До кого звернутися з оскарженням дій суду як розпорядника інформації?

17 Березня 2017 13:30

%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba

«Доступ до правди» продовжує публікувати найцікавіші фрагменти посібника «Як оскаржити порушення права на доступ до публічної інформації?», розробленого юристами Центру демократії та верховенства права.

В основу посібника лягли рекомендації щодо оскарження дій розпорядників інформації, які юристи ЦЕДЕМ надавали під час консультування громадських активістів, та напрацьована судова практика.

 

Кожен окремий суд, будучи органом державної влади, є розпорядником інформації, відповідно до пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (є суб’єктом владних повноважень). На нього поширюється увесь спектр обов’язків щодо оприлюднення публічної інформації та надання її за запитами.

Уся інформація, що знаходиться у володінні суду є публічною. Втім тут слід враховувати, що у зв’язку зі специфікою їх діяльності, до інформації, якою володіє та створює суд в процесі здійснення правосуддя, встановлений особливий порядок доступу (йдеться, про Закон України «Про доступ до судових рішень», процесуальне законодавство). Для отримання судових рішень або матеріалів судових справ згадуваними законами встановлений інший порядок.

 

Витяг з пункту 4.2 Постанови Пленуму ВАСУ №10

Звернення особи стосовно судового розгляду справи, у якій вона бере участь, належить адресувати до суду як суб’єкта процесуальних правовідносин на підставі процесуального законодавства, а не до суду (керівництва суду) як установи, який у разі отримання такого запиту повинен відмовити у його задоволенні, оскільки не володіє і не зобов’язаний володіти запитуваною інформацією (пункт 1 частини першої статті 22 Закону № 2939-VІ).

 

Уся інша інформація, якою володіє чи яку створює суд, в процесі своєї діяльності, може бути отримана за запитом інформації. Наприклад, інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) суду повинна бути оприлюднена на офіційному веб-сайті, суди повинні надавати за запитами копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів, створювати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами, та виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Витяг з пункту 4.2 Постанови Пленуму ВАСУ №10

Водночас за змістом статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України інформація про стан розгляду справ міститься в автоматизованій системі документообігу суду, користувачами якої є, у тому числі, працівники апарату суду. Тому запити про надання інформації про суд, який розглядає справу, сторін спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного суду до іншого можуть адресуватися до суду як установи. Зазначена інформація, відповідно до частини другої статті 11 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів», є відкритою та підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-сайті судової влади України, крім випадків, установлених законом.

Витяг з пункту 4.3. Постанови Пленуму ВАСУ №10

Суди також повинні мати на увазі, що організаційне забезпечення роботи суду, у тому числі ведення судової статистики, вирішення кадрових питань, здійснення діловодства, забезпечення роботи автоматизованої системи документообігу в суді, узагальнення судової практики, є владними управлінськими функціями, а тому інформація стосовно реалізації цих функцій охоплюється поняттям публічної інформації і надається відповідно до Закону № 2939-VІ.

 

Також слід враховувати, що окремі судді, як посадові особи, не є розпорядниками публічної інформації, про що вже йшлося у попередньому розділі цього посібника. Тому надсилати запити на інформацію чи оскаржувати неоприлюднення публічної інформації суддею одноосібно не слід.

На практиці безпосередньо обов’язки по виконанню Закону України «Про доступ до публічної інформації» виконують працівники апарату суду, які є державними службовцями і на них поширюється законодавство про державну службу, а отже, вони можуть бути притягнуті, щонайменше, до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

З огляду на це, порушення судом вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» можна оскаржити:

·         до керівника апарату суду – рішення, дії чи бездіяльність працівників апарату суду;

·         до Омбудсмана;

·         до адміністративного суду.

 

Читайте також:

ЦЕДЕМ: Як оскаржити дії розпорядника до його керівника?

ЦЕДЕМ: Чому варто звертатися з позовом до суду? 

ЦЕДЕМ: Чому варто оскаржувати відмову в доступі до Омбудсмана?

Чому не вся публічна інформація є відкритою?

Як визначити, чи є юрособа розпорядником інформації?

Як написати позовну заяву?