, як інформація про склад місцевої ради.

Адже це ще один колегіальний орган місцевого самоврядування, що приймає низку рішень у частині питань, віднесених законодавством до відання виконавчих органів влади. Низка проектів, що потрапляють на розгляд місцевої ради, попередньо проходять розгляд і затверджуються виконавчим комітетом, у тому числі проекти місцевого бюджету, цільових програм, соціально-економічного розвитку.

Тому інформація, хто є членом виконавчого комітету, їхні біографії, місце роботи так само становить суспільний інтерес та повинна розміщуватися на веб-сайті місцевої ради.

До слова, професійний рівень його членів – питання надзвичайно важливе. Адже виконавчий комітет ради, чи не єдиний колегіальний орган, який повинен формуватися, виходячи з цих критеріїв.

Однією з основних проблем кадрової політики органів місцевого самоврядування є непрозорість призначень на посади у виконавчих органах.

Зважаючи на те, що як будь-яка велика структура орган місцевого самоврядування час до часу залучає нових працівників на існуючі або новостворені посади, важливою є публічна інформація про всі вакантні посади в органі місцевого самоврядування та умови, на основі яких будуть проводити відбір претендентів. Стаття 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує такі відомості оприлюднювати.

Безумовно,  важливою інформацією для громадськості будуть копії протоколів засідань конкурсних комісій. Це дозволить зрозуміти, чому на вакантну посаду взято ту чи іншу особу, а також оцінити критерії, якими керувалась комісія, визначаючи професійність кандидата.

Важливою інформацією, що повинна знаходитись на веб-сайті органу місцевого самоврядування, є структура місцевої ради та її виконавчих органів разом з виконавчим комітетом. Важливо, щоб ця інформація супроводжувалась прізвищами, іменами та іменами по батькові конкретних людей, які входять у цю структуру, із зазначенням посад та робочих телефонів. Це дозволяє наочно зрозуміти, як функціонує орган місцевого самоврядування, та хто й за який напрямок відповідає в ньому. Така вимога ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Окрім цього, виконавчі органи місцевих рад повинні систематично звітувати про хід і результати виконання прийнятих програм. Така вимога ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Звіти розглядаються місцевою радою і на їх основі рада приймає рішення. Саме тому ці звіти повинні бути доступними так само, як і інші рішення, що приймає рада. А для зручності користування – знаходитися на веб-сайті органу місцевого самоврядування знаходитись поруч із програмою в окремому розділі. Звіт дозволить з’ясувати зміст реалізованих заходів, терміни виконання, результати та фактичні витрати.

Згідно ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» усі працівники місцевої влади підзвітні та підконтрольні перед громадою. Вони повинні не менше як два рази на рік інформувати її про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету та інших питань місцевого значення.

Раніше розміщення інформації в інтернеті було факультативним, але тепер ведення власних веб-сайтів місцевими радами стало обов’язковим. Але якщо чогось на сайті немає, потрібно запитувати цю інформацію через інформаційні запити на публічну інформацію.

Інформація, що міститься у звітах, дозволяє зрозуміти, якою була бюджетна політика місцевої влади за звітний період, в якому стані знаходиться промисловість, малий бізнес, транспортна інфраструктура, комунальна власність, житлово-комунальне господарство, земельні відносини, енергоефективність, інвестиційний клімат, освіта, культура, охорона здоров’я, соціальний захист та багато інших галузей, які важливі в діяльності та які вважаються пріоритетними для місцевої влади.

Важливо! Програма соціально-економічного та культурного розвитку, так само як бюджет міста, може зазнавати змін у процесі реалізації. Тому важливо, щоб документ постійно оновлювався відповідно до змін, чи містив увесь перелік додатків. У багатьох органах місцевого самоврядування на веб-сайтах є окремий розділ, присвячений програмі соціально-економічного розвитку.

Де знайти цікаву інформацію про депутатів місцевих рад

На веб-сайті органу місцевого самоврядування повинна бути інформація про кожного депутата цієї місцевої ради.

Такою інформацією можуть бути його біографічні дані, постійне місце роботи, декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, графік щомісячного прийому виборців із зазначенням часу та місця прийому. Особистий прийом є одним з небагатьох способів персонально поспілкуватися з депутатом місцевої ради, з’ясувати його позицію щодо окремих питань та його бачення розвитку міста.

Надзвичайно важливою інформацією є графік засідань постійних комісій ради, що передують її пленарному засіданню. Тут депутати розглядають проекти рішень з відповідним обговоренням.

Важливо! Засідання постійних комісій ради є відкритими для громадськості, однак, інформація щодо них часто не є публічною. Відвідувати засідання журналісту не тільки можна, але  й варто, адже це єдина зручна нагода детально з’ясувати суть проекту рішення, що буде розглядатись радою, почути мотивуючу частину його авторів, поставити їм питання, обговорити доцільність прийняття цього рішення. Під час пленарного засідання зробити це буде доволі важко.

Як правило, координує діяльність постійних комісій секретар ради за дорученням голови. Тож часто саме він володіє інформацією про час і місце засідання комісії. Відтак, таку інформацію варто запитувати безпосередньо в нього, а також вимагати її систематичного оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування. Зрештою, ця інформація становить суспільний інтерес, що накладає на орган місцевого самоврядування обов’язок з її публікування та оновлення. Тому численні органи місцевого самоврядування в Україні публікують її на своїх веб-сайтах.

Протоколи засідань постійних комісій ради повинні бути оприлюднені на веб-сайті органу місцевого самоврядування із зазначенням назви комісії, дати засідання та номеру протоколу. Цього вимагає ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Віднедавна до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» були внесені зміни, які зобов’язують раду приймати рішення відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, коли застосовується таємне голосування. Результати поіменного голосування підлягають оприлюдненню на веб-сайтах органів та надаються запитувачам у відповідь на інформаційні запити. Такі результати є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Відтак, журналістам буде нескладно з’ясувати персональну позицію депутата щодо питання, яке розглядалось місцевою радою. Ця інформація є доволі цінною, адже вона дозволяє зрозуміти, чи виконує депутат обіцянки, дані під час виборчої кампанії виборця, і чи не розходяться його слова з його діями.

Таємним голосуванням обирається на посаду та звільняється з посади секретар ради; приймається рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови; обираються та звільняються з посади голова районної та обласної рад, його заступники та перший заступник (у випадку обласної ради); приймається рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації; вносяться до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації.

Окремої уваги потребує бюджет міста. Документ, в якому зазначено, на які сфери місто витрачатиме кошти, щоб зробити своє життя стабільним та комфортним. Проект бюджету та прийнятий за підсумком розгляду документ, повинні бути оприлюднені на веб-сайті органу місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». У частині рад для цього призначений окремий розділ сайту. В ньому розміщені дохідна і видаткова частини бюджету з розмежуванням на основну частину, в якій передбачені поточні витрати (наприклад, виплата зарплат працівникам бюджетної сфери, утримання установ) і ту, яка демонструє  розвиток міста, створення або покращення інфраструктури. Протягом року до бюджету можуть вноситися зміни, тому дуже зручно, коли в доступі знаходиться оновлений документ або хоча б первинний документ з усіма додатками, прийнятими протягом року. Інформація повинна викладатись на веб-сайті у формі відкритих даних.

Щороку до 20 березня відбувається публічне представлення інформації про виконання місцевих бюджетів. Виключенням є бюджети сіл та селищ, публічне представлення яких визначається місцевою радою. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом з документом, що містить інформацію про виконання місцевого бюджету. Цього вимагає ст. 28 Бюджетного Кодексу України.

Важливими для територіальної громади та журналістів є текстові та графічні матеріали Генерального плану населеного пункту та матеріали детального плану території. Ці документи визначають принципові рішення розвитку населеного пункту, його перспективне планування, забудови, розвиток окремих територій. Вони дають чітке розуміння, як саме розвиватиметься найближчі десятиліття місто, що і в яких його частинах планується зводити та розвивати. Статті 17 та 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» говорять про публічність цих документів, доступ до яких не може бути обмеженим. Вони є загальнодоступними, тому інформація про них надається за запитом на інформацію та оприлюднюється на веб-сайті   органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних; на Єдиному державному веб-порталі відкритих  даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації та загальнодоступному місці. Ці проекти, як і будь-які проекти рішення ради, повинні бути оприлюднені за 20 робочих днів до дня розгляду з метою прийняття.

Володимир Феськов, для ІМІ

Ілюстрації Оксани Васьків-Кукул

(с) ІМІ, Посольство Великобританії в Україні

Читайте також:

 

Як писати про місцеву владу: Що цікавого можна дізнатись про голову ради