Черга в дитячий садок: чи має чиновник надавати на запит списки дітей?

16 січня 2016 12:40

1

Щоб здійснювати громадський контроль щодо можливих зловживань при прийнятті дітей у садочки, активісти часто цікавляться списком черги до дитячих установ. Чи мають право чиновники надавати прізвища дітей на запити на інформацію та чи не буде це розголошенням персональних даних? Над таким питанням міркували експерти Центру політичних студій та аналітики у своєму посібнику і прийшли до висновку, що інформацію надавати мають, однак у скороченому вигляді – зазначаючи лише прізвище та ініціали дати і дату запису в чергу. 

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно із Законом України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

На сьогоднішній день відсутні законодавчі положення, які б віднесли  інформацію про черговість дітей в дитячий садок до відкритої інформації. У зв’язку з цим, володілець персональних даних (розпорядник публічної інформації) у разі отримання запиту про надання такої інформації має керуватися частиною 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», і, зокрема, провести «трискладовий тест», тобто перевірити, чи становить інформація про чергу до дитячого садочку суспільний інтерес.

 Доступ до інформації може бути обмежений лише при дотримані сукупності всіх трьох нижче зазначених умов:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. 

У разі прийняття за результатами «трискладового тесту» розпорядником рішення про надання інформації про список черги дітей в дитячий садок, ним має бути дотримано вимоги законодавства у сфері захисту персональних даних, а саме частини 2 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» стосовно відповідності, адекватності та ненадмірності складу та змісту персональних даних стосовно визначеної мети їх обробки (поширення, передачі). 

Цілком ймовірно, що зазначення, наприклад, адреси проживання дитини не відповідатиме зазначеному принципу, адже для контролю за чергою дітей в садочок, створення умов прозорості діяльності дошкільного навчального закладу (логічно припустити, що рішення про поширення списку черги в дитячий садочок переслідуватиме саме таку мету), достатнім буде оприлюднення інформації про прізвище та ініціали дитини, дати запису в чергу. 

Підготовлено за матеріалами посібника «Як забезпечити доступ до публічної інформації̈: шпаргалка для розпорядників». З повним текстом видання можна ознайомитись за цим посиланням.

 

«Доступ до правди»

 

Ілюстрація – smerichka